Spring til indhold
Nyhed

Stigende ledighed i Odense

29-05-2020

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i april 2020 er 6.500 fuldtidspersoner. Det svarer til 6,7 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er steget fra 5,3 % i marts til 6,7 % i april 2020.

- Det er en meget alvorlig situation ikke mindst for de mange dygtige lønmodtagere, der helt uforskyldt har mistet deres job på grund af en pandemi. Vi skal hjælpe flest mulige hurtigt tilbage i job, og de, der ikke umiddelbart kan få et nyt job, skal vi klæde bedst muligt på til fremtidens arbejdsmarked, siger Brian Dybro, beskæftigelses- og socialrådmand i Odense.

For hele landet er ledighedsprocenten steget fra 4,1 % i marts til 5,4 % i april 2020.

- På landsplan har tusindvis af mennesker mistet deres job, og som altid i en krise går det hårdt udover de ufaglærte. Derfor bør vi som samfund gribe chancen og hjælpe flere ufaglærte til at blive faglærte. Det kræver, at arbejdsmarkedets parter, regering og kommuner løfter i flok, så vi for eksempel kan få flere i gang som voksenlærlinge, siger Brian Dybro.

Odense Kommune arbejder blandt andet med projektet "Fra Ledig til velfærdsmedarbejder", hvor ledige over 25 år kan tage en uddannelse på voksenelevløn og med jobgaranti i kommunen indenfor fag med mangel på arbejdskraft.

- Det er et projekt, hvor vi styrker beskæftigelsen og sikrer fremtidens arbejdskraft samtidig. Jeg håber, at alle fra Christiansborg og ud i virksomhederne vil være med til at tænke i lignende baner, så vi også indenfor andre brancher får løftet de lediges uddannelsesniveau.

Odense indtager en 10. plads i ledighedsplaceringen i april 2020. Dvs. Odense har landets 10. højeste ledighedsprocent. I marts 2020 havde Odense landets 7. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 6,0 % svarende til 5.804 fuldtidspersoner.

Kontaktinformation

Politiske kommentarer til udviklingen i ledighedstal rettes til rådmand Brian Dybro på 24 62 11 18

Henvendelser vedr. pressemeddelelsen i øvrigt rettes til stabschef Simon Krogh på 30 60 05 22