Spring til indhold
Nyhed

Eksperter skal hjælpe med styrket indsats mod negativ social kontrol i Odense

03-06-2021

Når borgerne i Odense fremover skal have endnu bedre vilkår for at træffe egne valg - uden at være underlagt negativ social kontrol - så sker det med ekstra hjælp fra nationale eksperter. 

Fem eksperter har sagt ja til fremover at hjælpe med at belyse og kvalificere indsatsen mod negativ social kontrol i Odense Kommune. Der er tale om forskere, praktikere og markante aktører, som på nationalt plan har bidraget til både produktion af viden, udvikling af indsatser og den offentlige debat.

- Problemet med negativ social kontrol er komplekst og fyldt med viden, nuancer og perspektiver, vi gerne vil have belyst. Derfor er jeg rigtig glad for det stærke hold af eksperter, der har sagt ja til at hjælpe os med opgaven og til at være med til at give vores indsatser den rigtige retning. Alle borgere i Odense skal have friheden til at være den, de er og selv vælge partner, uddannelse, job og livsanskuelse. Derfor er den her indsats yderst vigtig, så vi kan få bekæmpet alle former for negativ social kontrol, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

Den 20. januar 2021 vedtog Byrådet i Odense Kommune en styrket indsats mod negativ social kontrol med afsæt i fem anbefalinger, der var resultatet af en ekstern ekspertgruppes arbejde i efteråret 2020. Siden er arbejdet med at realisere anbefalingerne påbegyndt. Der er etableret en enhed mod negativ social kontrol. Det er denne indsats, som det nye Advisory Board skal hjælpe på vej med viden og sparring.

Skal sikre en bred viden

Advisory Board er sammensat med henblik på at sikre en bred vifte af kompetencer og viden, der matcher de anbefalinger, som enheden skal realisere.

Aydin Soei deltog i den eksterne ekspertgruppe, der resulterede i anbefalinger til Odense Kommune. Han er aktuel med bogen, Fædre, hvor markante etniske minoritetsfædre fortæller om et radikalt opgør med den autoritære og fraværende far. Han kan skærpe enhedens blik for fædre og drenges dobbeltrolle i konflikter om negativ social kontrol, og bidrage med indsigt i de bevægelser, der er i etniske minoritetsmiljøer.

- Fra første færd har det været vigtigt for mig, at arbejdet med negativ social kontrol også kommer til at handle om drenge og mænd. De har ofte en dobbeltrolle som både udøvere af negativ social kontrol, men de er også ofre for den. Det er et tabu, som skal italesættes, ligesom der er brug for tilbud, der er målrettet den særlige situation, som drenge og mænd bringes i. Det er ganske enkelt en forudsætning for at komme negativ social kontrol til livs, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Adgang til uddannelse og beskæftigelse som en af nøglerne

En af opgaverne i den nye indsats er at understøtte etniske minoritetskvinder i deres selvstændiggørelse og adgang til uddannelse og beskæftigelse. Stine Kjær Strobach bidrager til Advisory Board med viden om negativ social kontrol som en barriere for uddannelse og beskæftigelse fra en lignende indsats i Københavns Kommune. Annika Liversage, seniorforsker i VIVE, og Kirstine Sinclair, forsker på SDU, bidrager med viden om etniske minoritetskvinder, samt islamiske ægteskaber og skilsmisser.

- Det her er en kamp for frigørelse, hvor vi som samfund skal støtte de berørte mennesker i at få den fulde frihed til at leve deres liv, som de ønsker det. Som beskæftigelses- og socialrådmand er jeg meget optaget af, at flere etniske minoritetskvinder skal i uddannelse og job. For et job er vejen til økonomisk uafhængighed og et bedre indblik i værdierne og mulighederne i det danske samfund. Derfor er det også vigtigt, at vi får ekspertviden om netop beskæftigelsesområdet med i vores Advisory Board, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

Frontmedarbejdere klædes på til at handle

I virkelighedens verden vil det ofte være medarbejdere i Odense Kommune, der spotter ofre for negativ social kontrol. De vil også få en afgørende rolle i at give børn og unge viden og selvværd til at kunne forfølge egne drømme om fremtiden - uden at udøve eller være ofre for negativ social kontrol.

Medarbejdere i Odense Kommune skal derfor være handlekraftige i mødet med negativ social kontrol fremover og klædes på til at handle rettidigt, systematisk og kompetent ved hjælp af klare handleplaner og action cards. Her har det femte medlem af Advisory Board en af sine styrker. Centerchef Moya-Louise Lindsay Poulsen, Center for Forebyggelse af Ekstremisme og Kontor for Forebyggelse og Medborgerskab i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), bidrager med stor erfaring i at rådgive og opkvalificere kommuner over hele landet på feltet. 

- Vores medarbejdere kan spille en afgørende rolle i at komme negativ social kontrol til livs. De er hver dag i berøring med familier og unge i alle mulige sammenhænge, og er i forvejen opmærksomme på mistrivsel og sociale problemer. Nu klædes de yderligere på til at opfange og handle på negativ social kontrol, hvilket er rigtig godt. Vi skal bare huske balancen i det, så tilliden mellem borger og personale bevares, siger ældre- og handicaprådmand, Søren Windell.

- Negativ social kontrol er fuldstændig uacceptabelt, og det har ingen plads i det danske samfund. Det er et alvorligt problem for den enkelte og resten af fællesskabet. Derfor skal vi bekæmpe den sociale kontrol - uanset hvor vi møder den. Heldigvis har vi fået sammensat et virkelig godt Advisory Board med et bredt felt af kompetencer. Det betyder, at vi får de bedste forudsætninger i de kommende arbejde, og jeg glæder mig over, at enheden for negativ social kontrol vil kunne trække på medlemmernes viden og erfaring, når de for alvor tager fat, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt.

Det nye Advisory Board afholder sit første møde med Enhed mod negativ social kontrol i juni 2021.

FAKTA: Hvem er medlemmerne af det nye Advisory Board?

Moya-Louise Lindsay Poulsen, centerchef, Center for Forebyggelse af Ekstremisme og Kontor for Forebyggelse og Medborgerskab, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Centret forebygger og håndterer æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol gennem opkvalificering af fagfolk og dialogskabende aktiviteter med unge og forældre.

  • Kirstine Sinclair, lektor, Center for Mellemøststudier, Institut for Historie, Syddansk Universitet

Kirstine Sinclair har stor viden om bl.a. transnationale forhold, herunder organisering af moskeer, religiøse råd, islamisk juridiske institutioner og lignende, bl.a. i Tyrkiet, GB og mellemøstlige lande.

  • Anika Liversage, seniorforsker, VIVE

Anika Liversage beskæftiger sig primært med indvandrere i Danmark, bl.a. med ægteskab og skilsmisse, familiekonflikter, og betydningerne af transnationale netværk. 

  • Stine Kjær Strohbach, områdechef, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune

Tidligere enhedschef i Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.
Stine Kjær Strohbach har indgående indsigt i national og kommunal viden og erfaring indenfor feltet, og repræsenterer en erfaringsudvekslingspartner for enheden.

  • Aydin Soei, sociolog og forfatter

Kandidat i sociologi fra Syddansk Universitet. Speciale i udsatte unge og med-/modborgerskab. Forfatter til bl.a. "Omar - og de andre. Vrede unge mænd og modborgerskab" (2018) og "Fædre" (2020) om det spirende opgør med den patriarkalske faderrolle i minoritetsmiljøer.
Aydin Soei var medlem af ekspertgruppen bag rapporten "Opgør med negativ social kontrol", som Odense Byråd bestilte i 2019 som oplæg til en styrket indsats mod negativ social kontrol.

Læs mere om Enheden mod negativ social kontrol her.

Kontaktinformation

Peter Rahbæk Juel, borgmester, via presserådgiver Heidi Callesen mobil: 29734311
Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, mobil: 30604419
Brian Dybro, beskæftigelses- og socialrådmand, mobil: 24621118
Søren Windell, ældre- og handicaprådmand, mobil: 30703693
Christoffer Lilleholt, by- og kulturrådmand, mobil: 30604356
Forespørgsler til medlemmerne af Advisory Board kan rettes til SSP Odense, Maja Viola Buskbjerg, mvbus@sspodense.dk, mobil: 21152397