Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune genåbner på rehabiliterings- og genoptræningsområdet

24-04-2020

Efter nye retningslinje fra Sundhedsstyrelsen vælger Odense Kommune fra dags dato at genåbne dele af de kommunale rehabiliterings- og genoptræningstilbud, der bl.a. er målrettet ældre, kronisk syge og patienter udskrevet fra sygehus med en genoptræningsplan.

Genåbningen af de kommunale genoptræningscentre samt Center for Sundhed og Forebyggelse, der leverer patientuddannelser og træning til personer med KOL, hjertesygdomme og type 2 diabetes eller symptomer herpå, kommer i kølvandet på de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

"Der er tale om en gradvis genåbning, hvor der naturligvis tages de nødvendige hygiejniske forholdsregler. Tilbuddene åbnes derfor ikke op for fuld styrke, men der åbnes op for de borgere, som vurderes at have behov for at blive tilset og vejledt, så de undgår yderligere funktionstab," udtaler Sundhedschef Charlotte Scheppan.

Genoptræningscentre vurderer 700 borgere

Knap 700 borgere vil over de kommende 2-4 uger komme ind til en fysisk undersøgelse på genoptræningscentrene, og her vurderes det for hver enkelt, om de fremadrettet har behov for ugentlige besøg på genoptræningscenter, eller om de kan fortsætte den virtuelle hjemmetræning, som de har modtaget, siden genoptræningscentrene lukkede den 12. marts 2020.

Fire ud af fem centre åbner op for borgere, da det på disse centre er muligt at skabe sikre forhold.

Desuden vil genoptræningscentrene starte holdtræning udendørs snarest muligt og efter behov, mens der fortsat vil være lukket for indendørs holdtræning.

Personer med kroniske sygdomme kan igen få træning og rådgivning

Center for Sundhed og Forebyggelse, der har været lukket helt ned siden den 12. marts 2020, påbegynder også genåbning af deres patientuddannelsestilbud, som pt. inkluderer ca. 110 borgere.

I den forbindelse har de udviklet nye virtuelle tilbud, herunder YouTube-træning og digital rådgivning og undervisning, som i hvert fald frem til sommerferien vil erstatte de holdtilbud, som en stor del af målgruppen hidtil har benyttet. Der vil dog også være mulighed for individuelle tilbud, hvor borgere, der allerede er i et forløb hos Center for Sundhed og Forebyggelse, møder op fysisk. Endvidere er udendørs tilbud i form af walks and talks og træning i mindre grupper fra 1-5 borgere under planlægning, alt efter mulighederne for at overholde de sundhedsmæssige retningslinjer for borgere med en kronisk sygdom.

De borgere, som er henvist til tilbuddet i den periode, hvor tilbuddet har været lukket, og som derfor står på venteliste, vil fra den 4. maj 2020 blive kontaktet telefonisk og tilbudt udredning og en plan.

Kontaktinformation

Sundhedschef Charlotte Scheppan

Tlf.: 51 21 31 64

Mail: csc@odense.dk