Spring til indhold
Nyhed

Kæmpe potentiale: opkvalificering er nøglen til fremtidens beskæftigelse

19-08-2021

Opkvalificering af ufaglærte til faglærte kan spille en stor rolle i løft af beskæftigelsen og vores evne til at imødekomme arbejdsmarkedets fremtidige behov. Med det udgangspunkt afholdt Odense i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen og Aalborg, Aarhus og Københavns Kommuner workshop om efter- og videreuddannelse.

Hvis vi fortsætter som hidtil, vil vi om blot ni år mangle knap 100.000 faglærte på det danske arbejdsmarked. Men sådan behøver det ikke at være. Det var udgangspunktet for arbejdet, da Odense Kommune i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen og Aalborg, Aarhus og Københavns Kommuner torsdag afholdt workshop om efter- og videreuddannelse.

Workshoppen var én ud af tre workshops, som alle er et led i Danmarks fire største byers bidrag til Nina Smith kommissionen, der arbejder med at undersøge mulighederne for 2. generationsreformer.

Og opkvalificering af ufaglærte til faglærte kan være en helt essentiel nøgle til at låse op for de udfordringer, vi vil se på fremtidens arbejdsmarked, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro:

- Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden. Og i stedet for at satse på, at vi kan lukke det hul med udenlandsk arbejdskraft, giver det rigtig god mening at se på det store potentiale, der er, i opkvalificering og efteruddannelse af vores ufaglærte, siger han.

Fra ufaglært til faglært

Når vi skriver 2030, vil der mangle knap 100.000 faglærte, mens der samtidig vil være et overskud på ufaglært arbejdskraft på cirka 59.000 personer. Derfor er det oplagt at udnytte det store potentiale i opkvalificering, siger Brian Dybro:

- Den ligger jo lige til højrebenet. Med opkvalificering løfter vi beskæftigelsen samtidig med, at vi imødekommer vores virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft. Det er noget, vi længe har været opmærksomme på i Odense, og som vi allerede arbejder med, siger Brian Dybro.

I Odense arbejder man med projektet "Fra ufaglært til faglært", som skal give ufaglærte og ledige muligheden for at efter- og videreuddanne sig til et arbejdsmarked, der efterspørger faglært arbejdskraft. Det er ambitionen at hjælpe 300 ufaglærte til en fremtid som faglært.

Men selv om 300 er mange i odenseansk kontekst, så løser det ikke alene hele udfordringen. Derfor var der på workshoppen fokus på, hvordan det i fremtiden skal lykkes det danske samfund at udnytte det kæmpe potentiale, der ligger i at opkvalificere.

Fakta om Nina Smith-kommissionen:

Reformkommissionen (Kommission for 2. generationsreformer og kendt som Nina Smith-kommissionen efter formand Nina Smith) blev nedsat af regeringen i oktober 2020 og skal komme med løsningsforslag på en række komplekse udfordringer, som årtiers reformpolitik ikke i tilstrækkelig høj grad har formået at tage hånd om.

Medlemmerne er:

Professor Nina Smith, Aarhus Universitet (formand)

Prorektor David Dreyer Lassen, Københavns Universitet

Professor Philipp Schröder, Aarhus Universitet

Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet

Jørgen Søndergaard, seniorforsker i VIVE

Professor Jon Kvist, Roskilde Universitet

Agnete Raaschou-Nielsen, bestyrelsesformand for Arkil Holding og Danske Invest

www.odense.dk

Kontaktinformation

Politiske kommentarer rettes til rådmand Brian Dybro på 24 62 11 18

Henvendelser vedr. pressemeddelelsen i øvrigt rettes til koncernchef Gorm Hedegaard Hjelm Andersen på 23 99 66 50