Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune opretter mobil Corona test-enhed

23-04-2020

For at aflaste Region Syddanmarks regionale taskforce, der kører rundt i regionen og tester borgere for Corona i eget hjem, er der netop blevet oprettet en mobil testenhed i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Den nye testenhed er den første på Fyn.

Odense Kommunes nye Corona testenhed skal til en start fungere i en tidsafgrænset periode fra den 22. april til den 1. juni 2020. Formålet er, at alle danskere med symptomer skal kunne testes for Corona, også dem der ikke selv kan opsøge en testklinik. På nuværende tidspunkt er det Region Syddanmarks regionale testbiler, der foretager Corona-tests hos borgere i eget hjem. Men fra den 22. april får de altså assistance fra Odense Kommunes mobile testenhed.

Fra Søren Windell, rådmand på Ældre- og Handicapområdet, lyder det:

"Vi er i Odense Kommune rigtig glade for at kunne byde ind med ressourcer, så testantallet af borgere med Corona-symptomer kan blive øget. Det er vigtigt, at vi ikke forskelsbehandler dem, der er mobile og selv kan opsøge en klinik og dem, der ikke kan. Derfor er det god ting, at muligheden for at teste i eget hjem nu styrkes," siger Søren Windell.

Ergoterapeuter skal teste

Den midlertidige testenhed i Odense Kommune er organiseret i afdelingen 'Sundhed og Forebyggelse' i Ældre- og Handicapforvaltningen. Testenheden er en mobil enhed. Det betyder, at man som borger med Corona-symptomer kan blive testet for Corona i eget hjem, hvis man ikke har mulighed for selv at opsøge en testklinik. Hvis man skal testes for Corona i eget hjem, skal man have en henvisning fra sin egen læge eller vagtlægen.

Testenheden i Odense varetages af tre ergoterapeuter, som har en særlig viden på området, og som er blevet kompetenceudviklet i testopgaven.

Mulig udbredelse til andre kommuner

Efter testenhedens prøveperiode på halvanden måned, vil der blive evalueret på indsatsen og taget stilling til den videre opgaveløsning. Resultaterne og erfaringerne fra Odense vil med lokale tilretninger kunne anvendes i andre kommuner og dermed sikre, at flere danskere kan blive testet for Corona på en nem og fagprofessionel måde.

Kontaktinformation

Søren Windell, rådmand på ældre- og handicapområdet i Odense Kommune, tlf.: 30 70 36 93.
Jette Mark Sørensen, chef for afdelingen 'Sundhed og Forebyggelse' i Odense Kommune, tlf.: 40 10 06 97.