Spring til indhold
Nyhed

Ny strategi giver overblik over Odenses fritidsfaciliteter

18-05-2020

Vi bliver flere odenseanere, og det betyder en større efterspørgsel på byens fritidsfaciliteter. Nu giver en ny strategi overblik over aktuelle faciliteter, planlagte projekter og det forventede behov i de enkelte bydele frem mod 2028. Formålet er at give forvaltning og politikerne et redskab til at prioritere kommende investeringer.

Fra 2018 til 2028 vokser Odense med 20.000 indbyggere, og det betyder flere brugere i byens fritidsfaciliteter. Derfor er der behov for et samlet overblik - hvad er kapaciteten, standen, og hvor kommer presset til at være størst?

Det er disse spørgsmål, som Facilitetsstrategien giver svar på. Den nye strategi deler Odense op i 17 bydele, som hver bliver gennemgået, så den aktuelle situation sammenholdes med den forventede udvikling i befolkningstallet i bydelen.

Desuden udpeger Facilitetsstrategien såkaldte centerstrukturer, hvor det allerede nu giver mening at prioritere arealer med videre til yderligere udvikling eller alternativt udpege nye centre. Det gælder for eksempel for nye eller forandrede bydele som Østerbro, Gartnerbyen, Dalum Papirfabrik, Odense Havn og CityCampus. Hvad skal de rumme af faciliteter til bevægelse, fritidsaktiviteter og fællesskaber?

Facilitetsstrategien er ikke en prioriteret ønskeseddel med konkrete projekter, men den er tænkt som et overskab og et redskab, når forvaltningen og politikerne skal se på behovet for investeringer i fremtidens fritidsfaciliteter.

- Vores rige foreningsliv er en del af fundamentet for velfærdssamfundet. Derfor skal vi have samme fokus på fritidsfaciliteterne som på andre dele af velfærden. I fritidslivet knytter vi venskaber og styrker den fysiske og mentale sundhed. Her finder vi mange værdier - for samfundet og den enkelte. Hvis vi udvikler resten af byen - og lader fritidsfaciliteterne stå tilbage - så har vi reelt forringet vores fælles velfærd. Vi har desværre allerede et efterslæb, og derfor bliver strategien et vigtigt redskab for os i planlægningen af Odense, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Blandt de udfordringer, som Facilitetsstrategien peger på, er et stort vedligeholdelsesefterslæb på faciliteterne, hvor der ikke umiddelbart er udsigt til en opgradering til tidssvarende niveau.

Hertil kommer, at økonomien kun har tilladt renovering og ikke modernisering. Det betyder, at Fritidsfaciliteterne ikke har forandret sig gennem årene, men det har måden at være aktiv på. Dermed kan det blive vanskeligere at tiltrække og fastholde brugerne.

Facilitetsstrategien tager afsæt i Fritidspolitikken og i de anbefalinger, der er kommet fra By- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og relevante organisationer. Samtidig understøtter og fremmer strategien FN's Verdensmål og Odense Kommunes Effektmål. Strategien bliver ledsaget af en række bilag, herunder Befolkningsprognose 2007-2028, lokalområdebeskrivelser samt oversigt over aktuelle anlægsønsker på fritidsområdet.

Den kan læses på: https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/strategier/facilitetsstrategi-(bkf)

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf.: 20 91 10 31

Rune Bille, chef for Fritid og Folkeoplysning, tlf.: 21 40 97 34