Spring til indhold
Nyhed

9,5 mio. kr. til 125 af Odenses frivillige sociale og forebyggende foreninger

09-12-2021

125 af Odenses frivillige foreninger får i denne uge den gode nyhed, at de har fået tildelt et økonomisk tilskud fra Odense Kommune. I alt har Odense Kommune uddelt ca. 9,5 mio. kr. til det frivillige sociale og forebyggende arbejde, som skal hjælpe byens udsatte og sårbare borgere i 2022. 

En række af kommunens frivillige sociale og forebyggende foreninger modtager et økonomisk tilskud til deres arbejde (de såkaldte §18- og §79-midler). Med midlerne støtter Odense Kommune det frivillige sociale og frivillige forebyggende arbejde for bl.a. udsatte og sårbare grupper af mennesker, ældre og ensomme. Tilskuddene skal blandt andet være med til at dække de omkostninger, der er forbundet med frivilligt arbejde - f.eks. materialer, koordinering, frivilligpleje, forsikring m.m. - så det bliver så let som muligt at være frivillig i Odense Kommune. 
 
For at sikre sammenhæng og forudsigelighed i de frivillige indsatser har Odense Kommune igen i år prioriteret at give en stor del af de uddelte midler til drift af eksisterende aktiviteter. Der er dog også prioriteret midler til udvikling af foreninger og nye tilbud. 

Selvom Covid-19 har været mindre synlig i 2021, har restriktioner og forsamlingsforbud stadigt påvirket foreningslivet. Dette kan også ses på de ansøgte tiltag, hvor flere er målrettet ensomme borgere samt muligheder for virtuelle fællesskaber. Det store engagement glæder rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, Søren Windell:

"Det er altid dejligt at kunne støtte gode initiativer og dermed være med til at sikre gode rammer for de mange frivillige tilbud, der er her i Odense. I 2022 er der især søgt om midler til tiltag for ensomme borgere, og det glæder mig, at så mange foreninger har fokus på netop dette. Der er nemlig ingen, der skal være ensomme i Odense, og derfor arbejder vi benhårdt på, ved at angribe problematikken fra flere forskellige vinkler, at nedbringe ensomheden i Odense. En stor tak til alle de frivillige i Odense, der giver deres hjerteblod og fritid til andre."

På trods af Covid-19 har flere foreninger formået at opretholde deres aktivitetsniveau, og det store antal ansøgninger vidner også om, at der stadig er et stort og bredt frivilligengagement i Odense Kommune.

"Jeg har kæmpe respekt for de mange engagerede mennesker, der med deres frivillige sociale arbejde gør en stor forskel. Det er ingen hemmelighed, at også de frivillige foreninger har haft svære arbejdsvilkår under Corona, men heldigvis er virkelysten og opfindsomheden stor. Støtten til det frivillige sociale arbejde er et af de områder, hvor vi som samfund får dobbelt gevinst af pengene, fordi arbejdet giver værdi, udvikling og livskvalitet for både de frivillige og for de mennesker, som nyder godt af de frivilliges indsats," siger rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Brian Dybro.

3,1 mio. kr. til foreninger målrettet borgere under 65 år 

I 2022 fordeles der ca. tre mio. kr. kroner blandt 59 foreninger med borgere mellem 0-65 år som målgruppen. Tirsdag 7. december 2021 vedtog Beskæftigelses- og Socialudvalget tildelingen, der skal være med til at skabe gode rammer for det frivillige sociale arbejde i Odense.

3,1 mio. kr. til flerårige tilskud og driftsaftale 

I 2022 er der reserveret ca. tre mio. kr. til 11 flerårige tilskud, bevilget i 2020, samt en driftsaftale med Frivilligcenter Odense, som har indgået en samarbejdsaftale med Odense Kommune. Tirsdag 23. november godkendte Beskæftigelses- og Socialudvalget driftsaftalen, der træder i kraft fra 1. januar 2022.

3,5 mio. kr. til foreninger målrettet borgere fra 65 år 

Fra Ældre- og Handicapudvalget fordeles der ca. 3,5 mio. kr. blandt 55 foreninger, der yder frivilligt socialt og forebyggende arbejde for målgrupper fra 65 år. I 2022 er der bl.a. bevilget et treårigt tilskud til Fyns Døveforening til foreningens udvikling af aktivitetscenter for døve og hørehæmmede.

De foreninger, som modtager tilskud i 2022, vil modtage et bevillingsbrev indenfor de næste par dage. 

Der kan stadig søges penge i 2022 

Frivillige foreninger har dog stadig mulighed for at søge om økonomisk støtte fra Odense Kommune, til f.eks. nye tiltag og udvikling i 2022. Ca. 650.000 kr. er afsat til Udviklingspuljen for 2022 og kan søges løbende fra årsskiftet og frem til 30. september 2022. Midlerne i Udviklingspuljen skal sikre, at frivillige foreninger og organisationer hurtigt og let kan få tilskud til at skabe nye initiativer i Odense eller udvikle deres forening yderligere. Tre gange i løbet af 2022 er det endda muligt at søge mundtligt om op til 25.000 kr. på de såkaldte mundtlige ansøgningsdage. Første gang bliver 3. marts 2022.

Læs mere om frivilligt arbejde i Odense, og hvordan der kan søges midler fra Udviklingspuljen her: www.odense.dk/§18

Du kan se, hvem der har modtaget tilskud til frivilligt socialt arbejde under 65 år her.

Du kan se, hvem der har modtaget tilskud til frivilligt socialt arbejde over 65 år, samt fra § 79 puljerne her.

Kontaktinformation

Ældre- og handicaprådmand, Søren Windell, tlf.: 65 51 30 00 

Beskæftigelses- og socialrådmand, Brian Dybro, tlf.: 24 62 11 18