Spring til indhold
Nyhed

Ladestandere

15-09-2021

Odense Kommune har fuldt blus på den grønne omstilling med ladestandere og hilser et nyt lovforslag om infrastruktur på området velkomment. Men By- og Kulturforvaltningen har i et høringssvar tre forslag til forbedringer, som kan sikre det nødvendige momentum i omstillingen, som skal gøre Odense Kommune klimaneutral i 2030.

Odense Kommune ønsker at sætte fart på den grønne omstilling, og det skal gå langt hurtigere med at udpege områder til private aktører, og det hindrer lovforslagets regel om, at kommunen skal annoncere planlagte arealer til ladestandere og vente i to år, inden man kan indgå en aftaler med en private aktør.

Som lovforslaget er udformet i dag, kan Odense Kommune først indgå aftaler med nye operatører efter to år og udbyde nye arealer i 2023 - og med planlagte arealer næste år kan man først indgå aftaler i 2024. Kommunen skal nemlig to år forinden offentliggøre planlagte arealer, som skal udlægges til private aktører, så offentligheden og andre ladeoperatører kan få indblik i det.

Men to år er længe på et område, hvor teknologien - heldigvis - udvikler sig meget hurtigt, og hvor efterspørgslen på ladestandere vil stige stærkt frem mod 2025. Kommunen foreslår derfor, at tidsrummet afkortes mest muligt uden at gå på kompromis med et ordentligt udbud og annoncering.

"Vi har netop fået Danmarks største lynladestation ved motorvejen, og vi er i dialog med branchen om flere ladestationer, så det haster med at få udlagt arealer, så flere borgere kan begynde at køre i elbiler. Som borgere køber vi ikke en elbil uden at have adgang til elladestandere, så det er nødvendigt", siger Christoffer Lilleholt, rådmand for By- og Kulturforvaltningen (V).

Kommunernes mulighed for medfinansiering er en anden knast i lovforslaget. Kommunerne må gerne medfinansiere ladestandere, men ifølge lovforslaget må de så kun benyttes af kommunens egne biler i eksempelvis hjemmeplejen. Her ønsker Odense Kommune en større fleksibilitet.

"Vi ærgrer os over, at lovforslaget ikke giver flere muligheder. At borgerne eksempelvis kan bruge ladestanderne, når kommunen ikke selv bruger dem. Kommunen skal ikke konkurrere med private aktører, men borgerne skal have mulighed for at benytte elladestandere på eksempelvis en skole efter fyraften, når de ikke bliver brugt af medarbejderne", siger Christoffer Lilleholt.

Lovforslaget lægger op til, at kommunen kan etablere ladestandere, men derefter skal sælge anlæggene til private aktører, som så skal drive området. Kommunen benytter sig i dag af at lade private opstille standere på kommunens offentlige veje, og der kan være en udfordring med at udrulle el-ladestandere i områder, hvor private aktører af en eller anden årsag ikke ønsker at opsætte ladestandere.

I dag henvender virksomheder, boligforeninger og private borgere sig til Odense Kommune og spørger til el-ladestandere, og By- og Kulturforvaltningen er begyndt på en analyse af, hvor efterspørgslen er størst, og hvor det giver bedst mening at udrulle el-ladestandere først.

"Vi kan fremme den grønne omstilling ved, at vi får mulighed for at søge statslige puljer for at sikre ladestandere i for eksempel et mindre boligkvarter eller ved en sportshal, hvor markedet ikke har interesser i det", siger Christoffer Lilleholt.

Lovforslaget giver ikke kommunerne mulighed for at sætte penge af til offentlige tilgængelige ladestandere. Kommunerne har ifølge forslaget mulighed for at søge puljer og siden fordele pengene til ladeoperatører, men den praksis kan gøre processen længere.  Her ønsker By- og Kulturforvaltningen et hurtigere aftræk.

"Det vil sætte fart på den grønne omstilling, hvis kommunerne får mulighed for at afsætte midler til ladestandere i stedet for at søge penge gennem en pulje. Det er nødvendigt, hvis vi skal nå at blive klimaneutrale inden 2030", siger Christoffer Lilleholt.

www.odense.dk

Kontaktinformation

Christoffer Lilleholt, rådmand for By- og Kulturforvaltningen. 6551 2080