Spring til indhold
Nyhed

Unge frivillige kan få bevis for indsatsen

28-04-2020

Det er lærerigt at være frivillig i foreningslivet, og det giver erfaring, som kan bruges efterfølgende. Derfor har Folkeoplysningsudvalget vedtaget at indføre et Frivilligbevis, som kan dokumentere den indsats, der er blevet ydet.

Foreningslivet giver samvær og hygge, men det er også lærerigt at være frivillig og engagere sig i trænergerning eller bestyrelsesindsats.

Den viden og erfaring kan bruges senere i arbejdslivet, og derfor får foreninger og ungdomsklubber i Odense nu adgang til et Frivilligbevis, som kan dokumentere de unge frivilliges indsats - og efterfølgende blive vedlagt ansøgninger og lignende.

Der har tidligere været et tilsvarende såkaldt Frivillighedsbevis fra ministerielt hold, men dette blev udfaset i 2018, og derfor modtog by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) i efteråret 2019 en opfordring til, at By- og Kulturforvaltningen tog initiativ til et bevis.

- Jeg synes, at det var et godt forslag, for der bliver ydet et stort stykke arbejde i vores foreninger, og en frivillig indsats er med til at udvikle både ansvarsfølelse og lederevner. Det er bestemt noget, som kan bruges i arbejdslivet, så det er meget relevant, at de unge kan få et bevis på deres indsats. Jeg håber, at foreninger og institutioner vil tage Frivilligbeviset til sig, siger Jane Jegind.

Beviset er udformet som en skabelon på dansk og engelsk, som skal udfyldes med de relevante oplysninger af foreningen eller institutionen. Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO), Børne- og Ungdomssamrådet og Aftenskolernes Samråd i Odense har været inddraget i arbejdet med skabelonen, ligesom idémanden, Allan Hejnfelt, også er blevet involveret.

På den baggrund er det besluttet, at Frivilligbeviset bliver stillet til rådighed for foreninger og institutioner ud fra følgende retningslinjer:

  • beviset kan kun anvendes af folkeoplysende foreninger og kommunale institutioner hjemmehørende i Odense
  • beviset er aldersbetinget, så den frivillige skal være 14- 30 år for at få udstedt et bevis
  • det frivillige arbejde skal være udført i en given periode for at kunne udstedes

Frivilligbeviset bliver lagt ud på Fritidsportalen inden for kort tid, hvor det kan hentes af interesserede.

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf.: 20 91 10 31

Rune Bille, kontorchef for Fritid og Folkeoplysning, tlf.: 21 40 97 34