Spring til indhold
Nyhed

Gæstekokke skal lave god lokal mad på alle byens plejecentre

28-01-2021

Partierne bag Velfærdsprocenten er enige om, at beboerne flere gange om måneden skal have mad tilberedt helt fra bunden af gæstekokke på byens plejecentre og leve- og boenheder. Partierne vil derfor afsætte knap 10 millioner kroner om året til ny madordning.

Partierne bag Velfærdsprocenten (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og De LokalNationale) har et fælles ønske om, at de ældre mennesker skal have flere dage, hvor deres måltider tilberedes på alle byens plejecentre og leve- og boenheder.

Derfor lægger partierne nu op til at supplere den nuværende ordning, hvor maden kommer fra Byens Køkken med det økologiske sølvmærke, med flere dage om måneden med mad tilberedt fra bunden af gæstekokke på alle byens plejecentre og leve- og boenheder. Hensigten er, at dagene med gæstekokkene skal være at sammenligne med dage i private hjem, hvor flere mennesker samles og har gode oplevelser og fællesskab omkring en særlig indsats med madlavningen.

Ekstra indtægter fra Velfærdsprocenten skal indfri det ønske. For 7,8 millioner kroner i år stigende til 9,6 millioner kroner i 2024 gør det muligt at starte en supplerende ordning, der vil give de ældre flere dage med frisklavet mad tilberedt, der hvor de bor.

Med den supplerende ordning er der lagt op til, at beboerne på byens plejecentre og leve- og boenheder vil blive tilbudt at være en del af madlavningen og være med til at vælge menuen. Måltidet vil enten blive serveret til middag eller aften. Den supplerende ordning vil også blive kombineret med en indsats for at tiltrække flere frivillige til byens plejecentre.

Fakta:

Velfærdsprocenten er en politisk aftale om en ekstra skatteindtægt på ét procentpoint. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og De LokalNationale har tidligere indgået aftale om at hæve kommuneskatten fra 24,5 procent til 25,5 procent. Målet er en øget skatteindtægt på 300 millioner kroner, der krone for krone skal forbedre kernevelfærden på en række områder. Indtil videre er der opnået en stigning på 0,93 procentpoint svarende til en ekstra indtægt på knap 280 millioner kroner.

Med den nyeste del af den politiske aftale udmøntes 14,5 millioner kronertil forbedring af forhold i ældreplejen samt styrke folkeskolen. Pengene skal ifølge den politiske aftale bruges til gæstekokke, der lokalt skal tilberede mad på plejecentrene og leve- og bostederne i Odense. Derudover til en forbedret tidlig indsats og inklusion for de børn, der har det svært i Odenses folkeskoler. Beløbet stiger i år 2024 til 16,5 millioner kroner.

Overblik over, hvordan en del af den ekstra skatteindtægt forventes at blive udmøntet til lokalt tilberedt mad til ældre fra år 2021-2024.

Tabel om gæstekokke til byens ældre.jpg

* Årsagen til mindreforbruget er, at ordningen med lokal madlavning på Albanigade plejecenter og Ærtebjerghaven plejecenter kunne drives med en lavere normering end forudsat.

Lokalt tilberedt mad på plejecentre og leve- og boenheder

Ordningen med gæstekokke, der besøger hvert afsnitskøkken og fælleskøkken på Odenses plejecentre og leve-og boenheder, forventes at starte den 1. juni 2021. Maden tilberedes i afsnitskøkkener i leve- og boenheder og fælleskøkkener på plejecentre. Råvarerne leveres som måltidskasser fra Byens Køkken.

Antal besøg pr. måned

Gæstekokkene vil besøge hvert afsnitskøkken og fælleskøkken minimum 2 gange pr. måned i 2021, 3 gange pr. måned i 2022 og 4 gange pr. måned i 2023 og frem. Enkelte plejecentre vil på skift opleve at få ekstra besøg således, at den økonomiske ramme bliver fuldt udmøntet i de enkelte år.

Forbedring af køkkener

By- og Kulturforvaltningen anslår, at det vil koste 1,5 millioner kroner at forbedre køkkenerne på plejecentre og leve- og boenheder, så de lever op til Fødevarestyrelsens retningslinjer. Udgiften finansieres indenfor den økonomiske ramme til mad på plejecentrene fra Velfærdsprocenten.

Arbejdet med at forbedre køkkenerne vil ske i et samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Arbejdet vil blive udført løbende på de respektive plejecentre og vil forløbe, samtidig med at ordningen med gæstekokke implementeres.

Afløser tidligere ordning for plejecentrene Albanigade og Ærtebjerghaven (to plejecentre)

De to plejecentre har siden 2019 haft en model, hvor køkkenfagligt personale fra Byens Køkken dagligt har tilberedt maden i de lokale afdelingskøkkener på de to plejecentre.

Kontaktinformation

Peter Rahbæk Juel, Borgmester (Socialdemokratiet), mail: peterrj@odense.dk - tlf. 30513115

Kasper Ejlertsen, Medlem af Odense Byråd (Socialdemokratiet), mail: kejl@odense.dk - tlf. 42162615

Brian Dybro, Beskæftigelses- og Socialrådmand (Socialistisk Folkeparti), mail: dybro@odense.dk - tlf. 24621118

Søren Freiesleben, Medlem af Odense Byråd (Enhedslisten), mail: soefr@odense.dk - tlf. 23638911

Pernille Bendixen, 2. Viceborgmester (Dansk Folkeparti), mail: pebe@odense.dk - tlf. 40226029

Susanne Crawley, Børn- og Ungerådmand (Radikale Venstre), mail: sucl@odense.dk - tlf. 30604419

Christel Gall, Medlem af Odense Byråd (De LokalNationale), mail: cga@odense.dk - tlf. 30604427