Spring til indhold
Nyhed

Nye Covid-19 tiltag i Odense Kommune

18-11-2021

Odense kommune rammer i dag en incidens på 400 som den 42. kommune ud af landets 98 kommuner. Det betyder, at der rutinemæssigt iværksættes en række ekstra tiltag, ifølge de nationale anbefalinger fra Styrelsen for patientsikkerhed, særligt på børn og ungeområdet for at forhindre og bekæmpe smittespredningen yderligere. 

De sidste uger har Odense Kommune haft en særlig opmærksomhed på at forhindre og bekæmpe den stigende Coronasmitte, der er gældende i hele landet. Det er blandt andet sket med information og pop-up testmuligheder, lokal smittehåndtering, fokuseret information og Region Syddanmarks pop-up testmuligheder.

Torsdag blev Odense Kommune den 42. ud af 98 kommuner, der passerer en incidens på 400, og for at bringe smitten hurtigst muligt ned igen, iværksættes der derfor yderligere tiltag ved hæj lokal smitte

på anbefaling fra Styrelsen for patientsikkerhed. 

-        Smittestigningen er bekymrende men kommer ikke bag på os, da tendensen gør sig gældende i hele landet. Derfor har vi hele tiden fokus på at bekæmpe Covid-19. Fra i dag iværksættes yderligere tiltag særligt på børn- og ungeområdet, hvor udbruddet er størst men også blandt de 16 - 18-årige ses en stigning. Vores fokus er på hurtigst muligt at få bragt smitten ned igen, så vi undgår endnu flere restriktioner, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

Det er særligt byens børn og unge, der bliver smittet med Covid-19. Der er bl.a. konstateret udbrud af sygdommen på 23 af byens skoler samt i forbindelse med fx fritidsaktiviteter, og derfor er det også særligt på børn- og unge områder, der skrues op for indsatserne:

-        Smitten er høj nu blandt børn og unge, og det skal vi tage alvorligt. Det gælder om at stå sammen om de ting, vi kan gøre for at mindske smitten. Heldigvis skal vi ikke sende børn hjem fra daginstitutionen eller skolen, men vi skal bruge alle de greb, der begrænser smitten og sikrer, at børnene fortsat kan have deres hverdag i børnehaver og skoler. Det er vigtigt for børnenes trivsel at have så normal en hverdag som muligt. Så lad os sammen følge alle anbefalinger og få brudt de smittekæder, siger rådkvinde Susanne Crawley fra Børn- og Ungeforvaltningen.

De konkrete, nye tiltag indebærer blandt andet at klasser så vidt muligt ikke blandes på tværs af årgange, at større sociale arrangementer i skolerne aflyses, opfordring til at forældre og medarbejdere holder afstand .På dagtilbudsområdet betyder det, at børnene så vidt muligt skal være i mindre faste grupper samt at aflevering og hentning så vidt muligt igen skal foregå udendørs.

Hele listen over tiltag, kan se her:

https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/haandtering-af-lokale-smitteudbrud-med-covid-19


Derudover har Odense Kommune en række igangværende tiltag i byen (se listen nedenfor).

Udover smitten blandt byens børn og unge, så bliver også særligt ikke-vaccinerede borgere ramt af Covid-19. Der er flere vaccinesteder tilgængelige i Odense - blandt andet på Athenavænget (kræver tidsbestilling) og i Vollsmose, hvor der er drop-in-vacciner én dag om ugen og med tidsbestilling de øvrige dage.

Er du ikke vaccineret eller har du symptomer, er det desuden vigtigt at blive testet. Du kan læse mere om testmulighederne her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre

Fakta:

-        Incidensen i Odense Kommune er den seneste uge steget fra 249,8 fredag i uge 45 til 414,1 i dag.

-        De sogne, hvor incidensen er størst, er Agedrup (1.516,7), Dalum (882,1) og Korsløkke (724,0) Agedrup og Dalum sogn opfylder alle 3 kriterier for iværksættelse af tiltag. Korsløkken kan følge efter.
 

-        Af øvrige tiltag for bekæmpelse af smitten kan desuden nævnes:
Pop Up test på Tingløkkeskolen fredag 13-18

Pop Up test på Ejerslykkeskolen lørdag 13-18

Sms og e-boks besked til borgere i Agedrup mandag

Sms og e-boks besked til borgere i Dalum onsdag

Elmelund kollegie kontaktet og adviseret om smitte

*Alle incidenstal er den trunkerede incidens. At incidensen er trunkeret betyder, at datagrundlaget er baseret på test, der er gennemført fra og med 3 til 9 dage (begge dage inklusiv) forud for opgørelsesdagen.

·        I en kommune anses smitten for at være høj, når der er 400 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere samt mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage.

·        I et sogn anses smitten for at være høj, når der er 800 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere, mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage samt en positivprocent på mindst 3.

Dvs. den trunkerede incidens på kommuneniveau d.d. er baseret på datagrundlag fra d. 10/11 til d. 16/11 (begge dage inklusiv). Det er den trunkerede incidens der afgør om et sogn eller en kommune, skal iværksætte særlige tiltag.

Fra den 15. november 2021 gælder anbefalinger om, at kommuner indfører særlige smitteforebyggende tiltag, hvis følgende to kriterier er opfyldt:

der er 400 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen

der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage.

For sogne gælder anbefalinger, hvis alle følgende tre kriterier er opfyldt:

Der er mere end 800 smittede pr. 100.000 borgere

Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage

Positivprocenten er på 3 procent eller mere.
 

Anbefalingerne ophører, når kommunen/sognet i syv dage i træk ikke på samme dag har været over de førnævnte kriteriers grænseværdier.

Læs mere om alle de gode råd og regler for Odense Kommune her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kommuner/odense-kommune

Kontaktinformation

Borgmester Peter Rahbæk Juel via presserådgiver Heidi Callesen, tlf. 29734311 (til rådighed fra kl. 14.30 - 15.00)

Børn- og Ungerådmand Susanne Crawley Larsen, tlf. 30604419 (Træffes hele dagen, undtagen fra 15-15.30)

Spørgsmål om testkapacitet m.v. stilles til AMK-kontaktperson Gitte Jørgensen fra Regionen Syddanmark, tlf. 24969353

Pressehenvendelse til Styrelsen for patientsikkerhed skal ske til telefon; 72228688