Spring til indhold
Nyhed

Skærpede regler for miljøzoner

27-05-2020

Folketinget har skærpet kravene til miljøzonerne i landets store kommuner, hvilket Odense Byråd tilsluttede sig den 22. maj 2019. Det betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler pr. 1. juli 2020 ikke må køre ind i bymidten uden et monteret partikelfilter. Alle berørte ejere bliver direkte kontaktet.

Odense er en af de byer, der har en såkaldt miljøzone. Inden for miljøzonen skal dieseldrevne lastbiler og busser overholde særlige krav til partikeludslip, og Folketinget har besluttet, at dieseldrevne varebiler også er omfattet af reglerne. Dette træder i kraft den 1. juli 2020.

Miljøzonen i Odense ligger inden for Ring 2, og det er markeret ved alle indfaldsveje, når man kører ind i - eller ud af - miljøzonen. Formålet med en miljøzone er at mindske de miljømæssige og sundhedsmæssige gener af trafikken i storbyerne ved at reducere emissionerne af skadelige stoffer.

- Store byer vil have en mængde uundgåelig trafik i form af vareleverancer, håndværkere og anden erhvervskørsel. Derfor skal vi sikre os, at det foregår på en god og fornuftig måde for alle parter, hvilket indebærer, at vi stiller krav til køretøjerne om at leve op til en moderne standard, så vi mindsker generne. Jeg er glad for, at vi orienterer direkte til alle berørte, så ingen bliver overraskede over de skærpede regler, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Miljøzonen understøtter By- og Kulturudvalgets effektmål om en byudvikling med grøn omtanke, hvor der blandt andet er fokus på at forebygge forurening af land, vand og luft.

Varebiler bliver omfattet

Hidtil har miljøkravene været rettet mod lastbiler og busser, men fra 1. juli 2020 gælder det også ældre, dieseldrevne varebiler, som er registreret før 1. januar 2007. Disse har ikke længere adgang til miljøzonerne, med mindre de har monteret et partikelfilter.

De fem miljøzone-kommuner - København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense - sender digital post til alle ejere af et køretøj, der ifølge Køretøjregistret ikke lever op til de nye miljøkrav. Dette vil ske i uge 22, og her vil der være information om de skærpede regler, eftermontering af partikelfilter og mulighed for dispensation med mere.

Der bliver indført en digital kontrol af miljøzonerne, hvilket vil ske via automatisk aflæsning af nummerplader. Kontrollen forventes indført fra 1. juli 2020, og i perioden frem til og med 30. september vil der blive givet advarsler for overtrædelse af miljøkravene. Fra 1. oktober 2020 vil der blive udstedt bøder.

For mere information - se www.miljoezoner.dk.

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf.: 20 91 10 31

Christopher Mammen Rau, kontorchef for Industri og Miljø, tlf.: 30 12 07 24