Spring til indhold
Nyhed

Ny solcellepark på 74 hektar kan være på vej i Odense

24-11-2021

By- og Kulturudvalget har tirsdag godkendt, at der kan sættes gang i at udarbejde et plangrundlag og en miljøvurderingsproces for et nyt projekt med solceller syd for Fraugde. I den forbindelse vil Odense Kommune holde et digitalt informationsmøde for alle interesserede.

17.500 husstande vil i fremtiden kunne få dækket deres strømforbrug fra et nyt solcelleanlæg syd for Fraugde, hvis projektet bliver godkendt - forventeligt i løbet af 2022. Det første skridt blev taget tirsdag, da By- og Kulturudvalget godkendte, at der bliver sat gang i en proces for at skaffe det fornødne plangrundlag for solcellerne.

Det er Better Energy, som ønsker at opføre det 74 hektar store solcelleanlæg syd for Fraugde på privat jord. Formålet er at producere bæredygtig strøm til elnettet. Anlægget forventes at kunne levere 70.000 megawatt-timer om året, hvilket svarer til 17.500 husstande med et gennemsnitligt strømforbrug.

Placeringen syd for Fraugde er valgt, da der ikke er bebyggelse i området og kun spredt bebyggelse omkring. Området bliver i dag brugt som landbrugsjord. I Odense Kommunes klimaplan - Klimaneutralt Odense 2030 - er der opstillet mål om flere solceller i Odense, hvilket projektet vil bidrage betydeligt til.

- I Odense har vi meget høje ambitioner for den grønne omstilling. Det indebærer, at mange flere odenseanere skal have grøn strøm i stikkontakten. Derfor ser vi også meget velvilligt på solcelleanlæg som det, Better Energy ønsker at opføre. Det gør vi selvfølgelig med den største respekt for lokalsamfundet og landskabet. Derfor inviterer vi også til et informationsmøde, hvor man kan høre mere om projektet og stille spørgsmål. Vi har netop godkendt et andet solcelleanlæg på 70 hektar ved motorvejen, som står færdigt i 2023, så vi mener det alvorligt, når vi siger, at Odense skal være klimaneutral i 2030, siger rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Christoffer Lilleholt (V).

Får skal afgræsse området

Der er udarbejdet national lovgivning om erstatning for nærmeste naboer og mulighed for opkøb af boliger i forbindelse med solceller inden for 200 meter.

Better Energy, der er bygherre, har foreløbig indgået en aftale med 14 ud af de 18 naboer, der bor inden for 200 meter af solcelleanlægget. I miljøundersøgelsen skal der blandt andet ses på den visuelle og landskabelige påvirkning, støjpåvirkning samt natur og dyreliv. Emnerne fastlægges endeligt efter bidrag fra den offentlige høring og høring af de berørte myndigheder.

- Vi er spændte på den videre planproces og vil nøje følge, hvilke konklusioner der kommer fra projektets miljøundersøgelser. Det er for Better Energy yderst interessant at arbejde i en kommune med ambitiøse klimamål, og dette kombineret med nærheden til et centralt el-knudepunkt er området ved Fraugde spændende for os, siger Executive Vice President, Esben Billeskov fra Better Energy.

Hvis anlægget bliver opført, ønsker Better Energy at etablere et afskærmende beplantningsbælte rundt om anlægget. Området vil desuden blive hegnet ind, da græsset under solcellerne skal holdes nede af får.

Det første skridt i plan- og VVM-processen er at høre offentligheden og berørte myndigheder om ideer, bemærkninger og andet til projektet. Derfor har Odense Kommune valgt at holde et offentligt informationsmøde - et digitalt af slagsen - hvor man kan høre mere om projektet, stille spørgsmål og få information om, hvordan man indgiver sit høringssvar.

Informationsmødet finder sted den 7. december klokken 19.30-20.30. For at deltage skal man senest den 2. december sende en mail med ønske om deltagelse til byplankontoret@odense.dk

Plan- og VVM-processen køres parallelt. Forslag til tillæg til kommuneplanen, forslag til lokalplan med miljørapport, miljøkonsekvensrapport (VVM) og udkast til VVM-tilladelse forventes forelagt By- og Kulturudvalget i midten af 2022 og med en offentlig høring på minimum 8 uger. Endelig vedtagelse i byrådet forventes mod slutningen af 2022.

Kontaktinformation

Christoffer Lilleholt, rådmand, By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 20 80

Medine Duvarci, Bæredygtigheds- og kommunikationsspecialist, Better Energy, tlf. 71 79 14 03