Spring til indhold
Nyhed

Temaaftener og pårørendegrupper skal lette hverdagen for pårørende i Odense

01-12-2020

Pårørendegrupper, temamøder og samarbejde med civilsamfundet er nogle af de nye tiltag, der sættes i værk i Odense Kommune i 2021 for at imødekomme de behov for støtte i hverdagen, som pårørende over 18 år oplever.

I april 2019 vedtog Byrådet i Odense en ny pårørendepolitik, der gælder for alle pårørende på tværs af Odense Kommune. Formålet med politikken er at støtte de pårørende i deres hverdag. Hvert år udarbejdes en handlingsplan, der skal sikre, at pårørendepolitikken følges op af konkrete handlinger.

Initiativer for 2021

Den første handlingsplan blev vedtaget i juni 2019 og var gældende for alle forvaltninger og fagområder. Efterfølgende er det besluttet, at der fremover årligt udarbejdes en handlingsplan for hver enkelt fagforvaltning for bedre at kunne skræddersy de enkelte tilbud og initiativer.

De pårørende var en aktiv del af tilblivelsen af politikken og i den proces inspirerede de også til konkrete og relevante handlinger og tiltag til gavn for de pårørende. Nu er Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor Pårørenderådgivningen og alle pårørendetiltag for voksne over 18 år er forankret, på banen med en ny handlingsplan for 2021, der bl.a. indeholder tilbud om pårørendegrupper, temaaftener og personlige samtaler.

Populær ny Pårørenderådgivning

Etableringen af en pårørenderådgivning har lige siden de første, spæde skridt med pårørendepolitikken været et stort ønske fra de pårørende i Odense, og med ansættelsen af to nye pårørenderådgivere i marts i år, blev dette ønske opfyldt.

Kernen i den nye pårørenderådgivning er personlige samtaler med de pårørende, og selvom corona kom i vejen for et storstilet kickoff i foråret, har hele 51 forskellige pårørende allerede benyttet sig af muligheden for personlige samtaler. Det er også den nye pårørenderådgivning i Odense Kommune, der står bag de nye pårørendetiltag for 2021, som er:

·       Pårørendegrupper

·       Fyraftensmøder

·       Temamøder

·       Kompetenceløft af medarbejdere ift. mødet med de pårørende

·       Samarbejde med civilsamfundet

Søren Windell, der er rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen, er begejstret:

"Vi ser allerede nu en god tilstrømning til den nye pårørenderådgivning, og med de nye tiltag for 2021 får pårørende i Odense endnu flere muligheder for at opsøge rådgivning og støtte, bl.a. i ligesindede fællesskaber. De nye tiltag trækker tråde tilbage til de indledende dialoger, vi havde med de pårørende i Odense omkring tilblivelsen af pårørendepolitikken og er derfor direkte udløbere af de ønsker, der er blevet fremsat. Det er den rigtige måde at gøre det på, og jeg håber, de nye tiltag bliver en god hjælp for de pårørende," lyder det fra Søren Windell.

Læs mere om pårørenderådgivningen på: www.odense.dk/pårørende

Kontaktinformation

Søren Windell, rådmand for ældre- og handicapområdet i Odense: 30 70 36 93.

Christian Marcussen, leder af Pårørenderådgivningen i Odense: 51 28 42 51.