Spring til indhold
Nyhed

Odense stiller skarpt på bygherrens ansvar ved ansøgning om byggetilladelse efter BR18

17-06-2020

Når Odense Kommune d. 23. juni inviterer byggeriets parter til webinar, er det bygningsreglement 2018 (BR18) og de nye ændringer, der trådte i kraft 1. januar 2020, der er på dagsordenen. På mødet vil Odense Kommune stille skarpt på bygherrens ansvar, og hvad byggeriets parter skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med ansøgning om et byggeprojekt.

Odense Kommune har tilbage i maj afholdt et tilsvarende BR18 webinar for Byggesocietetets og Haandværker- og Industriforeningens medlemmer. Der oplevede kommunen en spændende og udbytterig dialog med deltagerne og efterfølgende positiv feedback, hvorfor man nu vælger at invitere alle byggeriets parter, herunder entreprenører, håndværkere og erhvervsmæglere med til et lignende webinar.

BR18 stiller nye krav til bygherre

1. januar 2020 trådte nye regler i BR18 i kraft. Set med byggeriets øjne er en af de væsentligste ændringer i BR18, at den tekniske byggesagsbehandling er blevet afskaffet i kommunerne, og at der er indført en certificeringsordning for dokumentation af de tekniske forhold inden for brand- og konstruktionsforhold.

En ændring, der betyder, at alle byggeprojekter, hvor der søges om byggetilladelse til byggearbejder i brand- og/eller konstruktionsklasse 2-4, skal have tilknyttet en certificeret brandrådgiver eller certificeret statiker.

Rådgivernes opgave er at dokumentere og kontrollere overholdelse af bygningsreglementets krav til henholdsvis statiske forhold og brandforhold ved byggesagsbehandling af byggeri i konstruktions- og brandklasse 2-4.

- Vi vil gerne have, at byens virksomheder oplever vejen gennem systemet så nem og smidig som mulig. På mødet vil vi åbne for dialogen, så byggeriets parter bliver bedre klædt på til at kunne rådgive deres samarbejdspartnere om ansøgningsprocessen i en byggesag. Samtidig bliver vi klogere på, hvilke udfordringer de oplever i dagligdagen. Forhåbentlig ender det med, at vi får indsendt mere korrekt og fyldestgørende materiale til Byggesag i første omgang - til gavn for alle parter og sagsbehandlingen, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Indførelse af byggesagsgebyr 

Som noget nyt har Odense Kommune pr. 1. januar 2020 indført byggesagsgebyr på sager, der behandles efter byggeloven.

Selvom Odense Kommunes timesats på 574 kr. ikke ligger i den høje ende sammenlignet med landets øvrige kommuner, så er kontorchef for Byggesag og Erhverv Anette Pihl Nielsen godt klar over, at det kan opleves som en forringelse af servicen.

- Vi er opmærksomme på, at ansøgerne vil kunne opleve gebyret som en forringelse af serviceniveauet. Men hvis kvaliteten af ansøgningerne stiger, hvilket gerne skulle være en positiv konsekvens af byggesagsgebyret, betyder det selvsagt, at den enkelte byggeansøgning vil kunne behandles væsentligt hurtigere. Vi ønsker at kunne tilbyde høj kvalitet i sagshandlingen samtidig med en så kort sagsbehandlingstid som mulig, og en forudsætning herfor er, at bygherre sender korrekt og tilfredsstillende materiale, så sagsbehandleren hurtigt har adgang til de korrekte oplysninger, siger kontorchef for Byggesag og Erhverv Anette Pihl Nielsen.

Fakta om bygningsreglementet

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav, som alle byggearbejder skal leve op til.

I den seneste udgave BR18 er der foretaget en strukturel ændring i forhold til den tidligere udgave BR15.

BR18 har man valgt at emneopdele, og under hvert emne er der en detaljeret beskrivelse med opdeling af de specifikke krav, hvor bestemmelserne er opbygget som en bekendtgørelse i mere traditionel forstand med paragrafhenvisninger. En væsentlig ændring er også, at de tekniske kapitler udgår.

Kravene i bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende, og formålet med den strukturelle ændring i BR18 er, at det skal være lettere for brugerne at se, hvilke krav der skal overholdes i det konkrete byggeri, og hvad formålet med de enkelte bestemmelser er.

Deltagelse

Her kan du læse mere om arrangementet, som bliver afholdt via Teams den 23. juni fra kl. 9 til 10.

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf.: 20 91 10 31

Anette Pihl Nielsen, Kontorchef Byggesag og Erhverv, tlf. 29 33 54 33