Spring til indhold
Nyhed

Odense-skole kåres som Årets adoptionsskole 2021

03-12-2021

Hvordan er der nu lige på en arbejdsplads? Og hvilke typer af jobs kan man have der? Det er den slags spørgsmål, som elever på Holluf Pile Skole bliver ekstra gode til at besvare. Flere af skolens klasser er nemlig adopteret af lokale virksomheder - og i dag kåres skolen til Årets adoptionsskole 2021.

Elever i værksted sammen med en ansat på SDU

Holluf Pile Skole på besøg i værkstedet på Syddansk Universitet, der har adopteret en klasse.

Bag kåringen står RelationsNetværket. Det er et uafhængigt netværk af 155 offentlige og private virksomheder, der i 2003 startede projektet med, at virksomheder adopterer en lokal skoleklasse, som får en tæt relation til virksomheden gennem alle deres år i skolen. 

Som regel bliver det til to årlige læringsbesøg, hvor eleverne får indblik i forskellige hjørner af virksomheden, og dermed stifter bekendtskab med en række uddannelses- og arbejdsmuligheder. 

- Vi vil i Odense blive dygtige til at åbne vores unge menneskers øjne for alle de forskellige retninger, de kan gå i, når de skal beslutte, hvad de vil, når de siger farvel til grundskolen. Jeg hilser derfor alle initiativer velkommen, hvor skoler og virksomheder lukker hinanden indenfor for at lære hinanden bedre at kende. Det er prisværdigt, at virksomheder tage ansvar for udviklingen i vores fælles by og stiller forskellige rollemodeller til rådighed for vores elever, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley.

Sammenhæng mellem virksomhedsbesøg og undervisning er vigtig

Holluf Pile Skole har adoptioner hos Syddansk Universitet, Bilka og Ikea med en 2. klasse og tre 4. klasser. Titlen som "Årets adoptionsskole 21" får skolen ifølge RelationsNetværket, fordi ledelsen og de involverede lærere er meget engagerede i selve initiativet og det tætte samarbejde med adoptionsvirksomhederne. 

- Lærerne på skolen er gode til at tænke på, hvordan de enkelte læringsbesøg kan indgå i den undervisningsplan, som klasserne skal igennem i løbet af året, så det skaber sammenhæng for eleverne. Der har helt fra starten af samarbejdet været en god opbakning fra skolens ledelse, som gør det muligt, at der prioriteres tid og ressourcer til planlægning og læringsbesøg. At Holluf Pile kan kåres til "Årets adoptionsskole" er naturligvis også en anerkendelse af de tre virksomheder, som skolen samarbejder med, idet virksomhedernes engagement også smitter af på skolen, siger Karsten B. Vester, der er stifter af RelationsNetværket.

Elev laver opgaver om laserskærer på SDU

Eleverne på virksomhedsbesøg laver relevante opgaver

På landsplan er over 37 skoler med i samarbejdet og har i alt bortadopteret flere end 80 klasser. Tre andre Odense-skoler end Holluf Pile Skole er med i RelationsNetværkets initiativ "Virksomheder adopterer skoleklasser - sammen uddanner vi fremtidens medarbejdere. 

- Hunderupskolen har adoptioner hos 3C Retail og Milling Hotels
- Sanderumskolen har adoptioner hos Scandic Odense, Autohuset Vestergaard og Fjernvarme Fyn
- Ubberud Skole har en adoption hos Plejecenter Ejlskov.

Et vigtigt møde med virkeligheden

På Holluf Pile Skole er skoleleder Mohammed Bibi ikke i tvivl om, hvilken positiv betydning samarbejdet har for eleverne.

- Eleverne er rigtigt nysgerrige efter at se, hvad der sker inde bag ved virksomhedsfacaderne i deres nærområde, og de bliver motiveret af at se, hvordan det, de lærer i skolen giver mening i "virkeligheden", fortæller Mohammed Bibi.

Billederne er fra 4. årgangs seneste læringsbesøg på Syddansk Universitet i oktober, hvor temaet var "Tal på job". Inden dagen var omme, havde de både mødt en anlægsgartner, været i værkstedet samt løst talopgaver om antal cykelstativer, størrelsen på laserskåret metal og beregnet prisen på at fylde et skab med kontorartikler til universitetets ansatte.

Læs mere om "Virksomheder adopterer skoleklasser" her 

Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, mobil: 30604419, sucl@odense.dk
Karsten B. Vester, stifter af RelationsNetværket, mobil: 22817997, kbv@relationsnetvaerket.dk
Mohammed Bibi, skoleleder, Holluf Pile Skole, mobil: 21265960, mbib@odense.dk