Spring til indhold
Nyhed

Orientering om forholdsregler i Odense Kommune vedr. COVID-19

28-02-2020

Odense Kommune følger løbende udviklingen med coronavirus COVID-19 og antallet af smittede. Odense Kommune har indskærpet nødvendigheden af god hygiejne overfor medarbejderne, ligesom der på odense.dk ligger oplysninger til både borgere og virksomheder. Odense Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

Som følge af tilfældet af coronavirus COVID-19 i Danmark, valgte Odense Kommune at orientere først internt og sidenhen eksternt omkring forholdsregler for at minimere smitten.

Odense Kommune har for nuværende ikke kendskab til smittede i Odense.

Torsdag blev der formidlet plakater om forebyggelse af smitte fra Sundhedsstyrelsen rundt til alle ledere i Odense Kommune med ønske om, at de blev hængt op på synlige steder rundt om på arbejdspladser og institutioner. Ligeledes blev det på Odense Kommunes medarbejderportal lagt en nyhed om god hygiejne og håndvask op.

Sammen med plakaterne blev der vedhæftet et en simpel 'spørgsmål og svar' oversigt, med de mest presserende spørgsmål såsom 'hvad gør man, når en medarbejder har været i et smitteramt område' mm. I dette blev der henvist til Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Fredag er der oprettet nyhed på www.odense.dk til hhv. borgere og virksomheder.

Ligeledes har Odense Kommune gennem KL modtaget et brev fra Sundhedsstyrelsen rettet mod virksomheder. Dette brev er at finde på www.odense.dk ligesom det er sendt ud via kommunens egne kanaler til det lokale erhvervsliv.

Odense Kommunes eget sundhedsberedskab er aktiveret og følger situationen, ligesom det understøtter kommunens arbejdspladser og institutioner i at sikre god hygiejne og begrænse smitte.

Odense Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer stringent. I al udarbejdet materiale henvises der til Sundhedsstyrelsens retningslinjer på www.sst.dk. 

Odense Kommune følger situationen, og opdaterer www.odense.dk, hvis der opstår behov.

Yderligere information kontakt Odense Kommunes pressetelefon 65 51 10 10.

Læs mere på vores hjemmeside