Spring til indhold
Nyhed

Lukning af skolebygning

24-08-2021

Den nyeste del af Næsby Skole bliver tirsdag aften lukket af sikkerhedsmæssige årsager af kontorchef Per Rygaard fra Byggeri og Ejendomme fra By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Undersøgelser fra sommeren har sammen med nye beregninger vist, at bygningen fra 1965 ikke har den ønskede sikkerhedsmargen i forhold til undervisning anno 2021. Bygningen bliver lukket, da By- og Kulturforvaltningen ønsker, at den skal leve op til fremtidens brug af klasselokaler med rigelig sikkerhedsmargen. Det betyder, at elever fra 4. klasse og op må modtage fjernundervisning, mens der findes en løsning på, hvordan de igen kan møde i skole.

- Vi har taget boreprøver af etageadskillelsen og haft en rådgivende ingeniør til at regne på bæreevnen. Konklusionen er, at vi ikke har den ønskede sikkerhedsmargen til, at lokalerne kan bruges, som undervisningen er i dag. Derfor har jeg af sikkerhedsmæssige årsager givet  de relevante afdelinger besked om ikke at bruge den del af skolen, siger Per Rygaard, kontorchef for Byggeri og Ejendomme.

By- og Kulturforvaltningen undersøgte bygningen efter, at håndværkere i forsommeren renoverede gulve og lofter. Her målte teknikere en såkaldt nedbøjning på 35-40 millimeter.

By- og Kulturforvaltningen bad derfor en rådgivende ingeniør om at gå bygningen igennem. Siden har forvaltningen taget en boreprøve fra etageadskillelsen og fået regnet på statikken. Konstruktionen er bygget til at bevæge sig, og den målte nedbøjning giver anledning til skærpet opmærksomhed. Den observerede udbøjning er stabil og har været det siden forsommeren.

- Bygning 1 kan bruges til normal klasseundervisning, og der er ikke fare for elever og medarbejdere på skolen. Men vi er nødt til at have den ønskede sikkerhedsmargen til den måde, man underviser på i dag og i fremtiden, hvor eleverne har legeaktiviteter, løber og danser hip hop. Derfor har jeg valgt at lukke skolen, så der kan foretages flere boreprøver og træffes afgørelse, om hvilken understøttelse, der er nødvendig, siger Per Rygaard.

Beregningerne er foretaget af Henry Jensen Rådgivende Ingeniører, og By- og Kulturforvaltningen har bestilt en såkaldt second opinion hos et andet firma forud for renoveringen af etageadskillelsen med understøtning med en stålkonstruktion.

By- og Kulturforvaltningen har målt på nedbøjningen med faste intervaller, og der er ikke konstateret ændringer og heller ikke en større nedbøjning end den tilladte.

- Nedbøjningen er i den øvre ende uden, at det betyder fare. Men Næsby Skole skal kunne anvendes til moderne undervisning og øvrige fritidsaktiviteter, og derfor går vi nu i gang med at projektere understøtningen, siger Per Rygaard.

Situationen er ny, og i løbet af de næste 14 dage vil By- og Kulturforvaltningen lægge en plan for, hvordan renoveringen vil foregå.

Skolechefen i Børn- og Ungeforvaltningen, Nikolaj Juul Jørgensen fortæller, at skoleledelsen og medarbejdere er i fuld gang med at give beskeder til elever og forældre samt skolebestyrelsen.

- Det er en beklagelig situation og vanskeligt for forældre og børn. Vi står på tæer de kommende dage for at bevare den gode energi blandt eleverne, så de fortsat kan opleve dagligdagens fællesskab og undervisning. I de første dage kommer vi til at trække på vores corona-erfaringer med undervisning hjemmefra. Jeg håber, at det lykkes at finde løsninger, der betyder, at børnene kan komme tilbage til fysisk fællesskab hurtigst muligt.

www.odense.dk

Kontaktinformation

Morten Vilsbæk, presseansvarlig, By- og Kulturforvaltningen på 6551 2080