Spring til indhold
Nyhed

Nyt tilbud om psykologisk rådgivning skal hjælpe unge godt gennem krisen

22-04-2020

Tilbud om akut psykologhjælp skal støtte de 13-30-årige odenseanere, der har det svært i Corona-situationen. Via telefon eller video kan de få råd og hjælp til at navigere i den nye hverdag, så den ikke føles for tung. 

Corona-pandemien spreder ikke bare virus men vil for nogle også føre stress, usikkerhed og frygt med sig. Men nu er der endnu mere hjælp at hente, hvis man er ung i Odense og har svært ved selv at håndtere de udfordringer og følelser, som den ændrede hverdag og alle dens begrænsninger fører med sig.

I Odense Kommune har Psykologteamet derfor etableret et særligt, midlertidigt og tidsbegrænset tilbud, der skal hjælpe de 13-30-årige godt igennem Corona-krisen. I modsætningen til det allerede eksisterende psykologtilbud, hvor der kan være ventetid på mellem 4-8 uger, så er der nu tale om en klar opgradering, hvor man vil kunne få en samtale med en erfaren psykolog eller ungerådgiver med det samme.

- Vi kender ikke behovet på forhånd, for der har generelt set ikke været særlig meget fokus på de mentale konsekvenser af at stå i en nødsituation så længe, som vi har gjort nu. Men vi forventer, at nogle borgere vil få en efterreaktion - derfor er det vigtigt for os at være klar med et forebyggende tilbud, der kan hjælpe byens unge med det samme, de får brug for det, siger Kim Juul Larsen, der er leder af Psykologteamet. 

Tidlig hjælp skal forebygge 
Formålet med indsatsen er især at forebygge psykisk mistrivsel. Derfor håber psykologerne, at byens unge vil henvende sig og tage en snak med dem, inden de får det alt for skidt - og det er en nødvendig dagsorden, som situationen er lige nu, mener børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen: 

- Den situation, vi står midt i, betyder at flere unge vil opleve ensomhed og usikkerhed, og samtidig er det vigtigt, at vi har ekstra fokus på dem, der også i forvejen er særligt udsatte. Der opstår mange spekulationer om meningen med livet og meningen med relationen til andre. Der er brug for en direkte adgang til at håndtere alle de tanker og følelser, de står med - og det kan de hos Psykologteamet, siger hun.

Selvom de forebyggende samtaler og støttende indsatser indtil videre kun kan foregå via telefonen eller som videoopkald, er det håbet, at de vil gøre en forskel for alle dem, der har brug for det. Både i forhold til at få lettet hjertet, men også med mulighed for at kunne henvise til anden hjælp, hvis der er brug for det.

- Jeg vil gerne opfordre de 13-30-årige til at søge den hjælp, de har brug for. Hvis man efter flere uger stadig oplever, at det er rigtig svært at komme igennem hverdagen, og at Corona-situationen fortsat fylder alt for meget, så skal man ikke tøve med at ringe til os, siger leder af Psykologteamet, Kim Juul Larsen. 

Fakta
Telefonvagten i Psykologteamet har åbent alle hverdage fra den 22. april 2020 og foreløbig frem til midt i maj. 


Åbningstiderne er: 
 
Mandag: 10.00 - 11.30 
Tirsdag: 10.00 - 11.30
Onsdag: 9.30 - 11.00
Torsdag: 14.00 - 15.30
Fredag: 10.00 - 11.30
 
Tlf. 29 79 22 42.

For at søge om hjælp skal man være bosiddende i Odense Kommune, være mellem 13 - 30 år og ikke være berettiget til psykologhjælp andre steder. Tilbuddet er gratis og anonymt.

Læs mere om Corona Psykosocialt Beredskab på www.odense.dk/psykologteamet

Kontaktinformation

Kim Juul Larsen, leder af Pyskologteamet, kjla@odense.dk, tlf. 20 13 60 73.
Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, sucl@odense.dk, tlf. 30 60 44 19