Spring til indhold
Nyhed

Udfasning af kul på Fynsværket reducerer Danmarks CO2 med knap en procent

26-05-2020

Fjernvarme Fyn stopper i 2022 med at bruge kul. Det begrænser CO2-udledningen med 375.000 ton årligt og sænker den danske udledning med knap en procent - svarende til at udskifte 200.000 biler med elbiler.  

I 2022 er det slut med at bruge kul hos Fjernvarme Fyn, og kunderne kan se frem til endnu mere grøn varme i rørene. Det er en realitet med Fjernvarme Fyns nye plan for grøn omstilling. Udfasningen af kul reducerer den årlige danske CO2-udledning med knap en procent og bidrager dermed markant til den nationale målsætning om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030.

- Vi har en ambition om at gøre Odense CO2-neutral, og når vi nu skovler kullene væk, sparer vi klimaet for hundredtusindvis ton CO2. Det er et væsentligt skridt lokalt og kan tydeligt aflæses i det nationale CO2-regnskab, som bliver reduceret med knap en procents udledning. Det viser, at Odense vil gå forrest i kampen for et bedre klima, siger Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune.

Fra regeringen glæder klima-, energiminister- og forsyningsminister Dan Jørgensen sig over, at kullet snart er fortid. 

- Jeg er meget glad for den beslutning, der er truffet i Odense i dag. Det viser et enormt visionært engagement i den grønne omstilling, der vil kunne aflæses i Danmarks nationale CO2-regnskab. Kul er noget af det værste for klimaet, så det er beslutninger som denne, der gør en forskel. Regeringen har løbende været i tæt dialog med Odense Kommune om beslutningen og bakker fuldt ud op om resultatet af det store arbejde, siger ministeren.

Tilfredse gartnere

Fjernvarme Fyns plan fremrykker udfasning af kul fra 2025 til sommeren 2022 og betyder, at klimaet sparres for i alt cirka 900.000 ton CO2, som ellers ville være udledt de tre år. Den årlige reduktion svarer til, at 200.000 benzin- og dieselbiler i den danske bilpark med ét slag udskiftes med elbiler.

Det har været afgørende for Odenses borgmester og de øvrige parter at sikre gode vilkår for virksomheder og arbejdspladser på Fyn. Som et element i planen er der indgået en aftale med Gartnernes Fjernvarmeselskaber om konkurrencedygtig varmeforsyning for de fynske gartnere, som aftager cirka 16 procent af Fjernvarme Fyns varme.

- Vi har haft en god dialog med Fjernvarme Fyn og bakker fuldt ud op om den grønne omstilling, som også vil være et aktiv for gartnerierhvervet. Som proceskunde er varmeprisen dog afgørende, og det glæder os derfor, at varmeprisen fortsat vil være konkurrencedygtig, siger Mikael Petersen, direktør for Gartnernes Fjernvarmeselskaber. 

Stadig billig varme

For private kunder vil omstillingen betyde en forventet maksimal prisstigning på 25 kroner om måneden for en gennemsnitlig husstand. Fjernvarme Fyn vil derfor stadig være et af Danmarks billigste fjernvarmeselskaber sammenlignet med andre store fjernvarmeforsyninger.

- Det har været en fornøjelse at deltage i Fjernvarme Fyns udvikling og valg af grønne løsninger, som er til fordel for både kunderne i Odense og for klimaet, siger Anker Boye, bestyrelsesformand for Fjernvarme Fyn.

Siden 2018 har kul udgjort cirka en tredjedel af varmeforsyningen hos Fjernvarme Fyn, mens to tredjedele er kommet fra forbrænding af affald, halm og træflis. De kommende år vil nye løsninger udgøre en stigende andel, for eksempel varmepumper, elkedler og Danmarks største damvarmelager.

Førende klimavenlig teknologi

- Vi tager et vigtigt skridt i dag mod et CO2-neutralt Odense i 2030, og samtidig sikrer vi de 5000 arbejdspladser i gartnerierne. Fjernvarme Fyns løsning sikrer en god balance mellem kendt og ny teknologi og muliggør en yderligere indfasning af CO2-neutrale teknologier i takt med, at de modnes, siger Christoffer Lilleholt, næstformand i Fjernvarme Fyn, som suppleres af administrerende direktør Jan Strømvig:

- Vi anvender den førende klimavenlige teknologi i den grønne omstilling og udnytter ressourcer, som ellers ville gå til spilde. Samtidig kan vi stadig tilbyde erhvervslivet og husstande varmepriser, der er blandt Danmarks laveste. Det betyder samlet set, at vi har fundet nogle gode og robuste løsninger på udfasningen af kullene.

Udfasningen af kul i 2022 sker med en investering på omtrent 875 millioner kroner ud af en samlet investering på knap to milliarder kroner.

Den grønne plan har politisk opbakning i Odense Kommunes Økonomiudvalg, som behandler sagen den 3. juni. Odense Kommune ejer cirka 97 procent af Fjernvarme Fyn, mens Nordfyns Kommune ejer cirka 3 procent.

Læs mere: Udfasning af kul hos Fjernvarme Fyn (faktaark)

Kontaktinformation

Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense, via presserådgiver Jon Bøge Gehlert, mobil: 21152910

Dan Jørgensen, klima-, energiminister- og forsyningsminister, via presserådgiver Anna Munck, mobil: 23691073.

Anker Boye, bestyrelsesformand for Fjernvarme Fyn, mobil: 40753333

Christoffer Lilleholt, næstformand for Fjernvarme Fyn, mobil: 30604356

Mikael Petersen, direktør for Gartnernes Fjernvarmeselskaber, mobil: 20211405

Jan Strømvig, administrerende direktør for Fjernvarme Fyn, mobil: 40373834