Spring til indhold
Nyhed

Genhusning

14-09-2021

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen er nu klar med den fysiske løsning, så eleverne på Næsby Skole kan blive genhuset. 6. til 9. klasserne bliver genhuset på kommunalt kursuscenter i centrum fra mandag. Odense Kommune arbejder på en længerevarende løsning i Bellinge Idrætscenter fra uge 43.

Odense Kommune er klar med en genhusning af de ældste klasser fra Næsby Skole på den kommunale kursusejendom Phønix i Schacksgade. Det er 6. til 9. klasse på Næsby Skole, som frem til efterårsferien skal undervises på Phønix, og undervisningen begynder mandag den 20. september.

"Vi har fundet den bedste mulige løsning for elever og personale i forhold til undervisning, faglokaler og transport under de vilkår, der er. Alt det fysiske med lokaler og busser er på plads. Nu handler det for os på skolen om at få logistikken til at gå op i forhold til skemaer, lokaler og undervisere. Udover logistikken lader det endeligt til, at vi kan få fokus på fællesskabet igen både for børn og voksne, siger Berith Bonnesen, skoleleder på Næsby Skole.

By- og Kulturforvaltningen arbejder sammen med Børn- og Ungeforvaltningen om en løsning i forbindelse med Bellinge Idrætscenter forventeligt fra uge 43, når eleverne kommer tilbage fra efterårsferie, hvor der er fundet løsning for de andre brugere af stedet. Skoledagen kommer til at starte på Næsby Skole, hvorfra eleverne bliver kørt i bus hver morgen og afleveret igen om eftermiddagen i Næsby. Denne løsning er valgt pga afstanden, men også af hensyn til elevernes trafiksikkerhed.

Den bedste løsning af flere

Det har været en stor udfordring at finde 4000 sammenhængende kvm. Derfor har der været mange løsninger i spil som eksempelvis Fund Friskole. Der har været behov for at finde en holdbar løsning, som både elever og medarbejdere kan være i gennem længere tid. Der var for lidt plads til en løsning med pavilloner til alle omkring Næsby Skole.

Kombinationen af Phønix og Bellinge Idrætscenter giver mange klasselokaler, faglokaler i fysik og musik samt idrætshal foruden nem transport med bus samt mulige løsninger for øvrige faglokaler.

"Vi ser løsningen med en etage på Phønix i første omgang og en efterfølgende løsning i Bellinge Idrætscenter fra uge 43 som den bedste under disse vanskelige vilkår, fordi den giver os mulighed for at have fokus på undervisning og børnenes læring. Desuden håber vi, at det kan give lærerne lidt bedre arbejdsvilkår, siger Berith Bonnesen.

Mens eleverne går på kursuscentret Phønix, bliver der etableret skolegård på en del af parkeringspladsen bag Schacksgade. På Phønix er der ingen faglokaler, så undervisningen i de fag foregår delvist i Bellinge Idrætscenter. På den måde kender eleverne også faciliteterne i Bellinge, når de efter planen starter her efter efterårsferien. Eleverne i 6. til 9. klasse får lagt deres skema tilrette, så transport og undervisning kommer til at gå op i en højere enhed.

0.-3. klasse kan fortsætte deres skolegang i vante rammer på Næsby Skole. Deres lokaler er nemlig ikke berørt af renoveringen. 4. og 5. klasse får snarest undervisning i nye pavilloner ved Næsby Skole, så de kan også blive på stedet. Skolens lærere får desuden lokaler til forberedelse og møder.

"Vi har fundet den bedste løsning for elever og medarbejdere på Næsby Skole og håber på forståelse for de ulemper, de ændrede forhold giver. Men mange forhold skulle gå op", siger Per Rygaard, kontorchef i By- og Kulturforvaltningen.

  

Kontaktinformation

Per Rygaard, kontorchef, By- og Kulturforvaltningen. Tlf. 6551 2080

Berith Bonnesen, leder af Næsby Skole. Tlf. 30334342