Spring til indhold
Nyhed

Cykelstier skaber sikker skolevej på Østerbro og værner mod vanvidskørsel

09-11-2022

Cyklister og andre bløde trafikanter får nu større sikkerhed på Østerbro med cykelsti i begge sider foruden bump, som skal hindre vanvidskørsel på strækningen. Hastigheden bliver desuden sat ned til 40 km/t.

Cykelstier-på-Østerbro.jpg

De nye cykelstier går fra bymidten mod øst og skaber større sikkerhed for cyklisterne på Østerbro.

Omkring 9.000 køretøjer benytter hver dag Østerbro, og nu går arbejdet i gang med at etablere cykelsti i begge sider og bump på vejen, så cyklisterne får større tryghed, og skolevejen bliver mere sikker for børn på Risingskolen.

- Østerbro har været et udpræget industrikvarter, men nu er mange boliger skudt op i området, og Østerbro er blevet en del af bymidten i Odense. Med cykelsti og bump vil vi sikre beboerne og bløde trafikanter som cyklister og skolebørn samtidig med, at vi hindrer vanvidskørsel på strækningen, siger by- og Kulturrådmand Søren Windell (C).

Også fodgængerne får større sikkerhed på strækningen med etableringen af en helle, så de og cyklisterne lettere kan krydse Østerbro. Arbejdet skal være færdigt næste sommer.

Arbejdet er gået i gang

Projektet dækker strækningen fra Grønlandsgade og ud af Østerbro mod øst frem til den nuværende cykelsti.

Arbejdet er så småt gået i gang og giver følgende ændringer på strækningen:

- Enkeltrettede cykelstier i begge sider af Østerbro vest for nr. 48 (se kort), og kørebanerne bliver smallere på strækningen.

- På butikssiden flyttes fortovet tættere på bygningerne, enkelte steder reduceres fortovet lidt

- Ved stien mellem Færøgade og Østerbro etableres en krydsningshelle, som skaber større tryghed for gående og cyklister ved krydsning af Østerbro

- Ved stoppestederne kommer af- og påstigning til at ske direkte til/fra cykelstierne, da der ikke bliver plads til busperroner

- Bump etableres på hele strækningen

- Hastigheden sættes ned til 40 km/t.

- Der bliver plantet 8 - 10 vejtræer

Parkering

- Når der skal bygges cykelsti, er der ikke længere plads til parkerede biler langs strækningen.Ved alle private boliger henvises der til, at man parkerer på egen grund eller på andre gader i kvarteret

- Offentligt tilgængelige parkeringsmuligheder kan ses på www.odenserundt.dk/parkering

Baggrund 

I dag er der cykelstier fra Åsumvej til Østerbro 48. Fra Østerbro 48 til Grønlandsgade er der cykelbaner. Cykelbanerne på Østerbro er skolevej for børn i Østerlunden til Risingskolen. I 2019 kørte der ifølge en måling i gennemsnit kører over 9.000 køretøjer på Østerbro om dagen.

Cykelstien vil også være til gavn for de mange øvrige cyklister og beboere langs strækningen. Ændring fra cykelbaner til cykelsti på strækningen vil bidrage til at reducere hastigheden på Østerbro, fordi vejbanen bliver smallere med anlæg af cykelsti med kantsten mellem cykelsti og kørebane.

Som supplement til cykelstien etableres en krydsningshelle for gående og cyklister ved stien mellem Færøgade og Østerbro. Det skal gøre det sikrere at krydse Østerbro ved Østerlunden og sænke bilernes hastighed.

Kontaktinformation

By- og kulturrådmand Søren Windell (C) på telefon 3070 3693

Kontorchef i Trafik og Vejmyndighed, Jacob Juhl Harberg på telefon 2325 0094