Spring til indhold
Nyhed

450 cykelparkeringspladser er startskud til ny forbindelse mellem by og havn

11-03-2022

Cyklisterne i Odense har fået 450 nye parkeringspladser på den nordlige side af Byens Bro tæt ved HF & VUC FYN og Storms Pakhus, hvor et nyt rekreativt opholdsrum færdiggøres i løbet af foråret med plantning af skovfyr og insektvenlige, vilde blomster.

Kottesgade.jpg

Pendlere og studerende får nu nemt ved at parkere cyklen for foden af Byens Bro.

Odense Kommune har i samarbejde med DSB anlagt 450 nye cykelparkeringspladser ved Kottesgade for foden af Byens Bro, og 12 af pladserne er reserveret til ladcykler.

De 450 pladser er startskuddet til et større projekt, som forvandler Kottesgade til et trygt, grønt og bæredygtigt byrum. Det nye byrum i Kottesgade er et led i planerne om at binde bymidten og havnen sammen med en grøn kile og en fremtidig renovering af Lerchesgade, som skaber to attraktive forbindelser for cyklister og fodgængere i det nye Nørrebro.

 - Området nord for Byens Bro bliver et sted, hvor pendlere og områdets mange studerende nemt kan parkere cyklen. Odense Kommune og DSB kombinerer det praktiske med herlighedsværdierne ved bynatur på et sted, som får sin egen værdi og funktion som bindeled mellem bymidten og den nye bydel Nørrebro.  Flere vil komme til at bruge både cyklen og havnen med det nye knudepunkt, som understøtter den stærke byudvikling gennem koblingen af by og havn, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (K).

Området skal byde indbyggere, pendlere og turister velkommen til Odense og til bydelen Nørrebro, og med indførelsen af timemodellen forudser DSB flere passagerer til og fra Odense Banegård og dermed også et større behov for cykelparkering.

Første etape af byrumsprojektet er nu gennemført med de 450 cykelparkeringspladser, og brugerne har adgang til luftpumpe, vandpost og bænke i området. Anden etape projekteres i 2023 og anlægges i 2024. Her bliver regnvandsbedene også plantet til med vilde blomster og skovfyr. Skovfyr er et af de gennemgående træer i Den grønne kile, der starter ved Byens Bro og ender ved Toldbodgade ved Åløkkeskoven.

Ud over at skabe et grønt byrum handler det også om at skabe gode forbindelser for fodgængere og cyklister fra Byens Bro og frem til Lerchesgade. Anden etape omfatter desuden otte standsningssteder til togbusser og 40 parkeringspladser til HF & VUC FYN foruden handicapparkering til uddannelsesinstitutionen og offentlig handicapparkering.

Byrumsprojektet skal skabe gode trafikforhold for pendlere, men også gode adgangsveje for gæster til Danmarks Jernbanemuseum, HF & VUC FYN foruden de erhvervsdrivende i Kottesgade.

Baggrunden for projektet

Projektet i Kottesgade udspringer af flere planer: Kvarterplan by-havn fra 2007, Udviklingsplan for Nørrebro 2019 og Kommuneplan 2020-2032. Dele af Kottesgade har i dag midlertidige belægninger i asfalt og stabilgrus og anvendes blandt andet til parkering og togbusser.

Kontaktinformation

Rådmand Søren Windell, By- og Kulturforvaltningen, på tlf. 3070 3693.