Spring til indhold
Nyhed

Lektievenner giver en hånd til nedlukningsramte skoleelever

29-01-2021

Frem til sommerferien vil frivillige fra to sociale børn- og ungeforeninger i Odense hjælpe skoleelever, der føler sig ensomme eller har svært ved skolen efter snart et år med corona-begrænsninger.

8klasse22.jpg

I første omgang står Red Barnet Ungdom i Odense klar med frivillige lektievenner, mens de hos Ungdommens Røde Kors i Odense byder ind med personlige lektiehjælpere. Koncepterne er stort set ens: En række 6.-9. klasse-elever på fem udvalgte skoler får tilbuddet om, at en frivillig ung fra en af de to foreninger kommer hjem til socialt samvær og for at hjælpe med lektierne.

Skal lette hverdagen under og efter skolenedlukning

Odenses børn- og ungerådmand, Susanne Crawley Larsen, gav allerede i starten af corona-nedlukningen i marts 2020 udtryk for en bekymring for elevernes faglige og sociale trivsel, når de ikke længere havde deres sædvanlige hverdag med skole og fritidsliv.

- Derfor er jeg også ekstra glad for, at frivillige i Odense som en naturlighed træder til, når vi har en bekymring for nogle af vores fælles børn i byen. Det er ikke alle børn, der har lige let ved at modtage fjernundervisning bag en computerskærm, og samtidigt mangler det sociale liv i klassen og frikvarterne. Jeg ønsker virkeligt for de børn og unge, der er heldige at få en lektieven eller lektiehjælper, at de genfinder glæden og også får lettere ved det faglige, når en lidt mere normal hverdag vender tilbage forhåbentlig inden alt for længe, siger Susanne Crawley Larsen.

Nedlukning påvirker unges trivsel

Aftalerne mellem Odense Kommune og hhv. Ungdommens Røde Kors Odense og Red Barnet Ungdom Odense blev indgået før jul, og nu er frivillige unge ved at blive rekrutteret til projekterne. 

- Vi er stolte af at være en del af profilprojektet og at kunne hjælpe børn og unge med deres udfordrede skolegang. Vi har i Ungdommens Røde Kors gode erfaringer og viden fra vores 'Personlig Lektiehjælp'-aktivitet, som ikke kun handler om lektiehjælp, men lige så meget om det sociale aspekt. Grundet nedlukningerne har børn, unge og forældre oplevet udfordringer med skolegangen. Det ønsker vi at være en løsning på. Vi er i gang med vores rekrutteringsproces af nye frivillige ildsjæle til dette projekt, og vi glæder os til at komme rigtigt i gang. Vi er ikke i tvivl om at dette projekt er præcis, hvad vi alle har brug for, særligt i disse tider - støtte, hjælp og samvær, siger Furkan Altintas fra Ungdommens Røde Kors Odense.

- Nedlukningen af skolerne og de lange perioder med fjernundervisning er gået hårdt ud over elevernes trivsel og læring. Derfor er jeg meget glad for, at vi har indgået dette vigtige samarbejde med Odense Kommune, hvor vi i regi af vores eksamenscaféer og Lektievenner-projekt giver eleverne en hjælpende hånd med skolearbejdet. Med fokus på, at der bliver skabt en god og tillidsfuld relation mellem frivillige og eleverne samt at det skal være hyggeligt at lære, er det vores mål at give eleverne nogle gode oplevelser og øge deres trivsel, siger Sebastian Nikolaj Lund, bestyrelsesformand i Red Barnet Ungdom Odense.

I første omgang er det individuel lektiehjælp, der sættes ind med, men senere i foråret bliver der også i samarbejde med Red Barnet Ungdom planlagt udflugter for nogle mindre grupper af børn, hvor de både får en faglig viden og mærker et socialt fællesskab. For grupper af 9. klasse-elever vil der før eksamenstid også blive arrangeret eksamenscafeer, hvor de klædes på til den udfordring.

Kan fastholde motivationen

En af de skoler, der har indgået en delaftale med en af foreningerne, er Seden Skole, og her er skoleleder Marianne Bernstorff Justesen begejstret.

- Det er min oplevelse at alle - forældre, børn og ansatte - gør, hvad vi kan for at komme godt igennem krisen, men den har været lang, og corona-trætheden kan mærkes. Det fryder mig, at der i Odense er frivillige, der vil bruge tid og opmærksomhed på at yde en ekstra indsats for de unge, for de har brug for det. Ensomhed og dalende motivation lurer lige rundt om hjørnet for mange af de unge, der har været væk fra kammeraterne og den fysiske undervisning i lang tid. Den virtuelle undervisning kan en hel masse, men erstatter på ingen måde kontakten og samværet med andre. Motivation er jo læringens forudsætning, så det er helt afgørende at den fastholdes. Jeg håber og tror, at en lektieven kan være en hånd i ryggen på den unge, der hjælper til at fastholde lysten og motivationen for at gå i skole, siger Marianne Bernstorff Justesen.

De øvrige skoler, der har elever med i samarbejdet med de frivillige sociale ungdomsforeninger er Risingskolen, Provstegårdskolen, Ejerslykkeskolen og Rosengårdskolen.

Fakta om samarbejde med frivillige sociale foreninger

I Odense skal det være nemt at være frivillig, så flere kan være en del af meningsfulde fællesskaber. Det er kommunens ønske at give foreninger og det frivillige engagement de bedst mulige betingelser for at udvikle deres aktiviteter. Odense vil være en by, hvor foreninger og ildsjæle har vide rammer for frivillige aktiviteter til gavn for byens borgere og hele byen som helhed.

Med afsæt i det ønske blev byrådet med Budgetforlig 2020 enige om at styrke frivillighedsindsatser på velfærdsområdet og med det også at øge antallet af frivillige i Odense Kommune. I den forbindelse har Økonomiudvalget besluttet, at der i perioden 2020-2022 skal udvikles en række markante profilprojekter, der sigter mod at understøtte disse ambitioner på frivillighedsområdet.

Samarbejdet med Red Barnet Ungdom og Ungdommens Røde Kors om støtte til skoleelever er et af profilprojekterne.

Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, mobil: 30604419, sucl@odense.dk
Furkan Altintas, økonomiansvarlig i Ungdommens Røde Kors Odense, mobil: 42308126, Oekonomi@urk-odense.dk
Arbejder du i Odense Kommune, og ønsker du at henvise et barn til projektet Lektievenner, så kontakt Julie Helqvist, projektkonsulent i Red Barnet Ungdom, på tlf: 61 42 21 51 eller via mail: jh@redbarnetungdom.dk
Anders Bobek, Kommunikationsmedarbejder i Red Barnet Ungdom, 51965628, andersb@redbarnetungdom.dk
Marianne Bernstorff Justesen, skoleleder, Seden Skole, mobil: 21329293, mbju@odense.dk