Spring til indhold
Nyhed

Odense Byråd og lokale støjgrupper i fælles indsats mod massiv støj fra motorvejen gennem Odense

10-12-2021

Flere end 8.000 borgere - fordelt på cirka 4.400 husstande - er plaget af støj fra motorvejen, og i nogle områder af byen er niveauet op mod 25 procent over den maksimale grænseværdi. Det viser en ny analyse fra Rambøll, der vil indgå i kommunen og lokale støjgruppers henvendelse til Folketinget med målet om flere midler til støjbekæmpelse langs motorvejen.

Fredag den 10. december samledes arbejdsgruppen bestående af Odense Kommune og repræsentanter fa lokale støjgrupper igen - denne gang for at drøfte en ny analyse, der kortlægger omfanget af støjgener fra motorvejene gennem Odense.

Drøftelsen er den seneste i en række møder, der skal sikre, at Odense tilgodeses så meget, som støjniveauet kræver, når forligskredsen bag aftalen om Infrastrukturplanen 2035 på Christiansborg skal fordele midler til støjdæmpende tiltag over de kommende år. Og den nye analyse understreger det problem, der har været i lang tid med massiv støj fra motorvejen og behovet for, at Odense står sammen om en henvendelse til landspolitikerne, understreger borgmester Peter Rahbæk Juel:

- Analysen bekræfter det, vi allerede ved både fra egne erfaringer og ikke mindst fra naboerne til motorvejen - nemlig, at støjproblemet er massivt. Det har det været længe. Lyden at køretøjer, der suser gennem Odense, er en daglig gene for de tusindvis af borgere, der bor tæt på motorvejen, siger han og fortsætter:

- Det skal vi have gjort noget ved - og med den nye analyse i hånden står kommunen og støjgrupperne endnu stærkere i vores løbende arbejde for at sikre midler til støjbekæmpelse. En indsats der er meget højt prioriteret af Byrådet, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

Indsatsen mod støj tilrettelægges i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen. For rådmand Christoffer Lilleholt er undersøgelsen et tungtvejende argument over for forligskredsen på Christiansborg. Christoffer Lilleholt vurderer, at analysen sætter Odense højt på den nationale dagsorden. Derfor venter han også, at Odense bliver tilgodeset med infrastrukturplanens særskilte pulje på tre milliarder kroner til støjbekæmpelse.

- Med Rambølls analyse har vi nu fået dokumenteret omfanget af støjproblemerne fra motorvejen gennem Odense. Vi har fået tal for støjniveauer og antallet af ramte beboere - 8000 og mange er hårdt belastet - og nu skal vi i gang med at løse problemerne, som ikke bliver mindre med det planlagte tredje spor", siger Christoffer Lilleholt.

Kæmper i samlet flok

I støjgrupperne er man heller ikke overraskede over tallene:

- Den nye analyse bekræfter det, vi har råbt højt om i årevis. På tværs af Odense er vi hårdt ramt af støj fra motorvejen, og den opleves faktisk endda langt højere end det, der fremgår af rapporten, når vi fx selv står og måler den, siger Flemming Blom Kjærgaard fra støjgruppen i Fraugde:

- Derfor er jeg glad for, at vi har sat os sammen ved bordet - støjgrupperne og kommunen - så der langt om længe forhåbentlig kan blive gjort noget ved problemet. Nu kæmper vi i samlet flok for at råbe Folketinget op og få politikerne til at prioritere vores område, når der skal sættes penge af til at bekæmpe støj.

Kortlægningen af støjgener i Odense vil indgå i den henvendelse, Odense Byråd forventes at sende til både Transportministeriet og alle medlemmer af transportudvalget i begyndelsen af det nye år. Det sker som optakt til de forhandlinger, der skal være på Christiansborg om fordelingen af puljemidler fra aftalen om Infrastruktur 2035 til støjdæmpende tiltag langs motorvejen. Her er der sat i alt 3 mia. kroner af til støjværn langs statens veje.

Odense Kommune har selv prioriteret indsatsen mod støj i det seneste budgetforlig for 2022, som et enigt byråd står bag. Her blev der samlet set sat knap 4 mio. kroner af som en anlægsbevilling til at nedbringe støjgenerne fra kommunale veje samt til fremtidig, afledt drift.

Fakta

 • Analysen fra Rambøll er bestilt af Odense Kommune som en del af den samlede indsats for støjbekæmpelse. Den kortlægger overordnet, hvilke boligområder i Odense der er særligt belastet af støjen fra motorvejene gennem Odense.
   
 • Miljøstyrelsen definerer et område som belastet af støj, hvis støjen overstiger en vejledende grænseværdi på 58 dB.
   
 • Ifølge Rambølls beregninger ligger 4.402 boliger i Odense i et område, der er støjbelastet. Det svarer til at flere end 8000 borgere er berørte af problemet.
   
 • 3.382 af boligerne ligger ifølge Rambølls analyse i et område, hvor støjen måles til mellem 58 og 63 dB. 917 boliger ligger i områder med støj på mellem 63-68 dB, og 103 boliger ligger i områder, hvor støjen er 68 dB eller derover.
   
 • Odense Kommune og byens lokale støjgrupper har i fællesskab dannet en arbejdsgruppe, der skal sikre, at Odense tilgodeses mest muligt, når der på Christiansborg skal fordeles penge til støjdæmpende tiltag langs motorvejen.
   
 • Regeringen indgik i sommeren 2021 en aftale om Infrastrukturplan 2022-2035 med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne.
   
 • I Infrastrukturplan 2022-2035 investeres og igangsættes der initiativer på transportområdet for 105,8 mia. kroner. Herunder 3 mia. i en særskilt pulje til bekæmpelse af trafikstøj, som skal fordeles i løbet af 2022. Puljen skal primært gå til støjskærme i særligt støjbelastede områder langs statsvejene.
Kontaktinformation

Borgmester Peter Rahbæk Juel via pressemedarbejder Signe Kirstine Andersen, 29 60 53 34

By- og Kulturrådmand Christoffer Lilleholt via presseansvarlig Morten Vilsbæk, 65 51 20 80

Repræsentant for støjgruppen i Fraugde, Flemming Blom Kjærgaard, 30 85 68 72