Spring til indhold
Nyhed

Millioner sikrer Citybus og morgenbusser i 2022

10-12-2021

Den kollektive trafik i Odense har fået en saltvandsindsprøjtning med 16,6 millioner kroner, som næste år sikrer Citybussen og tidlig kørsel i weekenderne.

Citybussen fortsætter med at køre i hele 2022 samtidig med, at borgerne i Højby, Allesø, Stige, Seden og Søhus får busbetjening på niveau med tidligere. Desuden bevares buskørslen generelt i de tidlige timer mellem klokken 6 og 9 lørdag og søndag.

Buskørslen i Odense blev oprindeligt beskåret med køretimer for 40 millioner kroner i Budget 2017 for at tilpasse driften og ruterne i forhold til åbningen af Odense Letbane. Men byrådet godkendte på sit møde onsdag en omprioritering af anlægsmidler på 6,6 millioner kroner som supplement til de 10 millioner kroner, som byrådet afsatte på budget 2022 for blandt andet at bevare Citybussen.

"Citybussen er en del af midtbyens identitet, og den er også et symbol på Odenses gæstfrihed over for turister og ikke mindst vores omsorg for ældre og dårligt gående, som er afhængige af Citybussen, når de skal handle i byens butikker eller passe lægebesøg", siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Byrådets tilpasning af køretimerne til letbanens åbning med planen Bynet 2021 ligger fire år tilbage, men siden har By- og Kulturforvaltningens medarbejdere sammen med Cowi og FynBus arbejdet for at tilrettelægge det bedst mulige net af ruter med input fra byens borgere.

"By- og Kulturudvalget kunne se, at den forringede dækning i Højby og de manglende morgenafgange i weekenden ville blive en udfordring for nogle af byens borgere, og derfor bad udvalget forvaltningen om en oversigt til at finde finansiering til at bevare de tilbud", siger Christoffer Lilleholt.

Ud over de 16,6 millioner kroner har politikerne i By- og Kulturudvalget i efteråret behandlet sagen, hvor FynBus med bistand fra forvaltningen har optimeret køreplanen og fundet 4000 køretimer ud af den samlede køreplan på 164.000 timer. De 4000 timer er brugt til at optimere den kollektive trafik på udvalgte strækninger.

Nyt er eksempelvis, at Hollufgård får busbetjening en gang i timen i det tidsrum, hvor genoptræningscentret holder åbent. Desuden kører busruten til Kirkendrup videre til Allesø på alle busafgange, så her får borgerne nu bedre adgang til at bruge den kollektive trafik. Endelig beholder beboerne i Villestofte den lokale busforbindelse, som ellers stod til at skulle ophøre med det oprindelige Bynet 2021.

www.odense.dk

Kontaktinformation

Rådmand Christoffer Lilleholt, By- og Kulturforvaltningen. Tlf. 6551 2080 via presseansvarlig Morten Vilsbæk