Spring til indhold
Nyhed

Planklagenævn ophæver plangrundlaget for motorsportsanlæg

22-12-2020

By- og Kulturforvaltningen har i går modtaget afgørelse fra Planklagenævnet i en klagesag om motorsportsanlægget i Kærby Mose. Planklagenævnet har vurderet, at der er en væsentlig retlig mangel i forhold til påvirkning og beskyttelse af stor vandsalamander i området, og dermed er lokalplan og kommuneplantillæg ophævet.

Den 25. januar 2017 vedtog Odense Byråd kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2016-2028 samt lokalplan nr. 4-739 med tilhørende miljørapport. Den beslutning gav mulighed for etablering af motorsportsanlægget i Kærby Mose, som åbnede i marts 2020.

Efter beslutningen blev der den 4. april 2017 indgivet en klage, hvor planklagenævnet nu den 21. december har meddelt By- og Kulturforvaltningen sin afgørelse. Planklagenævnet har afgjort, at såvel miljørapporten samt lokalplanen og kommuneplantillægget lider af en væsentlig retlig mangel i forhold til påvirkning og beskyttelse af stor vandsalamander i området, og at disse på den baggrund er ugyldige.

Dermed ophæves miljørapporten, lokalplanen og kommuneplantillægget og de præcise konsekvenser af denne afgørelse, vil By- og Kulturforvaltningen drøfte med Planklagenævnet efter nytår.

- Vi har i dag været i kontakt med Fyens Motor Sport, og er i dialog omkring konsekvenser af Planklagenævnets afgørelse. Fyens Motor Sport har orienteret By- og Kulturforvaltningen om, at der ikke pt. pågår aktiviteter på banerne, udtaler Boie Skov Frederiksen, afdelingschef i Bæredygtighed og Mobilitet, By- og Kulturforvaltningen og fortsætter:

- Det er en sag, som har været længe undervejs. Nu skal vi først og fremmest have tid til at læse afgørelsen igennem, så vi kan vurdere den videre proces. Vi har brug for at afdække alle muligheder grundigt, før vi melder yderligere ud.

Efter nytår vil forvaltningen kigge ind i den videre proces og give By- og Kulturudvalget en dyberegående orientering på udvalgsmødet den 19. januar.

Kontaktinformation

By- og Kulturforvaltningens pressetelefon: 65 51 20 80