Spring til indhold
Nyhed

Stigende ledighed i Odense under coronakrisen

30-04-2020

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i marts 2020 er 5.171 fuldtidspersoner. Det svarer til 5,3 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er steget fra 4,8 % i februar til 5,3 % i marts 2020.

Stigningen i ledighedsprocenten kommer ikke bag på beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro, for siden 8. marts har flere og flere odenseanere meldt sig ledige hver dag.

- På grund af coronaen har mere end 1700 ekstra odenseanere meldt sig ledige siden starten af marts. Det er rigtig trist for de mennesker, der har mistet både deres indtægt og fællesskabet på en arbejdsplads. De mennesker skal vi hjælpe bedst muligt, og derfor er vi i gang på en række områder, selvom omstændighederne naturligvis gør det svært at hjælpe ledige i job lige nu.

Hos Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er der fokus på at give akut hjælp til både virksomheder og ledige:

- Lige nu sørger vi for at holde tæt kontakt til virksomhederne, så vi kan hjælpe de virksomheder, der har brug for medarbejdere, med at rekruttere blandt de ledige odenseanere. Derudover holder konsulenter og rådgivere i Jobcentret telefonisk kontakt med de ledige, og vi tilbyder digitale jobsøgningsforløb til grupper af ledige, fortæller Brian Dybro.

Jobcentrets medarbejdere har blandt andet også hjulpet By- og Kulturforvaltningen med at finde ledige, der kunne varetage rengøringsjob i forbindelse med den ekstra rengøring af skoler og daginstitutioner. Det har betydet, at 80 ledige er blevet ansat i et rengøringsjob hos Odense Kommune.

- Vi gør alt for at matche odenseanske ledige med de muligheder, der opstår på arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet også, at Jobcentret screener alle stillingsopslag fra fynske virksomheder, så vores medarbejdere kan kontakte virksomhederne og tilbyde dem hjælp med at finde ledige odenseanere til deres ledige stillinger.

Selvom konsekvenserne af coronaen allerede viser sig i martstallene, så ventes tallene for april at være endnu højere.

- Det er stadig meget usikkert, hvordan vi bliver påvirket på den lange bane, og det kommer i høj grad an på, hvor hurtigt de fynske virksomheder får gang i hjulene igen. Derfor er det vigtigt, at erhvervs- og beskæftigelsespolitikken spiller tæt sammen både lokalt her i Odense og på resten af Fyn, hvis vi skal lykkes. Vi skal have både virksomheder og de faglige organisationer med på råd, og derfor er vi også løbende i dialog med vores gode samarbejdspartnere bl.a. i Beskæftigelsesalliancen. Det bliver et langt sejt træk, som vi skal løse sammen, siger rådmanden.

For hele landet er ledighedsprocenten steget fra 3,7 % i februar til 4,1 % i marts 2020.

Odense indtager en 7. plads i ledighedsplaceringen i marts 2020. Dvs. Odense har landets 7. højeste ledighedsprocent. I februar 2020 havde Odense landets 4. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 5,2 % svarende til 5.088 fuldtidspersoner.

Kontaktinformation

Politiske kommentarer til udviklingen i ledighedstal rettes til rådmand Brian Dybro på 24 62 11 18

Henvendelser vedr. pressemeddelelsen i øvrigt rettes til stabschef Simon Krogh på 30 60 05 22