Spring til indhold
Nyhed

Millioner til at styrke det inkluderende undervisningsmiljø på Odenses folkeskoler

02-02-2021

Partierne bag Velfærdsprocenten er enige om at anvende omkring 7 millioner kroner til at give folkeskolerne i Odense bedre muligheder for at lave inkluderende undervisningsmiljøer, så en del af de børn, der har behov for ekstra støtte, bedre kan være en del af fællesskabet.

Der er nu lagt op til, at folkeskolerne i Odense får lidt flere kræfter til at styrke læringsmiljøet, den tidlige indsats samt inklusionen. Det sker, fordi partierne bag Velfærdsprocenten (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og De LokalNationale) er enige om at tilføre byens skoler 6,7 millioner kroner i år stigende til 6,9 millioner kroner i 2024.

Erfaringerne viser, at skoler med gode og trygge rammer, hvor børn føler sig inkluderet, kan give eleverne et godt afsæt i livet. Derfor går de ekstra midler til byens folkeskoler, hvor de anvendes til både at øge kvaliteten af skoletilbuddet og skolernes mulighed for at arbejde med inklusion og tidlig indsats.

De ekstra midler har til formål at genoprette den økonomiske balance for de skoler, der er udfordret af den nuværende budgetmodel på specialundervisningsområdet. I den nuværende model betaler den lokale skole, hvis et barn i distriktet har behov for at gå i specialskole eller specialafdeling. Ved at genoprette balancen får byens folkeskoler i højere grad mulighed for at skabe bedre rammer for læring for hele klassen, bedre trivsel og inklusion af børn med særlige behov i almenskolerne.

På landsplan stiger antallet af børn, der har behov for specialundervisning. Derfor er partierne bag Velfærdsprocenten enige om at fortsætte arbejdet med at udvikle den nuværende model for at styrke mulighederne for byens folkeskoler. Det stigende behov for specialundervisning bliver analyseret og indgår i arbejdet med en ny budgetmodel.

Fakta

Velfærdsprocenten er en politisk aftale om en ekstra skatteindtægt på ét procentpoint. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og De LokalNationale har tidligere indgået aftale om at

hæve kommuneskatten fra 24,5 procent til 25,5 procent.
Målet er en øget skatteindtægt på 300 millioner kroner, der krone for krone skal forbedre kernevelfærden på en række områder. Indtil videre er der opnået en stigning på 0,93

procentpoint svarende til en ekstra indtægt på knap 280 millioner kroner.

Med den nyeste del af den politiske aftale udmøntes 14,5 millioner kroner til forbedring af forhold i ældreplejen samt styrke folkeskolen.
Pengene skal ifølge den politiske aftale bruges til gæstekokke, der lokalt skal tilberede mad på plejecentrene og leve- og bostederne i Odense. Derudover til en forbedret tidlig indsats og inklusion for de børn, der har det svært i Odenses folkeskoler. Beløbet stiger i år 2024 til 16,5 millioner kroner.

Overblik over, hvordan en del af den ekstra skatteindtægt forventes at blive udmøntet til at styrke folkeskolernes tidlige

indsats og inklusion fra år 2021-2024.

Tabel over millioner til det inkluderende velfærdsmiljø.png


Midlerne fra Velfærdsprocenten er et løft af specialundervisningen, uden at det påvirker økonomien til den almindelige undervisning.

Kontaktinformation

Peter Rahbæk Juel, Borgmester (Socialdemokratiet), tlf. 30513115

Cæcilie Crawley, Byrådsmedlem (Socialdemokratiet), tlf. 30604347

Brian Dybro, Rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (Socialistisk Folkeparti), tlf. 24621118

Søren Freiesleben, Byrådsmedlem (Enhedslisten), tlf. 23638911

Pernille Bendixen, Byrådsmedlem (Dansk Folkeparti), tlf. 40226029

Susanne Crawley Larsen, Rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen (Radikale Venstre), tlf. 30604419

Christel Gall, Byrådsmedlem (De LokalNationale), tlf. 30604427