Spring til indhold
Nyhed

Gravide og småbørnsfamilier får ekstra hjælp

24-03-2021

Frivillige familievenner, åben forældrecafé og babysvømning. Det er nogle af de tilbud, som gravide og småbørnsfamilier i udsatte positioner nu får. Fire frivillige sociale foreninger indgår samarbejde med Odense Kommune om at støtte familierne i hverdagen.

To babyer i klapvogne

Foto: Colourbox

Børn- og Ungeudvalget vedtog i går at indgå samarbejde med de fire foreninger: Home-Start Odense, Mødrehjælpen Odense Lokalforening, Red Barnet Odense og Røde Kors Odense.

- Jeg ser frem til samarbejdet med de fire frivillige foreninger, der på hver sin måde vil gøre en forskel for sårbare gravide og børnefamilier. Det er mit håb, at de gennem praktisk og social hjælp i løbet af barnets tidlige leveår, bliver medmenneskelige relationer i de familier, de møder, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Fokus på forebyggelse

Alle fire foreningers nye tiltag bygger videre på det helt unikke og tætte samarbejde om sårbare gravide, småbørn og familier, som Odense Kommune har fået opbygget sammen med Odense Universitetshospital og civilsamfundet. Under navnet FAMKO, og støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond, har det til formål at mindske ulighed i sundhed. Det sker gennem en skræddersyet indsats tilpasset den enkelte families behov - lige fra graviditet til barnets skolestart.

- Jeg er så stolt af det, vi gør i FAMKO. Det er tidlig forebyggelse fremfor brandslukning, der starter allerede i graviditeten. Jeg er overbevist om, at den helt tidlige indsats har stor betydning for, at flere familier kommer godt fra start og at børnene får mulighed for at gribe de chancer, som livet byder dem. Jeg glæder mig over, at vi nu kan udvide samarbejdet med de frivillige foreninger med nye målgrupper og med nye aktiviteter, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Tilbuddet kan være en 1:1-indsats som f.eks. en frivillig familieven eller et gruppetilbud, hvor gravide og småbørnsforældre mødes. Indsatsen skal supplere samspillet med den kommunale sundhedsplejerske og styrke netværket omkring sårbare børnefamilier og støtte den enkelte familie i forhold til de udfordringer, som de oplever. 

Fire nye tiltag skal give den bedste start på livet

Home-Start Odense tilbyder i forvejen, at frivillige hjælper til i hjemmet hos småbørnsfamilier - nu udvider de indsatsen og kan træde til med nærvær og praktisk hjælp allerede i løbet af graviditeten, så der er større overskud til at tage imod det nye barn.

- Hvis man føler sig i vildrede eller lidt alene og måske også selv tvivler på, hvordan dette nye liv kommer til at blive, så har det usigelig stor betydning, at der er et andet menneske, der helt frivilligt vil støtte, lytte og i fællesskab samle den der umulige barneseng. Det giver ro, håb og tryghed. Vi har brug for flere frivillige familievenner, der kan hjælpe med at bygge reden og heppe på familien - og på at kommunen vil det bedste for dem, siger Michala Bruun-Givskud, der er koordinator i Home-Start Odense.

Også Mødrehjælpen Odense Lokalforening glæder sig til samarbejdet og har planer om et cafétilbud for småbørnsfamilier med fokus på brobygning til relevante aktiviteter hos f.eks. kommune og andre aktører i civilsamfundet.

- Alle familier kan blive ramt af livet, og når det sker, er det ikke altid nemt at overskue, hvor man får den rette hjælp og støtte. Vi går ind i profilprojektet netop med fokus på, hvordan vi kan skabe større brobygning mellem civilsamfund og kommune, så forældre, uanset hvor de henvender sig, bliver guidet til den hjælp, der er behov for, for at sikre deres børn de bedste opvækstvilkår - også i livets svære perioder. Vi kan i vores eksisterende samarbejde med jordemødrene på OUH se, at det gør en forskel for forældrene, når frivillige fra Mødrehjælpen bidrager til at skabe tryghed og nærvær i professionelle forløb, siger Christina Vandling, der er formand i Mødrehjælpen Odense Lokalforening.

Red Barnet Odense overvejer at tilbyde babysvømning, familieferie for småbørnsfamilier samt evt. småbørnsklub, som er et forløb af seks måneders varighed målrettet småbørnsfamilier og med fokus på fællesskab.

- Dette initiativ passer utrolig godt til, hvad vi laver i forvejen i Red Barnet Odense, og derfor ser vi det som en helt naturlig del af vores arbejde at lave nye tiltag til denne målgruppe. Det er vores klare håb, at disse aktiviteter kan være en fast del i mange år af Red Barnet Odense, og dermed kun en begyndelse på et godt samarbejde, siger Sara Ekknud, der er formand for Red Barnet Odense.

Røde Kors Odense etablerer aktiviteten 'En God Start på Livet', hvor førstegangsgravide tilbydes frivillige familievenner.

- Røde Kors ønsker at medvirke til social mobilitet for børn fra sårbare familier. Vi tilbyder hjælp til sårbare familier, integration, voldsramte kvinder, fængselsindsatte og psykisk sårbare. I disse grupper ser vi et behov for hjælp til førstegangsforældre med børn under to år. Vi tilbyder individuel støtte til forældrene i sidste del af graviditeten og i barnets første to leveår, siger Marianne Larsen, der er næstformand i Røde Kors Odense.

Samlet set skal de fire tiltag forebygge, at små problemer vokser sig store og dermed medvirke til, at børnene får den bedst mulige start på livet.
 

Fakta om "Styrket frivillig indsats målrettet sårbare gravide og småbørnsfamilier"

  • Byrådet er med Budgetforlig 2020 enige om at styrke frivillighedsindsatser på velfærdsområdet og med det også at øge antallet af frivillige i Odense Kommune
  • Det bærende princip er, at projekterne skal drives i videst muligt omfang af frivillige foreninger med kommunen som understøttende bindeled
  • Fra 2020 til 2022 igangsættes årligt profilprojekter i hver forvaltning
  • "Styrket frivillig indsats målrettet sårbare gravide og småbørnsfamilier" er Børn- og Ungeforvaltningens bidrag i 2021
  • Der afsættes omkring 0,5 mio. kroner i 2021 til profilprojektet
  • Læs mere om "Styrket frivillig indsats målrettet sårbare gravide og småbørnsfamilier" her
  • Læs mere om FAMKO her.
Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, sucl@odense.dk, mobil: 30604419
Michala Bruun-Givskud, koordinator Home-Start Odense, odense@home-start.dk, mobil: 40197388
Christina Vandling, formand, Mødrehjælpen Odense Lokalforening, odense.lf@moedrehjaelpen.dk
Sara Ekknud, formand, Red Barnet Odense, mobil: 40320069
Marianne Larsen, næstformand, Røde Kors Odense, odense.naestformand@rodekors.dk, mobil: 22446340