Spring til indhold
Nyhed

Højspændingskabel

23-02-2022

By- og Kulturudvalget behandlede på dagens møde sagen om et højspændingskabel placeret tæt på nogle boliger i Stige som et ekstraordinært punkt. Efter drøftelsen udtrykker et enigt By- og Kulturudvalg stor forståelse for beboernes bekymring og frustrationer ved at bo tæt på et højspændingskabel. Udvalget erkender samtidigt, at det ikke er politisk muligt at beslutte, at kommunen finansierer en flytning af kablet.

Efter en times drøftelse af sagen omkring et højspændingskabel tæt på nogle boliger i Stige på dagens møde i By- og Kulturudvalget, blev politikerne fra alle partier enige om en fælles udtalelse:

"Vi har stor forståelse for, at nuværende og tidligere beboere i tre boliger på Hedelundhegnet i Stige både er overraskede, bekymrede og frustrerede over, at det viser sig, at de bor eller har boet helt tæt på et højspændingskabel. Vi har på dagens møde fået en grundig redegørelse for sagen fra forvaltningen. Forvaltningens redegørelse bygger på en ekstern advokatundersøgelse. Advokaten har foretaget en vurdering af, om kommunen har pådraget sig et erstatningsansvar ved sagens behandling.

Vi må på den baggrund erkende, at uanset vores forståelse og medfølelse for beboernes situation, så har kommunen ikke nogen handlemuligheder. Kommunen mangler en lovmæssig hjemmel til at kunne flytte kablet. Desuden har kommunen intet lovgrundlag for at kunne betale for at flytte kablet.

Reglerne om placering af boliger tæt på et højspændingskabel er reguleret af et vejledende forsigtighedsprincip. Det er således ikke et lovkrav, at der ikke må bygges tæt på højspændingskabler. Samtidig har det fremgået af kommuneplanen fra 2013, at der foreligger et forsigtighedsprincip. Det betyder, at oplysningerne om forsigtighedsprincippet har været tydeligt tilgængelig for parterne i byggeprocessen. Forsigtighedsprincippet fremgik ikke af lokalplanen, hvilket klart ville have været at foretrække. Det ændrer dog ikke ved, at parterne på byggetidspunktet var oplyst om såvel kablets placering via et kort i lokalplanen, hvor det var indtegnet, samt det vejledende forsigtighedsprincip i kommuneplanen".

Derfor er det advokatens vurdering, at kommunen ikke har handlet erstatningspådragende, hverken i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen eller ved de efterfølgende byggetilladelser.

By- og Kulturudvalget bemærker samtidigt, at Odense Kommune siden 2017 har sikret, at vejledende forsigtighedsprincipper bliver medtaget i lokalplaner".

Kontaktinformation

Pressehenvendelse kan ske til formanden for By- og Kulturudvalget, rådmand for By- og Kulturforvaltningen Søren Windell via presseansvarlig Morten Vilsbæk på tlf. 6551 2080.