Spring til indhold
Nyhed

Genåbning af Vollsmoses skoler afhænger af både test og isolationsdisciplin

09-04-2021

Ny automatisk model for nedlukninger af sogne kan få konsekvenser for Vollsmose sogn. Fortsat høj test indsats og en højere isolations disciplin skal hjælpe Vollsmose til genåbning. 

Beboerne i Vollsmose har den sidste måned bakket ihærdigt op om testindsatsen i bydelen. I gennemsnit er over 1000 personer blevet testet på teststederne i området hver uge og over 40.000 test gennemført siden 27. februar. Det er imponerende men også nødvendigt at fortsætte, hvis bydelen skal få mulighed for igen at åbne skoler, uddannelsesinstitutioner og fritidstilbud og det skal ske i kombination med en skærpet isolationsdisciplin.

En ny model for automatiske nedlukninger baseret på automatik vil træde i kraft den 12. april, når den er behandlet i Epidemiudvalget. Modellen pålægger kommuner at indføre og fastholde skærpede restriktioner i sogne, der overstiger følgende tre parametre:

  • Der er flere end 400 smittede pr. 100.000 borgere i sognet pr. uge
  • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage.
  • Positivprocenten er på 2 procent eller mere

Det betyder, at Vollsmoses genåbning afhænger af om de tre parametre kan holdes nede. Hvordan det ser ud for den kommende tid ved vi, når vi kender tallene for mandag den 12. april.
 

Incidensen for Vollsmos sogn ligger 9. april 2021 på 383,8. og der har de seneste syv dage være konstateret 42 smittede. Derfor skal de gode test-vaner fastholdes og bakkes op af hele sognet, lyder den klare opfordring fra borgmester Peter Rahbæk Juel

-        Vi skal have Vollsmose genåbnet hurtigst muligt, så børnene og de unge kan komme i skole igen og fritidsaktiviteterne kan folde sig ud. Mange frivillige har lagt et kæmpe arbejde i at gøre Vollsmose bedst til test og informere om forebyggelse af smitte, siger Borgmester Peter Rahbæk Juel og fortsætter.
 

-        Incidensen i Vollsmose har ved flere lejligheder kortvarigt været under 400, så ved fælles hjælp kan vi lykkes med det igen. Men det kræver en ihærdig indsats at få det til at lykkes! Vi kan ikke leve med at Vollsmoses børn og unge skal blive hjemme længere end allerhøjest nødvendigt.

Bekymret for elevers trivsel

Foreløbigt er skolerne i Vollsmose lukkede til og med onsdag på baggrund af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Om det bliver nødvendigt at lukke mere ned i Vollsmose afhænger af om de tre parametre overskrides i næste uge.

Den efterhånden lange nedlukning af skolerne i Vollsmose har stor betydning for de berørte børn, unge og familier. Det er afgørende for både læring og trivsel, at børn og unge kommer i skole igen.

For at imødekomme de udfordringer, det giver for især læring og trivsel blandt sognets børn og unge, har lærere og pædagoger ekstra fokus på, hvordan børnene egentlig har det. Derfor benytter skolerne i høj grad sig også af muligheden for udendørs trivselsgrupper, hvor en medarbejder går tur med 3-4 elever og får snakket om, hvordan de har det.

-        Mit hjerte bløder for de børn, der fortsat må undvære deres kammerater og hvis trivsel er truet. Vi er alle klar over, at onlineundervisning - uanset hvor god og opfindsom den er - ikke til fulde erstatter det, som et fysisk klassefællesskab kan. Vi skylder børnene i Vollsmose at tage ansvar og fortsætte de gode vaner med at være få mennesker sammen, blive testet og isolere os ved smitte, så smittekæderne brydes. Vi må være vedholdende i vores indsats for at få de børn tilbage til skole. I den kommende tid vil jeg tale med de ældste elever i elevrådet, skolens medarbejdere og frivillige sociale foreninger for at få deres syn på den alvorlige situation, vi nu står i, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Mens eleverne er hjemsendt, fortsætter lærerne med at supplere den fælles fjernundervisning med 1:1 online- eller telefonsamtaler med nogle af børnene og også ofte med forældrene. Der er fortsat nødpasning på skolerne for børn, der har behov for det.

En stor fælles indsats og isolationsdisciplin

En særlig løftet pegefinger er der også til smittede om at de overholder isolationen. Odense Kommune oplever ligesom mange andre kommuner, at det kan være en udfordring at få smittede til at forblive isolerede og der er flere eksempler på, at reglerne ikke er blevet overholdt.

-        Det er simpelhent usolidarisk ikke at isolere sig, hvis man er konstateret positiv. Det kan man ikke være bekendt overfor sin familie, sine naboer og resten af byen. Så mange mennesker kæmper for at få smitten ned, det kan ikke passe at nogle få, der ikke vil acceptere isolationskravet skal ødelægge det. Det går især ud over Vollsmoses børn og unge, der ikke ved, hvornår de kan se frem til at komme i skole igen.
 

Udfordringerne med isolation har været kendt siden før årsskiftet og er knyttet til udsatte og tætbefolkede boligområder i hele landet. Men for at få nye redskaber i værktøjskassen opfordrer borgmester Peter Rahbæk Juel derfor også regeringen til at overveje at udvide beføjelserne:

-        Overskridelse af påbud om anvendelse af mundbind har i en periode medført bøde, men langt værre er det at bryde isolation, hvis man er konstateret smittet. Går man ud og handler eller mødes med venner og familie, spreder smitten sig yderligere. Vi har ikke beføjelser som kommune til at sætte ind i de tilfælde. Derfor efterlyser jeg tiltag a la lufthavnsmodellen, hvor indrejsende der bryder isolation har kunnet idømmes en bøde.

Fakta:

Incidensopgørelsen for Vollsmose på Odense Kommunes hjemmeside er som hidtil for Vollsmose "firkanten".


De parametre der lægges til grund for en automatisk nedlukning baserer sig på incidensen for sognet Vollsmose. 

Vedhæftet:
Notat om udfordringer og handlemuligheder i forbindelse med isolation af borgere, der er smittet med Covid-19.

Kontaktinformation

Borgmester Peter Rahbæk Juel (via presserådgiver Heidi Callesen) tlf.: 29734311

Rådkvinde for Børn og Ungeforvaltningen Susanne Crawley (via kommunikationschef Nanna Mussmann) tlf.: 40486014