Spring til indhold
Nyhed

Odenses skolebørn går eller cykler oftere

29-12-2020

I 2018 cyklede eller gik 61 procent af Odenses skolebørn til skole - i 2020 er tallet steget til 71 procent. Der har også været en stigning i brugen af cykelhjelm, hvor 86 procent af børnene kørte med hjelm i 2020 mod 80 procent i 2018.

Der er mange fordele ved aktiv transport til skole. Det er sundt, og det styrker koncentrationen og indlæringen. Desuden er det godt for klima, når vi snupper cyklen eller benene i stedet for bilen, og det gør Odenses skolebørn i højere grad.

For to år siden valgte 61 procent af eleverne at cykle eller gå til skole, men det tal er nu steget til 71 procent i 2020, viser By- og Kulturforvaltningens seneste undersøgelse, hvilket glæder rådmand Christoffer Lilleholt (V).

- Først og fremmest er det sundt at cykle, og når børnene cykler eller går, er de med at mindske trængslen omkring skolerne. Vi ved også, at øvelse gør mester, og jo mere børnene får cyklet, jo mere sikre bliver de også i trafikken. Samtidig er et vigtigt led i den grønne omstilling og for at stoppe trængslen i byen, at flere både unge og ældre borgere aktivt vælger de grønne transportmuligheder som fx cyklen. Det skal vi understøtte ved at gøre det nemt, og dermed ved at bruge guleroden  fremfor pisken, siger Christoffer Lilleholt.

Et af tiltagene hedder cykelleg, som By- og Kulturforvaltningen afvikler i både børnehuse og skoler. Projektet bliver støttet af Vejdirektoratet, og her bliver der trænet på cyklen. Vægten er lagt på at komme tidligt i gang, så børnene hurtigt får styr på den tohjulede. Samtidig er cykelleg en god måde at få bevægelse ind i undervisningen, for cyklingen kan sagtens kobles med det faglige.

Udvalgte resultater fra undersøgelsen

Skoleelevers transport til skole

71% af skoleeleverne i Odense bruger aktiv transport. Det er en stigning i forhold til 2018, hvor 61 % af skolebørnene gik eller cyklede til skole. By- og Kulturudvalgets mål om, at 69% af eleverne skal gå eller cykle i skole er dermed opfyldt i 2020.

52% af alle elever cykler i skole, 17% går i skole, mens 26% bliver kørt i skole. 3% tager bus eller tog, og 2 % tager andre transportmidler (løbehjul, knallert mv.).

Der er lige mange drenge og piger, der bruger aktiv transport.

Cykelhjelm

Der er sket en stigning i andelen af cyklende skolebørn, som bruger cykelhjelm: fra 80% i 2018 til 86% i 2020.

93% af de cyklende elever i 0. klasse bruger cykelhjelm. I 9. klasse er tallet 60%. Mere end 90% af eleverne i 0. - 6. klasse bruger cykelhjelm.

52% af pigerne i 9. klasse bruger cykelhjelm, for drengene er det 71%.

Tryghed på vej til skole

83% af de bløde trafikanter i 3.-9. klasse føler sig trygge på deres skolevej. 6% af de bløde trafikanter i 3.-9. klasse føler sig utrygge.

85% af eleverne i 3.-9. klasse på de odenseanske folkeskoler føler sig tryg på deres skolevej, 5% føler sig utrygge. 72% af eleverne i 3.-9. klasse på de private skoler føler sig trygge på deres skolevej, mens 16% føler sig utrygge.

Kontaktinformation

Christoffer Lilleholt, by- og kulturrådmand, tlf.: 65 51 20 80