Spring til indhold
Nyhed

20 aktører i Odense støtter allerede op omkring nyt Ensomhedscharter

30-09-2021

Hele 20 samarbejdspartnere i Odense har allerede sagt ja til at være en del af det nye ensomhedscharter, som Ældre- og Handicapudvalget, med rådmand Søren Windell i spidsen, lancerede tidligere på året. Målet er at runde 30 samarbejdspartnere inden årets udgang.

Ensomhedscharter Odense.JPG

Odenses nye 'Ensomhedscharter Odense' er allerede godt på vej til at blive et kendt tiltag i byen, når emnet falder på bekæmpelse af ensomhed. Tyve vidt forskellige partnere på kryds og tværs af byen har allerede sluttet op omkring ensomhedschartret og er dermed gået aktivt ind i kampen mod ensomhed.

Dette er noget, der glæder Søren Windell, der er rådmand på ældre- og handicapområdet.

"Det bedste våben mod ensomhed er fællesskab, og ensomhedschartrets vigtigste formål er netop at skabe forskellige former for fællesskab, så vi kan invitere endnu flere odenseanere, der oplever ensomhed, ind i givende relationer. Derfor er jeg super glad for, at så mange spændende partnere, med deres egne tiltag, allerede har sagt ja til at være en del af vores nye ensomhedscharter og dermed støtter op om visionen om, at Odense skal være en by uden ensomhed," siger Søren Windell.

Bilka og Storms Pakhus er partnere

To af de i alt 20 partnere i Ensomhedscharter Odense er Bilka og Storms Pakhus. Begge virksomheder er dedikerede i kampen mod ensomhed og ser ensomhedschartret som en oplagt mulighed for at få flere med i det vigtige arbejde.

Fra Linda Vessel, afdelingsleder i Bilka Odense, lyder det:

"Vi vil utrolig gerne støtte op om bekæmpelsen af ensomhed, og i Bilka har vi et særligt fokus på de unge, blandt andet fordi det er en gruppe, der har haft det ekstra hårdt under Corona nedlukningerne. Vi ser tit, at de unge, vi ansætter, oplever ensomhed i en eller anden grad, og derfor er vi opmærksomme på at bygge et fællesskab op for vores unge medarbejdere, som de kan have i arbejdstiden og måske endda også uden for arbejdstiden. Vi ønsker helt klar at være med i kampen mod ensomhed, for det er en vigtig sag."

Også direktør på Storms Pakhus, Martin Bødker, er begejstret over, at det populære spisested er blevet samarbejdspartner i Ensomhedscharter Odense.

"Vi vil rigtig gerne engagere os i forskellige projekter i byen, og dette projekt, synes vi, passer godt hos os, da vi både har rammer og indhold til at kunne bekæmpe ensomhed. Det kan både være i forbindelse med arrangementer eller bare at mødes uformelt og nyde lidt god mad og drikke. Vi kan rumme en masse forskellige mennesker på en uformel måde, hvilket gør Storms Pakhus til et rigtig godt sted at være sammen og møde nye mennesker."

Så mange som muligt skal med

Baggrunden for at søsætte Ensomhedscharter Odense er det faktum, at hele syv procent af borgerne i Odense oplever at være uønsket alene. I Odense Kommune er ensomhed et konstant fokusområde, og mange tiltag sættes løbende i værk, men Ensomhedscharter Odense tager skridtet videre og opfordrer hele byen til at være fælles om at bekæmpe ensomhed.

Rådmand Søren Windell fortæller:

"Alle kræfter og input er vigtige i kampen mod ensomhed, og Ensomhedscharter Odense er et forsøg på at få alle med og skabe et rum, hvor vi tænker kreativt og anerkender hinandens idéer og indsatser i kampen mod ensomhed. Jeg synes, det er helt fantastisk, at hele 20 samarbejdspartnere allerede er hoppet ombord, men vi skal have endnu flere med, for alle odenseanere fortjener at være en del af et givende fællesskab," siger Søren Windell.

Hvad er Ensomhedscharter Odense?

Ensomhedscharter Odense er en samarbejdsaftale mod ensomhed imellem forskellige partnere i byen, og alle interesserede, fra den enkelte privatborger i Odense til virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner og handelslivet, er velkomne til at være en del af dette vigtige arbejde.

Ensomhedschartret har to funktioner. Før det første skal det være med til at sætte fokus på problemet ensomhed i Odense, og for det andet skal det inspirere en masse aktører på tværs af sektorer, interesser, fagligheder og politiske ståsteder til at arbejde aktivt med at minimere ensomheden i Odense gennem forskellige tiltag.

Læs Ensomhedscharter Odense her.

Kontaktinformation

Søren Windell, rådmand på ældre- og handicapområdet i Odense: 30 70 36 93.

Karin Hauberg Rasmussen, frivillighedskonsulent i Odense Kommune: 23 42 59 74.