Spring til indhold
Nyhed

Verdensmål på skemaet fra vuggestue til valgfag

06-02-2020

De 17 verdensmål skal være en fast del af børnenes hverdag. Det er Odense Kommunes ambition, og derfor bliver der bygget insekthoteller, samlet og sorteret affald og talt om ligestilling i alt fra dagtilbud til skolernes ældste klasser.

Børnene i Viben har fået deres helt egen genbrugsstation. Foto: Odense Kommune

Mens Verdensmål Udvalget i Odense lige nu lægger sporet for, hvordan FN's Verdensmål kan blive en større del af odenseanernes hverdag, så har byens dagtilbud og skoler været i gang længe. De har nemlig allerede bragt målene ned i børnehøjde, så selv de mindste kan være med. Et eksempel er i Viben Børnehus:

- Vi vil implementere genbrug, så det bliver en del af hverdagen. Vi sorterer alt det affald, vi har, og opfordrer børnene til at finde ud af, hvilken beholder det skal i på vores egen genbrugsstation. Børnene vil gerne samle alt op, de finder. Det kan tage lang tid at blive færdig på genbrugspladsen, siger Nanni Fiil Adler, som er daglig pædagogisk leder i Viben Børnehus.

En rundspørge blandt byens skoler og dagtilbud lavet af Børn- og Ungeforvaltningen i 2019 viste, at alle Odenses institutioner allerede har verdensmålene på skemaet. Det samme gør sig gældende for mindst halvdelen af de skoler, der deltog i kortlægningen.

Så sent som i sidste uge blev Holluf Pile Skole udnævnt som UNESCO Verdensmålsskole. Derudover har Odense fem UNICEF Rettighedsskoler, der blandt andet arbejder med FN's Børnekonvention - og det får rosende ord med på vejen.

- Odense er langt fremme i arbejdet med verdensmål. Det er imponerende og inspirerende, hvordan børn og voksne arbejder sammen om at gøre verdensmålene til en helt naturlig del af hverdagen, siger Karen Hækkerup, der er generalsekretær i UNICEF Danmark.

- Selvom vi er et lille land, så har vi en stor stemme i verden og mulighederne for at vise, at vi både kan og vil gå forrest, når det kommer til verdensmålene. Det er imponerende at se, hvordan pædagoger og lærere sammen med byens børn er løbet i forvejen, siger børn- og ungerådmand i Odense, Susanne Crawley Larsen.

 

Børnene skal inspirere

I går var det så Verdensmål Udvalgets tur til at behandle oplægget til Odenses kommende verdensmålspolitik - en politik, der skal sætte retning for byens videre arbejde med verdensmålene

Årsagen til det store engagement hos børn og medarbejdere skyldes ifølge lederen i Viben Børnehus, at det er gået op for de fleste, at vi er nødt til at ændre vores adfærd - og det skal være nu:

- Vi ønsker at videregive en kultur til børnene, hvor vi passer på vores jord, så det bliver selvfølgeligt for børnene, når de vokser op, siger lederen i Viben Børnehus, Nanni Fiil Adler.

Ifølge Børn- og Ungeforvaltningens kortlægning er det især de verdensmål, der handler om sundhed og trivsel, bæredygtighed, klimaindsats og livet på land, børnene arbejder med - og det sker med alt fra affaldsindsamling og skolehaver til læring om ligestilling og rettigheder.

Og noget tyder på, at de mange gode eksempler fra børnelivet i Odense kan vise vejen, når resten af byen for alvor skal med på verdensmålsvognen:

- Forældrene fortæller, at de bliver bedt om at standse cyklen på vej hjem, når barnet har spottet noget affald, der ligger. Barnet insisterer på at samle det op, og forældrene kan ikke slippe afsted med at lade som ingenting, siger Nanni Fiil Adler og tilføjer:

- Når selv de yngste kan finde ud af det, så kan de voksne også. Så svært er det jo ikke.

 

Fakta:

• Odense Byråd nedsatte den 21. marts 2018 "Verdensmål Udvalget", der skal forankre og integrere de 17 verdensmål i Odense by og kommunes daglige arbejde, politikker og strategier.
• I Børn- og Ungeforvaltningens rundspørge fra i 2019 svarede alle institutionsledere, at der hos dem arbejdes med verdensmål. Primært med fokus på verdensmål 3 (sundhed og trivsel), 15 (livet på land) og 16 (fred, retfærdighed og stærke institutioner). 
• Blandt de skoler, der deltog i besvarelsen, har ca. halvdelen verdensmål på skoleskemaet eller integreret i undervisningen. Her arbejdes der mest med verdensmål 3 (sundhed og trivsel), 7 (bæredygtig energi), 12 (ansvarligt forbrug og produktion) samt 13 (klimaindsats).
• 68% af de skoler, som på tidspunktet for rundspørgen ikke arbejder med verdensmålene, overvejer at gøre det fremadrettet.

Læs mere om Verdensmålspolitikken her

Kontaktinformation

Nanni Fiil Adler, daglig leder, Viben Børnehus, Tlf: 63752540, nfj@odense.dk

Karen Hækkerup, generalsekretær i UNICEF Danmark via pressechef Peter Lykke Lind, Tlf. 30531916, pllind@unicef.dk

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, Odense, Tlf. 30604419, sucl@odense.dk