Spring til indhold
Nyhed

OUH støtter op om et røgfrit Odense

08-01-2020

En af Odenses største arbejdspladser, OUH, har i dag indgået en partnerskabsaftale med Røgfrit Odense og vil derfor fremover være en væsentlig medspiller i Odense Kommunes indsats for at forebygge rygning.

Partnerskabsaftalen blev onsdag formiddag underskrevet på OUH af Mathilde Schmidt-Petersen (sygeplejefaglig direktør, OUH), Kasper Ejlertsen (fmd., Sundhedsudvalget, Odense) og Thies Mathiasen (fmd., Psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmark). Foto: OUH

Mere end 6 ud af 10 rygere ønsker at stoppe med at ryge, men et rygestop kan for mange virke som en uoverskuelig handling. Det har derfor stor betydning, at alle aktører i sundhedsvæsenet gør en fælles indsats for at reducere rygning. Både medarbejdere på OUH og patienter vil kunne mærke, at OUH og Odense Kommune nu intensiverer samarbejdet om at give flere mod på at gøre forsøget med rygestop.

Formanden for Odense Kommunes sundhedsudvalg er begejstret for det etablerede samarbejde med OUH. 

- OUH er en væsentlig aktør på sundhedsområdet og spiller derfor en afgående rolle i tobaksforebyggelsen. Både i mødet med den enkelte borger, når de er indlagt, og som en stor arbejdsplads i Odense. Derfor er vi utrolig glade for at kunne indgå et endnu tættere samarbejde med OUH om det fælles mål at mindske rygning, siger Kasper Ejlertsen, der er formand for sundhedsudvalget i Odense Kommune.

For adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen er partnerskabet også et helt naturligt skridt for OUH i den fælles indsats mod rygning.

- Rygning er den største udfordring for danskernes sundhed, og på OUH ser vi hver dag, hvilke konsekvenser det kan have for den enkelte. Vi ved, at vi som hospital kan gøre en forskel som rollemodel, og derfor vil vi gerne gå forrest med en særlig rygestopindsats for både patienterne og vores egne medarbejdere. Her er kommunen en vigtig medspiller, og derfor er partnerskabet her et helt naturligt skridt for os, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Odense vil være røgfri i 2030

Odense Byråd vedtog i 2017 en ambitiøs vision om, at Odense skal være røgfri i 2030 og at ingen børn og unge ryger i 2025. Dette skal blandt andet ske gennem partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og partnerskaber som dette med OUH. 
OUH er det 27. partnerskab med Røgfrit Odense, og der er flere på vej.

Som partner i Røgfrit Odense bidrager man med:
• At forebygge, at børn og unge begynder at ryge ved at gå foran som rollemodel
• At støtte dem, der ønsker at stoppe med at ryge samt at sikre kendskab til muligheden for gratis rygestopforløb
• At tage et socialt ansvar for, at rygning ikke er en del af det sociale samvær
• At skabe røgfrie miljøer/rammer

OUH tilbyder rygestopforløb til medarbejderne

OUH støtter de patienter, som ønsker hjælp til at stoppe med at ryge. Det sker gennem en metode, hvor personalet spørger ind til patientens rygevaner og dernæst afklarer, om der er et ønske om at stoppe med at ryge. Er det tilfældet, henvises patienten til de professionelle rygestopkonsulenter i patientens hjemkommune - i Odense er det Røgfrit Odense, som tilbyder de kommunale rygestopforløb.

På OUH har man nu også taget skridtet til at tilbyde medarbejderne rygestopforløb på arbejdspladsen. Det er i alt seks mødegange af 1,5-2 timers varighed, hvor bl.a. en konsulent fra Røgfrit Odense afholder det gratis rygestopforløb.

Baggrundsinfo

Røgfrit Odense er en enhed i Odense Kommune, der arbejder med at forebygge, at børn og unge begynder at ryge samt hjælper borgere, der ønsker at stoppe. Røgfrit Odense står for en respektfuld kommunikation og arbejder ikke med "løftede pegefingre". I Røgfrit Odense forstås rygning som brugen af cigaretter, e-cigaretter, snus, vandpibe, pibe, cigarer og cerutter.

Læs mere om Røgfrit Odense.

Kontaktinformation

Kasper Ejlertsen, formand, Sundhedsudvalget, Odense Kommune, mobil: 42162615
Anders Linde Seekjær, sundhedsstrategisk leder, Odense Kommune, mobil: 51777362
Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør, OUH Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus, mobil: 20282071.