Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune og Odense Lærerforening indgår ny lokalaftale

11-01-2021

Som et af de første steder i landet er Odense Kommune og lærerne i Odense blevet enige om en ny lokalaftale. I onsdags indgik parterne en ny aftale om lærernes arbejdstid, der sætter rammerne for samarbejdet på skolerne og sikrer alle lærere minimum fem timers fleksibel tid pr. uge.

Lærer COLOURBOX9026088.jpg

Foto: Colourbox

- At vi i Odense, som nogle af de første i landet, er blevet enige om rammerne for lærernes arbejde, vidner for mig om det gode og tillidsfulde samarbejde, jeg har lagt så stor vægt på i min tid som rådkvinde. Det lover godt for fremtiden, for lærerne i Odense og for den odenseanske folkeskole, som vi her i byen ynder at kalde "fundamentet for den odenseanske drøm", siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Lokalaftale med afsæt i landsdækkende aftale

Den landsdækkende arbejdstidsaftale, der blev indgået i august 2020, gav mulighed for, at arbejdsgiverne og lærerne i de enkelte kommuner kunne lave lokalaftaler med afsæt i den nationale aftale.

Kernen i den netop indgåede lokalaftale i Odense er det forpligtende samarbejde, lokalt råderum samt anerkendelse af forberedelse som forudsætning for god undervisning. Dermed videreføres den forrige lokalaftale om fem timers individuel forberedelse pr. uge til alle lærere, som de selv kan placere, som de ønsker. Hertil kommer en pulje timer til fælles og individuel forberedelse. 

Tilfredse parter

Formanden for Odense Lærerforening, Anne Mette Kæseler Jensen, er tilfreds med indholdet af den nye lokalaftale.

- Jeg er glad for, at vi er tilbage på et spor med et tæt samarbejde og tillid til lærernes professionelle dømmekraft og en anerkendelse af, at lærernes forberedelse af undervisningen er vigtig for kvaliteten i undervisningen. Den bedste skole skabes i et tillidsfuldt samarbejde med lærerne, siger hun.

Den udlægning er Odense Kommunes skolechef, Nikolaj Juul Jørgensen enig i.

- Samlet set er det en aftale, der sætter en ramme, som giver et lokalt råderum på den enkelte skole, sådan at man kan tilpasse sig de lokale vilkår og opgavernes behov. Det er en forudsætning for at nå folkeskolens mål, at der er et godt samarbejde mellem det pædagogiske personale og forældrene om elevernes faglige, sociale, personlige mål, trivsel og læring. Det synes jeg, at den nye aftale rummer god mulighed for, og jeg ser frem til den kommende proces, hvor den får liv og fylde på de enkelte skoler, siger han. 

Skal nu omsættes til hverdag 

Den nye lokalaftale er i dag blevet præsenteret for skoleledere og lærernes tillidsrepræsentanter. Næste skridt bliver lokale drøftelser på de enkelte folkeskoler af, hvordan aftalen skal omsættes lokalt på skolerne.

Lokalaftalen, der træder i kraft 31. august 2021 kan læses i sin fulde længde i den vedhæftede fil.

Vedhæftede filer

Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, mob: 30604419, mail: sucl@odense.dk
Anne Mette Kæseler Jensen, kredsformand, Odense Lærerforening, mob: 23301268, mail: 082@dlf.org
Nikolaj Juul Jørgensen, skolechef, mob: 29135754, mail: njj@odense.dk