Spring til indhold
Nyhed

Industri i vækst: Styrket samarbejde om rekruttering og opkvalificering sikrer flere hænder til produktionsvirksomheder

10-11-2021

Mere arbejdskraft til virksomhederne, flere odenseanere i job og endnu mere målrettet opkvalificering. Det er målet, når Odense Kommune nu skruer op for den tætte kontakt til virksomhederne for at skabe flere tætte projektsamarbejder. Bag indsatsen står samarbejdet Industri i vækst, hvor arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og kommune mødes for at styrke vækst og jobskabelse.

Mens ledigheden falder og falder, så oplever flere virksomheder i industrien udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.

Det kalder på nye midler og endnu tættere samarbejde, og derfor har parterne i samarbejdet Industri i Vækst sparret om et endnu tættere samarbejde mellem den enkelte virksomhed, jobcenteret, uddannelsesinstitutioner og a-kasser.

Centralt står, at interesserede virksomheder kan få tilknyttet en fast virksomhedskonsulent fra jobcenteret, der har en hyppig og kontinuerlig kontakt, og som både kan bistå med ordinære rekrutteringer, praktikforløb og opkvalificering i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og a-kasser.

Industri i vækst består af DI Fyn, Metal Odense, 3F Odense Industri, Syddansk Erhvervsskole, VUC Fyn, AMU-Fyn og Odense Kommune.

- Der er ingen tvivl om, at en tæt kontakt til virksomhederne er vigtig. Jo bedre jobcentret kender virksomhederne, jo bedre er mulighederne for, at de rigtige medarbejdere bliver formidlet og kan blive ansat i virksomhederne. Samtidigt kan en jævnlig dialog og sparring mellem jobcenter og virksomheder også medvirke til, "at klæde den fremtidige arbejdskraft på" til fremtidens job. Jeg håber på, at vi kan sprede modellen til hele Fyn, siger Poul Strandmark, formand for DI Fyn.

- Det gode samarbejde i "Industri i Vækst" skaber værdi for alle parter. Lige som vi selv prioriterer samarbejdet med virksomhederne højt blandt andet i forbindelse med A-kasseforsøget, så kommer det også vores ledige medlemmer til gode, når samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder nu bliver endnu tættere,siger Lars Hansen, formand for Metal Odense.

-  Hver eneste dag går vi på arbejde for at uddanne dygtige faglærte, og vi vil naturligvis også gerne hjælpe eleverne godt på vej mod et job. Derfor er samarbejdet i Industri i Vækst så vigtigt for os, for det er helt nødvendigt med et tæt samarbejde med virksomhederne, siger Lars Bregnehøj, direktør på Syddansk Erhvervsskole.

I forbindelse med budgetforliget for 2022 satte Odense Byråd fire mio. kroner af over to år til at ansætte flere virksomhedskonsulenter, så endnu flere odenseanske virksomheder kan få gavn af muligheden for at have en fast og dedikeret virksomhedskonsulent tilknyttet.

-  Det stærke samarbejde på tværs er helt afgørende for at få flere odenseanere i job. Jo tættere vi kommer på virksomhederne og jo bedre vi forstår deres behov, jo bedre kan vi lede odenseanske ledige i den rigtige retning, tilbyde dem den rette opkvalificering og få dem i job. Det er også derfor, vi i sidste budgetforlig satte fire mio. kroner ekstra af til netop at styrke virksomhedskontakten, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

På virksomheden Grundfos Odense har de gode erfaringer med faste kontaktpersoner og at rekruttere via jobcenteret. Fabrikschef Claus Christensen sætter stor pris på det tætte og gensidige samarbejde med både kommunen og Metal.  

-  Vores erfaring er, at det tætte og gentagne samarbejde med en fast kontakt i jobcenteret giver rigtigt gode resultater. Virksomhedskonsulenten kender simpelthen vores virksomhed så godt, at det bliver nemmere at finde den helt rigtige arbejdskraft til os. I det hele taget så er det gensidige samarbejde med både jobcenter og a-kasse helt afgørende for at sikre vores rekruttering. Man kan ikke som virksomhed bare læne sig tilbage, vi er nødt til at samarbejde og spille hinanden gode, siger Claus Christensen.

Jobcenteret i Odense har som mål at være i løbende kontakt med 7800 virksomheder, med de ekstra fire millioner kroner over to år fra seneste budgetindsats bliver det muligt at intensivere samarbejdet med cirka 1000 af disse virksomheder, så de får en mere hyppig kontakt med virksomhedskonsulenterne.

Kontaktinformation

Brian Dybro, Beskæftigelses- og socialrådmand, Odense, tlf. 2462 1118

Poul Strandmark, Formand, DI Fyn, tlf. 2615 2733

Lars Hansen, Formand, Metal Odense, tlf. 2859 3713

Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole, tlf. 3043 3007

Claus Christensen, Fabrikschef, Grundfos Odense, tlf. 4046 4351