Spring til indhold
Nyhed

Ny indsats skal hjælpe flere sårbare unge i fritidsjob

16-06-2021

Et fritidsjob er en god start på et fremtidigt arbejdsliv og kan styrke motivationen i skole og uddannelse, men for nogle unge kan der være brug for en ekstra hjælpende hånd til at springe ud i det.

Ung person bager i et køkken

Foto: Colourbox

Et flertal i Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune har på det sidste udvalgsmøde før sommerferien afsat midler til tre indsatser, hvor sårbare børn og unge får en ekstra hånd i ryggen, når det gælder henholdsvis lektiehjælp og mulighederne for at finde vej ind på arbejdsmarkedet.

Indsatserne handler alle om at skabe bedre chance for de unge, som ikke har de samme vilkår for at folde sig ud, som flertallet har.

Børn- og Ungeforvaltningen vil nu indgå samarbejde med Talentspejderne - en organisation, som kobler mentorer og seniorer fra det private erhvervsliv med de ældste elever i skolen, når der er brug for ekstra motivation til skole og uddannelse. Odense Kommune vil desuden fortsætte med at tilbyde lektiehjælp sammen med Red Barnet Ungdom.

Sidst men ikke mindst vil Børn- og Ungeforvaltningen invitere lokale virksomheder og frivillige sociale foreninger til at gøre en særlig indsats sammen med kommunen for at hjælpe flere unge i gang med et fritidsjob.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen fortæller om tankerne bag indsatsen:

- Børn er født med forskellige vilkår og muligheder. Sådan er det, men som kommune er vi til for alle, og alle har ret til en drøm. Børns drømme og mål opstår, når de har nogen at spejle sig i. De mest sårbare unge har ikke det netværk, der skal til for at skaffe det første fritidsjob. Det baner vi nu vejen for - ind i fællesskabet - ind på arbejdsmarkedet. Det kalder jeg chancelighed, siger hun.

Fritidsjob virker

Det findes flere erfaringer både fra Odense og resten af landet, der peger på, at det, man lærer i et fritidsjob og et nyt netværk, kan have afgørende betydning for udsatte unges chance for at opnå mønsterbrud. Derfor har et flertal i Børn- og Ungeudvalget i går besluttet at afsætte 700.000 kroner næste år og 600.000 kroner de efterfølgende tre år til at skabe håndholdte indsatser, der støtter den enkelte unge i at blive parat til at varetage et fritidsjob og få muligheden for at blive koblet med en virksomhed, der vil give den unge chancen. 

Knap 20 unge er lige nu eller har allerede været igennem et længere forløb med navnet Måltid, Fritid, Fremtid. Her har Odenses Ungdomsskole, UngOdense, sammen med Red Barnet og Meyers Madhus lavet et fritidsjobforløb. De unge er først fire uger på "træningsbane" i et køkken, inden de kommer i fritidsjobpraktik i en lokal restaurant eller madbranchen. De følges de af en frivillig mentor, som støtter den unge undervejs og efter forløbet. Erfaringerne fra første forløb er, at flere af de unge får fast fritidsjob efterfølgende.

- Jeg er optaget af at skabe lige chancer for alle og er særligt opmærksom på, at nogle unge har brug for en ekstra trædesten for at få og fastholde det første fritidsjob. Det gøres bedst i samarbejde med byens virksomheder og foreninger, og i dag lyder startskuddet til en bydækkende indsats med jobtræning og fritidsjob til byens unge, siger Susanne Crawley Larsen.

Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, sucl@odense.dk, mobil 30604419