Spring til indhold
Nyhed

Nyt nødherberg oprettes

28-03-2020

Socialt udsatte er også sårbare i forhold til corona-smitte. Derfor opretter Odense Kommune i samarbejde med Familieambulatoriet på Odense Universitetshospital og Kirkens Korshær i Odense et nødherberg i et gammelt kirkegårdskontor på Falen 40, hvor corona-smittede kan flytte ind. Nødherberget er en del af et projekt, der er finansieret med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Projektet indeholder også en indsats, der skal sikre, at socialt udsatte med symptomer bliver testet for corona-infektion og får den rigtige behandling for at mindske smitterisikoen og dermed de sundhedsmæssige konsekvenser.

Hvor der før var garager, værksteder og personalebygninger til Assistenskirkegårdens personale, bliver der fra i starten af uge 14 oprettet et vigtigt alternativ til varmestuer, herberg og forsorgshjem for de udsatte odenseanere, der er blevet smittet med corona-virus. Det nye nødherberg skal sikre, at de smittede får den nødvendige sundhedsmæssige hjælp og sociale støtte, samtidig med at de bliver adskilt fra de raske brugere, medarbejdere og frivillige på forsorgshjem, varmestuer og herberger, så smitten spredes mindst muligt.

De socialt udsatte er i en særlig risiko i forbindelse med corona-virus, idet mange kæmper med svækket immunforsvar, kroniske sygdomme og misbrug. Da det samtidig er vanskeligt for mange socialt udsatte at isolere sig selv, så er der behov for den særlige indsats. Det slår beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro fast:

-       Lige nu skal vi simpelthen give en ekstra hånd til gadens folk, for det har de brug for i den her svære periode. De mennesker fortjener, at vi giver dem den bedst mulige hjælp og omsorg, samtidig med at vi begrænser risikoen for, at de smitter andre. Derfor er jeg også glad for, at vi kan samle så stærk en gruppe af aktører bag det her initiativ.

Det nye nødherberg får i første omgang plads til syv enkeltstuer, hvor der dertil bliver etableret bad- og toiletvogne. Hvis det bliver nødvendigt, kan der etableres yderligere beboelsesvogne til socialt udsatte smittede med corona-virus. Nødherberget bliver døgnbemandet, så beboerne altid har mulighed for at få støtte og vejledning. Nødherberget bliver drevet af Odense Kommunes forsorgshjem St. Dannesbo. Driften af nødherberget sker i tæt samarbejde med bl.a. Kirkens Korshær.

-       Det er en vigtig opgave for os at være en del af. Det er mennesker, som har det svært under normale omstændigheder, men som kan risikere at få det ubegribeligt svært, hvis de bliver smittet med corona-virus. De skal have et sted, hvor de kan få behandling og den støtte, de har brug for, og det skal vi selvfølgelig være med til at give dem, siger Heinz Wolf, som er leder hos Kirkens Korshær i Odense.

For at mindske risikoen for smitte blandt socialt udsatte, laves der i samarbejde med Odense Universitetshospital ved leder af Familieambulatoriet Inge Olga Ibsen og Kirkens Korshær en indsats, så socialt udsatte med symptomer på COVID-19 hurtigt kan testes. Den højere grad af test af socialt udsatte skal sikre, at de smittede kan få tilbudt en plads på nødherberget og derved få den sundhedsfaglige hjælp og sociale støtte, de har brug for samtidig med, at smittede og raske adskilles.

-       Det kan få store sundhedsmæssige konsekvenser, hvis vi ikke gør noget for at mindske smitterisikoen blandt socialt udsatte i Odense. Såfremt vi får identificeret de borgere, der er smittet med COVID-19, kan vi både give den enkelte hjælp, men vi kan også mindske smitterisikoen blandt socialt udsatte, siger overlæge Inge Olga Ibsen.

Hele indsatsen er støttet af Novo Nordisk Fonden, der har sat 50 millioner kroner af til netop corona-relaterede indsatser over hele landet. Indsatsen i Odense støttes med knap 2.5 mio. kroner.

Kontaktinformation

Brian Dybro, Beskæftigelses- og socialrådmand, Odense, Tlf. 2462 1118

Inge Olga Ibsen, Overlæge, Faglig leder, Familieambulatoriet, OUH, Tlf. 2184 9285 

Heinz Wolf, Leder, Kirkens Korshær, Odense Tlf. 2810 3196