Spring til indhold
Nyhed

Nu forbindes Odenses bymidte igen

04-11-2020

Efter 6 år med byggeri og mere end 3 år med en spærret bymidte, åbner den vigtige passage mellem Overgade og Vestergade i Odense igen.

Åbningen kommer til at ske fredag den 13. november 2020.

På grund af corona-situationen har Fra Gade til By desværre måttet aflyse stort set alle planlagte festligheder i forbindelse med åbningen. Denne store milepæl for projektet og for Odense kommer derfor til at foregå i ubemærkethed - næsten da.

For i samarbejde med krisestyrings-enheden i Odense Kommune og i dialog med politiet, kommer der alligevel lidt fest og musik i og omkring passagen mellem Overgade og Vestergade denne fredag. Hvad der skal ske og hvornår, forbliver en hemmelighed, men der vil være forskellige aktiviteter i løbet af dagen, som alle holder sig indenfor de gældende restriktioner.

Borgmester Peter Rahbæk Juel ser frem til åbningen af passagen med stor begejstring.

- I mange årtier har bymidten været delt af Thomas B Thriges Gade. Og i de de seneste år har de mange byggerier, der udgør omdannelsen fra gade til by, forhindret direkte adgang mellem Overgade og Vestergade. Nu åbner den vigtigste passage op og binder bymidten sammen igen. Lukningen af gaden og sammenbindingen af bymidten har været en spændende proces for hele byen, men også en til tider hård omgang for naboerne. Derfor glæder jeg mig især på vegne af beboerne og butikkerne i H.C. Andersen Kvarteret og i den østlige ende af Vestergade, for det har bestemt ikke altid været nemt at drive forretning i en bymidte under forandring. Nu kommer vi for alvor til at opleve den gode forvandling af Thomas B. Thriges Gade fra buldrende hovedvej til levende byrum, siger Peter Rahbæk Juel.

Også i Fra Gade til By projektet har man set frem til denne dag.

- Vi har arbejdet målrettet på at åbne passagen så hurtigt som muligt af hensyn til butikkerne og de mange fodgængere, som har måttet tage en omvej rundt om byggepladsen de sidste 3,5 år.
Vi åbner passagen i den ene side, mens vi lægger den nye belægning af granit i den anden side. Når vi er færdige i den ene side, bytter vi rundt, så der hele tiden er en passage åben imellem Overgade og Vestergade, fortæller projektchef Stig Langsager.

Når den nye passage er færdiganlagt, vil det være med granit i grå nuancer og med adgang til den 600 år gamle ruin, som tidligere i projektet blev flyttet til sin nuværende placering for enden af Vestergade.

Med åbningen af passagen forlænges Overgade til Vestergade, ligesom før anlæggelsen af Thomas B. Thriges Gade. De nye beboere i de to karréer på hver side af passagen får dermed adresse i Overgade.

Det samlede Fra Gade til By projekt forventes at stå færdigt til efteråret 2021.

Fakta om Fra Gade til By

Fra 2013 til 2021 omdannes den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum med boliger og letbane midt i Odense. Det er det mest gennemgribende byomdannelsesprojekt i Odenses historie.

Projektet er et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. 

I hele projektet bygges ca. 53.000 etage m2 med ca. 300 boliger og 500 arbejdspladser.

  

Projektet koster 972 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio.kr. Det resterende beløb på 462 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter og p-anlæg.

I oktober 2016 åbnede Fra Gade til By den nordlige del af p-kælderen Odense P med plads til ca. 500 biler. I 2019 åbnede den sydlige del af p-kælderen.

Hele anlægget er ca. 40.000 m2 stort og har en samlet kapacitet på lige knap 1000 p-pladser.

Der er desuden cykelparkering, motorcykelparkering og ladestandere til el-biler i
p-kælderen.

Over jorden anlægger Fra Gade til By flere nye torve og pladser, en lille bypark og en cykelsti. De gamle forbindelser mellem Odenses østlige og vestlige bymidte genopstår, så Odense igen har én samlet bymidte.

Kontaktinformation

Borgmester Peter Rahbæk Juel via presserådgiver Jon Bøge Gehlert, tlf.: 21 15 29 10

Projektchef Stig Langsager, tlf.: 20 12 38 36

Praktisk information

Kommunikationsansvarlig Ann-Britt Nørgaard, tlf.: 24 26 39 50