Spring til indhold
Nyhed

Udvalg skal diskutere hjælpepakke til fritids- og kulturlivet

19-03-2020

By- og Kulturudvalget skal på næste udvalgsmøde drøfte en hjælpepakke til Odenses fritids- og kulturliv. Den aktuelle situation med coronavirus betyder aflysninger og udsættelser af aktiviteter og arrangementer, som påvirker foreninger og aktører.

Det kan mærkes i Odense, når byens mange fritids- og kulturtilbud må lukke på grund af coronavirus. Der bliver sat en stopper for oplevelser og fællesskaber, som har en stor betydning for hverdagens trivsel og velfærd.

For aktørerne betyder situationen også en udfordring med udsættelser og aflysninger, og på det kommende udvalgsmøde fremlægger By- og Kulturforvaltningen en sag for udvalget, hvor politikerne får mulighed for at sammensætte en hjælpepakke på området. Det håber by- og kulturrådmand Jane Jegind (V), at der er politisk opbakning til.

- Økonomiudvalget har allerede truffet beslutning om en hjælpepakke til erhvervslivet, og jeg mener, at vi bliver nødt til at vise samme omsorg for vores fritids- og kulturliv. Det er her, at vi møder hinanden, dyrker fællesskabet, oplevelserne og knytter venskaber midt i hverdagens travlhed. Vi skal også have et levende fritids- og kulturliv i Odense, når vi vender tilbage til normalen, og derfor håber jeg, at udvalget vil se positivt på forslaget, siger Jane Jegind.

I den fremlagte sag kan udvalget vælge at iværksætte en række tiltag, som forvaltningen har udarbejdet. Det drejer sig om følgende, som er beskrevet nærmere i dagsordenen:

  • Foreningshjælp
  • Udskydelse af fakturaopkrævninger
  • Huslejeudsættelse
  • Allerede bevilgede tilskud fastholdes
  • Velvillighed til at ændre bevillingsvilkår
  • Fastholdelse, men udskydelse af indkøb
  • Tilskud betales fortsat forud

Hvis forslagene bliver vedtaget af udvalget, får By- og Kulturforvaltningen dermed en række værktøjer, som kan mindske udfordringerne for fritids- og kulturlivet. Såfremt det også skønnes nødvendigt at sætte gang i udgiftsdrivende aktiviteter på området, vil der blive forelagt en ny sag for udvalget med en konkret vurdering af udgiftsniveauet.

Folketinget har også annonceret en hjælpepakke til kultursektoren i form af kompensation for tab. Ordningen gælder foreløbig kun for arrangementer, der skulle have fundet sted i marts, og det er ikke sikkert, at alle berørte kulturtilbud i Odense Kommune kan modtage hjælp fra denne løsning. Det er også uvist, om ordningen omfatter kommunale kulturinstitutioner.

Med sagen modtager by- og kulturudvalget også en orientering om de mulige økonomiske konsekvenser for kommunale institutioner som byens svømmehaller, Kulturmaskinen og Odense Symfoniorkester.

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf.: 20 91 10 31

Martin Petersen, afdelingschef for Fritid og Kultur, tlf.: 30 71 43 07