Spring til indhold
Nyhed

Erhvervsområde ved Drejebænken bliver fremtidssikret

27-06-2022

Området omkring Munkebjergvej og Drejebænken er i rivende udvikling. Letbanen er gået i drift, Park & Ride-anlægget er taget i brug, og fjernbusserne kører snart herfra. Nyt OUH er på vej, og samtidig er et stort erhvervsområde hastigt undervejs.

For at forberede området på fremtidens store trafikale udvikling går Odense Kommune nu i gang med at udvide to kryds og etablere et ekstra spor på Drejebænken. Udvidelserne skal først og fremmest sikre adgangen til og fra motorvejen og dermed afhjælpe kø ned mod motorvejen ved afkørsel 50. Vejarbejdet forventes afsluttet i sommeren 2023.

- Vi oplever en massiv interesse fra erhvervslivet til at bygge ved Drejebænken. Et område, der fremadrettet får karakter af et motorvejsstop med fastfoodkæder, tankstationer, ladestationer m.m. Udvidelsen er en kæmpe gevinst for byen og kræver, at vi som kommune sikrer den nødvendige tilgængelighed til og fra området. Det glæder mig derfor, at vi nu kan gå i gang med de to krydsombygninger, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (C).

Projektet

Der skal ske følgende udvidelser i området:

·         Udvidelse af krydset ved Munkebjergvej/Drejebænken

·         Ekstra spor på Drejebænken i retning mod Svendborgvej

·         Mindre udvidelse i krydset Drejebænken/adgang til erhvervsområdet

For at skabe sammenhæng for de bløde trafikanter mellem erhvervsområdet, Park & Ride, Nyt OUH og de eksisterende stier i området etablerer Odense Kommune desuden fortov og stiforbindelse via Hestehaven. Projektet udføres i delprojekter, og det første delprojekt afsluttes i 2023. Under anlægsarbejdet vil projektleder tage mest muligt hensyn til alle trafikanter i området.

Kort_Drejebænken_Munkebjergvej.jpg

Udvidelse af Drejebænken samt krydset ved Munkebjergvej/Drejebænken

Drejebænken og krydset Munkebjergvej/Drejebænken udvides med følgende elementer:

·         Ekstra vestgående spor på Drejebænken

·         Der etableres en ekstra venstresvingsbane fra Munkebjergvej syd mod Drejebænken

·         Højresvingsbanen på Drejebænken forlænges

·         Der etableres en ekstra venstresvingsbane på Sdr. Hospitalsvej

Mindre udvidelse i krydset Drejebænken/adgang til erhvervsområdet

Krydset Drejebænken/adgang til erhvervsområdet udvides med følgende elementer:

·         Der etableres en højresvingsbane på Drejebænken mod erhvervsområdet nord for Drejebænken

Tidsplan

Projektet starter op i anden halvdel af juni og forventes at være afsluttet i sommeren 2023.

Du kan læse mere om projektet på www.odense.dk/drejebænken.

Kontaktinformation

By- og kulturrådmand i Odense, Søren Windell, via presseansvarlig Morten Vilsbæk, tlf.: 65 51 20 80