Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune gør det nemmere at få dagligvarer ud i butikkerne

14-03-2020

Fra i dag af bliver det nemmere at få fødevarer ud til de odenseanske dagligvarebutikker. Det sker ved indførelse af dispensation fra en række regler i en periode. Dispensationerne betyder, at alle køretøjer får adgang til miljøzonen i Odense, og at det bliver muligt at udbringe dagligvarer hele døgnet. 

De seneste par dage har der været ekstraordinær efterspørgsel på dagligvarer som resultat af det store fokus på COVID-19. Som følge heraf har erhvervsorganisationerne tilknyttet dagligvarebranchen henvendt sig til Miljøstyrelsen og fortalt, at der behov for udvidet fleksibilitet i forhold til miljøzonereglerne for at optimere udbringningen af varer til dagligvarebutikkerne. 


Efter ønske fra Miljø- og Fødevareministeriet og Transport- og Boligministeriet, har Odense Kommune derfor indført dispensation fra en række regler, som normalt begrænser mængden af tung trafik i byen. Det betyder, at Odense Kommune dispenserer fra tidsregler for varelevering samt krav til lastbiler i miljøzonen, som i Odense afgrænses af Ring 2. Dispensationerne træder i kraft med øjeblikkelig virkning og gælder til og med 24. marts 2020.
 
- I Odense ser vi lige nu et flot og unikt fællesskab, hvor folk rykker sammen og hjælper hinanden med alt fra børnepasning til indkøb. Det skal vi som kommune understøtte ved at skabe de bedst mulige rammer, så vi i fællesskab kan navigere gennem sundhedskrisen. Derfor indfører vi nu i en periode dispensation fra en række regler for transportvirksomhederne inden for dagligvarebranchen, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.  

Med dispensationen vil kommunen også gerne understrege, at ingen borgere har grund til at bekymre sig om mængden af dagligvarer. Der er dagligvarer nok til alle. 

- Hverken på landsplan eller i Odense er der mangel på dagligvarer, så der er ingen grund til at handle i større mængder end normalt. Men ved at give dispensation letter vi butikkernes vilkår i den kommende tid, så det er nemt for alle dagligvarebutikker i byen at modtage forsyninger. Det betyder også, at ingen skal bekymre sig om adgang til dagligvarer og daglige fornødenheder, fortsætter borgmester Peter Rahbæk Juel.
Efter den 24. marts vil effekten af dispensationerne blive evalueret med henblik på at vurdere, om de eventuelt skal forlænges.

Fakta

Følgende tiltag bliver gennemført i Odense Kommune og træder i kraft med øjeblikkelig virkning:

•    Dispensation fra bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.

Dette betyder, at lastbiler, som skal benyttes til levering af dagligvarer, får adgang til miljøzonen, selvom de ikke efterlever partikelfilterkravet i miljøzonerne.

•    Fravigelse fra tidsbegrænset varelevering til dagligvarebutikker

Fremover vil Odense Kommune dispensere fra alle administrative bestemmelser eller påbud, der fastsætter støjkrav og tidsbegrænsning for levering af dagligvarer til butikkerne. Det bliver således muligt at levere dagligvarer hele døgnet - også i følsomme periode som aften, nat og weekend. Dispensationen gælder foreløbigt frem til den 24. marts.

•    Kommunalt etablerede indskrænkninger af vejenes udnyttelse i medfør af færdselslovens § 92

Færdselslovens § 92 giver kommunerne mulighed for med politiets samtykke at træffe afgørelse om de kommunale vejes indretning og udnyttelse, f.eks. i form af gågader. Disse indskrænkninger kan ophæves, hvis det bliver nødvendigt for at sikre vareforsyningen.
 

Kontaktinformation

Kriseberedskabet for Odense Kommune, tlf.: 65 51 10 10