Spring til indhold
Nyhed

Ny handleplan skal sikre biodiversiteten i Odense

01-09-2020

Fremover kan politikerne i Odense vælge fra et katalog med tiltag og handlinger, som skal sikre mere og bedre natur for byens borgere, så biodiversiteten løftes.

På dagens møde i By- og Kulturudvalget vedtog politikerne Odenses nye Handleplan for Natur og Biodiversitet. Der er tale om et katalog med 22 forskellige handlinger, som har til formål at løfte biodiversiteten i kommunen.

Biodiversitet er en betegnelse for mangfoldigheden i alt levende, og det dækker blandet andet over antallet af forskellige arter såsom planter på strandengen, fugle ved fjorden, sommerfugle i mosen og forskellige frøer og tudser i vandhullet. På samme måde dækker biodiversitet også over arternes levesteder som f.eks. vandhuller, gamle træer, moser og slyngninger på vandløbet.

Både nationalt og lokalt har der været en nedgang i biodiversiteten, og det er denne udvikling, som den nye handleplan kommer med værktøjer til at ændre på. Handlingerne vil desuden medføre mere og bedre natur til Odenses borgere - både tæt på byen og i de større naturområder.

- Jeg er utrolig tilfreds med handleplanen. Den giver os et katalog af tiltag at vælge imellem, hvor vi kan gøre en forskel til gavn for naturen og Odense. Samtidig spiller handlingerne ind i vores andre ambitioner om klimatilpasning, forbedring af fjordens miljø, sikring af rent drikkevand og Danmarks Grønneste Storby, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) og fortsætter:

- Nu har vi noget at træffe beslutningerne ud fra. Nu skal vi finde finansieringen. Derfor vil jeg også gå ind til budgetforhandlingerne med et ønske om, at vi partier kan finde hinanden på den grønne gren og få investeret i mere biodiversitet i Odense. Vi har nu fået et katalog, og det skal vi bruge, så vi får mest mulig biodiversitet for pengene

Mere natur og mere liv

Handleplan for Natur og Biodiversitet indeholder indsatser for cirka 70 millioner kroner, og den spænder over tiltag fra 150.000 kroner og op til 25 millioner.

Blandt tiltagene er:

  • Killerup Fællesskov - en orkide-skov ved universitet
  • Munkemaen og Bispeengen - et fugleparadis i byen
  • Bullerup Skov og enge - et åndehul i forstaden
  • Bågø og Seden Strand - nyt kerneområde for strandtudse
  • Kohaveskoven - Odenses naturpark og et hotspot for biodiversitet

Som det kan ses, er mange af handlingerne i Handleplan for Natur og Biodiversitet knyttet til kommunens naturområder uden for bymidten. Derfor skal kataloget også ses i tæt sammenhæng med Handleplan for Danmarks Grønneste Storby, hvor der er lagt vægt på det bynære.

Samlet giver handleplanerne således en bred vifte af mulige indsatser i hele kommunen, hvor der er fokus på både rekreative grønne områder samt indsatsen for de truede og sjældne dyr og planter.

Den nye handleplan vil kunne hentes odense.dk

Kontaktinformation

Christoffer Lilleholt, by- og kulturrådmand, tlf.: 30 60 43 56

Anders Dalgaard Christensen, kontorchef for Natur & Klima, tlf.: 21 14 08 50