Spring til indhold
Nyhed

Styr på arkitekturen i Odense

13-05-2020

På tirsdagens udvalgsmøde har By- og Kulturudvalget anbefalet en ny arkitekturstrategi. Udvalget mener, at der er behov for at sætte en retning for byens udvikling. Nu bliver strategien sendt til behandling i byrådet, hvorefter den skal være et værktøj for både kommune, borgere, udviklere og bygherrer.

Odense kan formentlig snart præsentere en ny arkitekturstrategi. På tirsdagens udvalgsmøde anbefalede By- og Kulturudvalget en strategi med seks principper, som skal sikre, at nye byggerier i Odense følger nogle overordnede principper for arkitektur i byen. Hvis byrådet godkender, er det planen, at Arkitekturstrategien skal være udgangspunktet hver gang, kommunen taler med en bygherre.

I strategien finder udviklere og bygherrer spørgsmål, som de skal stille sig selv i forbindelse med projekter i Odense. De seks principper dækker f.eks. krav om respekt for omgivelserne, de eksisterende kvaliteter og kulturarven, så vi passer på de middelalderlige gader og industrialiseringens fabriksanlæg.

Der er også principper om Odenses grønne identitet, om boligkvalitet og om livet mellem bygningerne - og det er vigtigt i denne tid, vurderer by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

- I den seneste tid er alle vist blevet klar over betydningen af en god by, hvor det er rart at bo, og hvor vi har muligheder for at komme ud. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer luft omkring os med plads til både mennesker og grønt. Det er blandt andet dette, som Arkitekturstrategien skal få alle - politikere, forvaltning og udviklere - til at tænke over, når vi udvikler Odense. Jeg er meget glad for, at vi får et godt værktøj til at styrke dialogen, for det kan ikke undgå at gavne projekterne og dermed byen, siger Jane Jegind.

En god by for mennesker

Odenses udvikling og de seneste års mange byggerier har givet anledning til megen debat, hvor borgere og fagfolk har haft stærke meninger om udviklingen i byen. Der er også opmærksomhed udefra, og det er ikke uden grund, for arkitekturen danner en fysisk ramme om vores liv. Debatten er god, fordi den sætter fokus på nogle vigtige værdier, men den må helst ikke udvikle sig til smagsdommeri, for alle har forskellig smag, forskellige behov og ønsker til byen.

Derfor skal Arkitekturstrategien ikke alene være et værktøj, men også gerne flytte debatten fra at handle om smukt eller grimt til funktion, æstetik, bæredygtighed og kvalitet - kort sagt til en god by for mennesker.

En vision, som udvalget er samlet om.

- Selvom vi har været glade for de mange private investeringer i Odense de senere år, har vi også været bange for, at byudviklingen blev det rene Klondyke. Derfor er vi glade for, at vi nu får sat nogle principper op for god arkitektur og bymiljø. Det er vigtigt, at Odenses historie - som afspejlet i bygninger, pladser og byindretning - bevares, mens der samtidig er plads til udvikling. Vi ville virkelig ærgre os, hvis den indsats vi i dag gør for at rette op på fortidens synder, f.eks. via omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, skæmmes af, at vi ikke bevarer bygninger og bymiljø, som illustrerer byens historie over middelalderby til industriby, lyder det fra Konservatives Kristian Guldfeldt (C), der er næstformand i By- og Kulturudvalget.

- Jeg er meget optaget af, at vi får et værktøj i hånden, som sikrer, at fremtidens bygherrer skal dokumentere, at deres byggeri gør Odense og bydelen til et bedre sted at bo. Byggeriet skal bl.a. forholde sig til omgivelser og kulturarven i området, og med strategien har vi nu et værktøj, der indbyder til dialog, om hvordan byen løftes med hver enkelt bygning, siger Anders W. Berthelsen (A).

- For os er det vigtigt, at vi har et fagligt ståsted at læne os op ad, når vi fører dialogen med bygherrerne. Vi vil gerne have et fagligt modspil, som kan skabe de gode projekter for borgerne, miljøet og byens sammenhængskraft. Det får vi med den her arkitekturstrategi, siger Søren Freiesleben (Ø).

Arkitekturstrategien er en del af den udvikling, som blev sat i gang med byrådets beslutning om et arkitekturråd, der skal vejlede om retningen i byudviklingen, rådgive i konkrete projekter og levere input til den arkitektoniske proces. Det har rådet også gjort i forhold til strategien.

Den 27. maj bliver Arkitekturstrategien behandlet på byrådsmødet, og principperne i strategien er desuden indarbejdet i den kommende Kommuneplan 2020, som kommer i høring henover sommeren. Interesserede vil kunne indgive et høringssvar på www.odense.dk/høring.

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf.: 20 91 10 31

Anders W. Berthelsen, byrådsmedlem, tlf.: 23 24 53 27

Søren Freiesleben, byrådsmedlem, tlf.: 23 63 89 11

Kristian Guldfeldt, næstformand i BKU og byrådsmedlem, tlf.: 30 60 44 69

Morten Møller Iversen, afdelingschef for Byudvikling og Økonomi, tlf.: 23 41 46 25