Spring til indhold
Nyhed

Ny afdeling samler arbejdet med børns sundhed og trivsel

24-09-2020

Administrerende direktør i Børn- og Ungeforvaltningen, Hanne Dollerup, har torsdag den 24. september meldt ud, at hun vil skabe en ny fagafdeling i Børn- og Ungeforvaltningen under overskriften 'Familie & Forebyggelse'. Det vil ske under ledelse af sundhed- og forebyggelseschef og konstitueret familie- og velfærdschef Sonja Serup Hansen, som har varetaget ledelsen af begge afdelinger siden juni måned.

Sonja Serup Hansen bliver ny familie- og forebyggelseschef i Odense Kommunes Børn- og Ungeforvaltning. Foto: Robert Wengler

I Odense Kommune møder mor og far allerede sundhedsplejersken, mens baby ligger trygt og godt i maven, som en del af det sundhedsfremmende arbejde. Forældre og lærere kan også møde socialrådgiveren ude på skolen, hvis der er behov for en dialog om støtte i hverdagen for et barn, der har det svært. Det er en del af den tidlige indsats.

Fremover vil det sundhedsfremmende- og forebyggende område og det specialiserede børn- og ungeområde arbejde under én fælles ledelse i afdelingen for 'Familie & Forebyggelse'. Den nye afdeling skal være med til at styrke den interne sammenhængskraft i forvaltningen, hvor mere end 6000 medarbejdere hver dag går på arbejde for alle Odenses børn og familier.

- Målet med den nye afdeling er, at vi møder vores fælles børn med en endnu stærkere tværfaglighed og et intensiveret helhedsblik til gavn for børnene og deres forældre. I Odense har man arbejdet ambitiøst med tidlig indsats på børn- og ungeområdet i mange år, og nu har vi en mulighed for at justere organisationen, så den i endnu højere grad understøtter forvaltningens samlede opgave, hvor vi arbejder for at sikre vores fælles børns muligheder, trivsel, udvikling og læring. Det gør vi også fremadrettet på tværs af forvaltningen i spændet af opgaver lige fra de sundhedsfremmende over de forbyggende og til de mere indgribende af slagsen, forklarer adm. direktør, Hanne Dollerup, og fortsætter:
 
- Med en ny afdeling for 'Familie & Forebyggelse', bygger vi videre på eksisterende synergier mellem de forskellige fagligheder og eksisterende enheder. Forebyggelse ligger dybt i begge afdelingers DNA, og med én samlet afdeling får vi endnu bedre muligheder for styrke den tidlige indsats over for byens børn og unge. Det glæder jeg mig til med Sonja Serup Hansen ved roret, og derfor er jeg rigtig glad for, at hun har sagt ja til denne nye opgave.

Hanne Dollerup trådte til som ny adm. direktør i Børn- og Ungeforvaltningen 1. august 2020 og har med friske øjne, og i dialog med chefgruppen, set på muligheden for, hvordan forvaltningen kan drage nytte af situationen med den vakante familie- og velfærdschefstilling til at skabe en endnu mere sammenhængende organisering på området. Herunder, valget af sundhed- og forebyggelseschef og konstitueret familie- og velfærdschef Sonja Serup Hansen som ny chef for afdelingen. En opgave, som hun glæder sig til:

- Vi har et fælles fundament og en opgave omkring, at alle børn skal have lige muligheder i livet og blive så dygtige som de kan. Det er et fælles fokus i vores dagtilbud og i vores skoler, hvor langt de fleste børn vokser op, lærer og trives. Dertil har nogen børn og deres familier brug for en ekstra hånd i ryggen for at trives og lykkes. Der træder vi til både tidligt og rettidigt, så den støtte et barn og en familie skal have bliver mindst muligt indgribende i deres hverdag. Her ser jeg allerede en rød tråd i det tværfaglige samarbejde, som jeg glæder mig til forfølge sammen med de dygtige ledere og medarbejdere, der er i de to afdelinger, fortæller familie- og forebyggelseschef Sonja Serup Hansen.

Sonja Serup Hansen har varetaget ledelsen af begge eksisterende afdelinger siden juni måned og kommer som ny familie- og forebyggelseschef til at stå i spidsen for den kommende proces med at lægge de to afdelinger sammen. Der er lagt op til, at afdelingen for 'Familie & Forebyggelse' vil være en realitet omkring 1. november.

Omkring beslutningen om at samle afdelingerne udtaler børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen:
 
- Gennem målrettet arbejde er det de seneste år lykkedes at skabe et stort fokus på forebyggelse og rettidighed i Børn- og Ungeforvaltningen. Det er min forventning, at den nye afdeling vil kunne skabe en endnu bedre sammenhæng mellem det almene og det specialiserede område. Børnene og familierne bevæger sig gennem mange forskellige tilbud og er så afhængige af, at overgangene er nemme, og at alle medarbejdere bringer deres viden i spil. Jeg har stor tillid til, at med Sonja Serup Hansen i spidsen for "Familie og Forebyggelse" vil vi være i stand til endnu bedre at ændre livsbanen for de børn og unge, der har brug for fællesskabets hjælp.

Sammenlægningsprocessen skal i den kommende tid kvalificeres i MED-strengen, startende med møde i Forvaltningsudvalget den 30. september 2020. Det er forventningen, at medarbejderne fortsat har de samme opgaver, selvom ledelsen samles hos én chef.

Sonja Serup Hansen har været ansat i Odense Kommune siden 2008, og har været leder af sundheds- og forebyggelsesområdet de sidste seks år.

Kontaktinformation

Hanne Dollerup, administrerende børn- og ungedirektør, mobil 21454486  
Sonja Serup Hansen, familie- og forebyggelseschef, mobil 21174058
Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, mobil: 30604419