Spring til indhold
Nyhed

Bred konstituering i Odense på plads

18-11-2021

En bred konstituering i Odense Kommune peger på Peter Rahbæk Juel (A) som byens borgmester også for de kommende fire år. Søren Windell (C) overtager posten som By- og Kulturrådmand, og der oprettes to nye stående udvalg indenfor sundhed samt klima- og miljø.

 

Onsdag faldt konstitueringen i Odense på plads med en bred aftale på tværs af alle byrådets partier undtagen Venstre.

Peter Rahbæk Juel (A) fortsætter som borgmester, mens Søren Windell (C) fremadrettet skal være By- og Kulturrådmand. Susanne Crawley Larsen (R) fortsætter som Børn- og ungerådmand og Brian Dybro skal fremover stå i spidsen for Ældre- og Handicapforvaltningen.

Derudover er det aftalt, at der oprettes to nye udvalg og rådmandsposter. Således er Tommy Hummelmose (C) kommende Sundhedsrådmand mens pladsen på Klima- og Miljøområdet går til Tim Vermund (S).

Venstre, der står udenfor konstitueringen, får posten som Beskæftigelses- og Socialrådmand, som besættes af Christoffer Lilleholt. Posten som 1. viceborgmester går til Enhedslistens Reza Javid, mens Nye Borgerliges Andreas Møller bliver 2. viceborgmester.

Nye udvalg for klima og sundhed

Det nuværende byråd har allerede vedtaget en Klimahandlingsplan, der skal være med til at sikre, at Odense Kommune når sin målsætning om at være klimaneutral i 2030. I handlingsplanen blev det også besluttet, at der netop skulle kigges på både den politiske og administrative organisering.

Det har i konstitueringen udmøntet sig i beslutningen om at oprette et selvstændigt udvalg for området, hvor hovedopgaven bliver at gøre ambitioner til handling i tæt samarbejde med byens borgere, erhvervsliv og Odense Kommunes Klima- og Miljøudvalg. Derudover vil det nye udvalg også have ansvaret for det samlede natur- og miljøområde i Odense.

Det kommende sundhedsudvalg tager udgangspunkt i det samlede byråds beslutning fra Budget 2022 om at give sundhedsområdet et tilsvarende servicetjek i forhold til organiseringen. Baggrunden er de stadig flere komplicerede sundhedsopgaver, der flytter fra region til kommune.

Det betyder - i kombination med den demografiske udvikling - at sundhedsområdets betydning forventes at vokse de kommende år, hvilket stiller store krav til kommunens kapacitet og kompetencer. Den kommende sundhedsforvaltning overtager desuden det hidtidige § 17. stk. 4- udvalgs opgaver.

Fakta om oprettelsen af nye udvalg

Odense Byråd forventes i løbet af 2021 af vedtage en foreløbig styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2022, der definere de foreløbige opgaver for de nye udvalg og kommende forvaltninger. Den følges op af vedtagelsen af en ny styrelsesvedtægt, der så skal gælde fra 1. juli 2022.

I den mellemliggende periode drøftes Klima- og Miljøudvalgets og Sundhedsudvalgets fremtidige arbejde - herunder endeligt antal udvalgsmedlemmer, opgaveportefølje og navn - blandt aftalepartierne.

Kontaktinformation

Presserådgiver i Borgmesterforvaltningen, Heidi Callesen, tlf. 29734311