Spring til indhold
Nyhed

Ny undersøgelse skal løfte kommunens erhvervsservice

16-03-2021

I denne uge sender Odense Kommune et spørgeskema ud til samtlige virksomheder i byen. Formålet er at gennemføre en analyse af servicekulturen for at styrke og udvide værktøjskassen, så det bliver muligt at levere en endnu bedre myndighedsbetjening og erhvervsservice til byens virksomheder.

Odense - luft.jpg

Odense Kommune er sat i verden for at hjælpe borgere og virksomheder, og opgaverne skal løses med høj faglig kvalitet. Men det skal ske i samspil med omverdenen, så der bliver tale om både høj faglig kvalitet og en høj brugeroplevet kvalitet.

Derfor bliver der i denne uge sendt et spørgeskema ud til samtlige virksomheder i Odense Kommune. Virksomhedernes svar bliver brugt til en analyse af kommunens servicekultur, og formålet er at styrke servicen overfor virksomhederne og udvide kommunens værktøjskasse, så myndighedsbetjening og erhvervsservice kan blive endnu bedre.

- Vi ønsker at være erhvervslivets medspiller, og derfor er det vigtigt at have en dialog med virksomhederne om, hvad de ønsker og har brug for. Vores indsats skal have rod i virkeligheden og matche de høje ambitioner, vi er fælles om at have på Odenses vegne. At invitere til konstruktiv kritik og en åben dialog om begrænsninger og potentialer er en vigtig del af den proces. Ikke mindst fordi især mange mindre virksomheder kan have svært ved at finde rundt i kommunens mange afkroge. Derfor har vi brug for at høre fra dem, så vi sammen kan gøre samarbejdet endnu bedre, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (A).

Virksomhederne modtager et link til spørgeskemaet via e-Boks. Efter tre indledende spørgsmål, som afdækker, om den pågældende virksomhed har haft en sag hos kommunen inden for det seneste år, bliver virksomheden sendt videre til det rette spørgeskema.

- Vores virksomheder er fundamentet for væksten i Odense, og uden dem kan vi ikke betale for velfærden. Jeg tænker både på byens helt store virksomheder og på de små og mellemstore, som er afgørende for at drive væksten. De skal alle møde en løsningsorienteret og serviceminded forvaltning. Jeg har besøgt mange virksomheder som rådmand, og jeg mærker en lyst og vilje til et tættere samarbejde. Det skal vi tage imod, og jeg vil have styrket vores erhvervsservice. Her er analysen af vores servicekultur vigtig, så jeg håber på mange besvarelser, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Hvis virksomheden har haft en sag, skal der svares ind i selve servicekulturanalysen for at måle tilfredsheden med kommunens service i den konkrete sag samt tilfredsheden med kommunen som helhed. Hvis virksomheden ikke har haft en aktuel sag, bliver den bedt om at svare på en imageanalyse, som skal måle virksomhedernes syn på Odense Kommunes image.

- I Odense arbejder vi på at løfte beskæftigelsen og sikre, at så få odenseanere som muligt går ledige. Den ambition kan ganske enkelt kun lade sig gøre i et tæt samarbejde med de lokale virksomheder. Vi er afhængige af et stærkt samarbejde om rekruttering, opkvalificering og generel udvikling på beskæftigelsesområdet, og derfor er det meget vigtigt for os at have en konstant dialog med virksomhederne om, hvordan vi kan sikre, at det samarbejde forbliver. Derudover er det vigtigt, at jobcentret er i stand til at hjælpe virksomhederne med kvalificeret arbejdskraft, så virksomhederne ser jobcenteret som en naturlig samarbejdspartner, når de skal rekruttere, siger beskæftigelses- og socialrådmand, Brian Dybro (F).

Afsluttes i løbet af foråret

Når servicekulturanalysen er afsluttet, vil eventuelle kulturelle udfordringer samt forslag til løsninger blive fremlagt for politikerne. Samtidig skal det afklares, om der skal være et særligt fokus på service til mindre virksomheder, som ikke har forudsætningerne for en hyppig dialog med kommunen.

Undersøgelsen bliver udsendt fra By- og Kulturforvaltningen, som forventer at have afsluttet - og fremlagt resultaterne fra - servicekulturanalysen i løbet af foråret 2021.

Kontaktinformation

By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 65 51 20 80