Spring til indhold
Nyhed

Ny model for skoleledelse skal hæve det faglige niveau hos eleverne i Vollsmose

19-10-2020

Som det formentligt første sted i landet afprøver Odense Kommune nu en ny model for skoleledelse, hvor en person med fokus på det socialpædagogiske arbejde med eleverne indgår i ledelsen af den nye skole i Vollsmose. Formålet er at give børn og unge på Vollsmoses nye skole et fagligt løft. 

Foto: Colourbox

Når børn møder op i skole, har de rygsækken fyldt med bøger, skriveredskaber og idrætstøj - men især i udsatte boligområder kan eleverne have yderligere med i bagagen, som gør det svært at koncentrere sig om at lære. Det kan være sociale udfordringer, fattigdom, bekymringer om familiemedlemmer og måske mangler madpakken også en gang i mellem.

Lærerne får frigivet tid til at fokusere på at undervise

Alt det er lærerne vant til at håndtere sideløbende med den faglige undervisning, men med ansættelsen af den nye socialpædagogiske leder, vil medarbejderne på den fusionerede skole opleve, at de får frigivet tid til at fokusere på undervisning i fagene.

Ansvaret for alt det rundt om undervisningen som for eksempel samtaler om adfærd, trivsel og kontakt til sociale myndigheder vil i stedet ligge hos den socialpædagogiske leder, selvfølgelig i tæt samarbejde med elevens pædagoger og lærere.

- Jeg håber, at den nye model vil skabe rum til, at alt det talent, der er i Vollsmose, ikke drukner i adfærdssamtaler. Det skal være sådan, at skole-hjem-samtalerne kommer til at handle om, hvordan eleven udvikler sig fagligt, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen, velvidende at læring går hånd i hånd med trivsel.

- Nu får den fusionerede skole i Vollsmose en leder, der skal have øjne og hjerte rettet mod elevernes trivsel og det vigtige forældresamarbejde om den del. Så børnene kommer til at opleve lærere, der har mere tid og overskud til at undervise i fagene og dermed være med til at forløse elevernes faglige potentiale, fortsætter Susanne Crawley Larsen.

Der skal ruskes op i vanerne

Den nye skolemodel er inspireret fra udlandet, men også udsprunget af erkendelsen af, at hvis der skal ske noget nyt med skolelivet i Vollsmose, kan man ikke bare gøre det samme som hidtil.

- Sammenlægningen af de to skoler i Vollsmose til én er en glimrende anledning til at ruske op i vanerne og finde nye måder at lave skole på. Et mål i Den sidste Vollsmoseplan er at hæve elevernes faglige niveau, og et af de greb, vi nu tager fat i for at opnå det, er at give lærerne bedre mulighed for at undervise i fagene med vished om, at andre kollegaer arbejder med socialpædagogiske indsatser, der også er afgørende for børnenes læring, trivsel og samlede udbytte af skolegangen, siger Nikolaj Juul Jørgensen, der er skolechef.

Den socialpædagogiske leder, Kristoffer Vahl Møller er 41 år, har tidligere arbejdet blandt andet som lærer på en skole på ydre Nørrebro og kommer senest fra et job som pædagogisk konsulent i Børne- og Undervisningsministeret. Han er tiltrådt 1. oktober, hvor han i det nuværende skoleår vil tage del i arbejdet med at danne et nyt fællesskab for de to skolers medarbejdere og elever.

- Jeg glæder mig til at være med til at gøre en forskel for børnene på Vollsmoses nye skole. Jeg kommer til at støtte dem gennem forandringerne i deres skoleliv den næste tid og sideløbende holde lærernes fokus på det faglige indhold i undervisningen. Min socialpædagogiske ledelsesrolle skal derfor medvirke til at sikre, at vi som en stor skole kan skabe sunde fællesskaber og trivsel for alle elever, som former dem til at indgå i, trives i og præge mange fællesskaber resten af livet, siger Kristoffer Vahl Møller.

Fakta:

- Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen fusioneres til én ny skole efter sommerferien

- I det nuværende skoleår er 0. klasserne startet sammen

- Skolen kommer til at ligge på Abildgårdskolens adresse på Gillestedvej

- Ledelsen på den nye skole vil bestå af en skoleleder, en socialpædagogisk leder, en afdelingsleder af børnemiljøet, en leder af ungemiljøet samt en læringsleder.

Læs mere om Den sidste Vollsmoseplan her

Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, sucl@odense.dk, mobil: 30604419
Nikolaj Juul Jørgensen, skolechef, njj@odense.dk, mobil: 29135754
Kristoffer Vahl Møller, socialpædagogisk leder, krvm@odense.dk, tlf: 63752233
Allan Feldskou, skoleleder, Abildgårdskolen, aef@odense.dk, mobil: 21445844